Monday, 25 May 2015

Tree Benreinyn

Nod oo feddyn y baatey follit 'sy chaslys-soilshey shoh?

Queen Elizabeth ayns Lerphoyll - ny share lhiam na'n ven elley aghterbee.

Ta slyst Virkenhead jingit lesh sleih, agh er fa ennagh cha smooinee y chooid smoo jeu dy gholl sheese er y traie.

Queen Elizabeth hoshiaght, as eisht Victoria as Mary.

Caslys lane reayrtagh dhyt.

Lerphoyll argid.

"Hoi, yillyn, bee y ven roayr ain dy leah! Cur aile da'n lostan, gow-jee ny muscadyn as kiare-jee ny baatyn!"

Tuesday, 19 May 2015

Yn Scaa Harrish Innsmouth: Sker y Jouyll

Hug mee y boteil da Zadok, as slug eh y bine jerrinagh jeh. By whaagh eh nagh row y jough ry-akin er; cha cheayll mee blass plooghit hene ‘sy choraa ard pheeaghanagh. Shliee eh mwannal y boteil as tuittym eh ‘sy phoagey echey, as eisht ghow eh toshiaght snoggal as loayrt myr sannish meen. Chroym mee rish dy eaishtagh son fockle so-hoiggal erbee. Er lhiam dy row mongey sharroo ry-akin ergooyl yn ‘aasaag hallagh skeabagh. V’eh loayrt dy jarroo, as va’n chooid smoo jeh ry-chlashtyn aym.

“Matt boght—v’eh dy kinjagh n’oi—jannoo eab dy haglym feallee marish, as loayrt dy liauyr rish ny sharmanee—gyn bree—raoie ad y saggyrt Cohionnalagh ass y valley er çhea, as scuirr y fer Saasilagh jeh—cha vaik mee rieau y saggyrt Bashtagh Resolved Babcock reesht. Farg Yahvey!—mish my eean aeg dy liooar, agh cheayll mee ny cheayll mee, honnick mee ny honnick mee— Dagon as Ashtoreth—Belial as Beëlzebub—Lheiy Grainnit as jee-jallooyn Chanaan as ny Philistinee—feodyssyn Vabylon—Mene, mene, tekel, upharsin—”

Scuirr eh reesht, as rere y jeeagh ‘sy tooill fluigh gorrym va aggle orrym dy tuittagh eh my-neealloo. Agh tra hug mee laue meein er e yeaylin, hyndaa eh orrym dy tappee thanvaneagh as deayrtey magh raa quaagh elley.

“Gyn my chredjal, hoi? Heh, heh, heh—as insh, aeglagh, cre’n fa va Captan Obed as feed dy ‘lieh elley cliaghtey ymmyrt dys Skyrr y Jouyll awns dromm ny hoie, as canteyrack wheesh ard cheayll oo ad car y valley lesh geay ‘oayragh? Insh dou, eisht? As insh dou cre’n fa va Obed dy kinjagh tuittym nheeghyn trome sheese ‘syn ushtey dowin kione hoal y Skyrr, raad ta grunt ny marrey gollrish eaynin ta goll sheese ass roshtyn rimlagh erbee? Insh dou ny ren eh lesh y nhee leoie awns cummey quaagh hug Walakea da? Eh, yilley? As cre v’ad ooilley gyllagh er Oie Voaldyn, as reesht er Oie Houney? As cre’n fa va ny saggyrtyn noa—nyn marrinee keayrt dy row, dagh fer—ceau ny gooynyn joaarree as ny reddyn far-airhey hooar Obed? Hoi?”

Va sollys lieh-cheoie corree er ny sooillyn bane-ghorrym nish, as va’n ‘aasaag hallagh gobbey magh dy bioyr. Ren mee croobey, as honnick y shenn ‘er dy baghtal, son ghow eh toshiaght gearey dy h-olk.

“Heh, heh, heh, heh! Toiggal nish, vel? By vie lhiat ve mish ‘syn amm shid, foddee, fakin reddyn ‘syn oie er yn ‘aarkey vooar veih tooran er mullagh y thie? Creid mish, she cleayshyn mooarey t’ec cruishtin beg! Cha jagh fockle erbee shaghym tra v’ad jannoo tutlerys er Captan Obed as adsyn raghin dys y sker. Heh, heh, heh. Cre mysh yn oie ghow mee fodreayrtan my ayr as drappal dys y vullagh, as fakin y sker er croo lesh cummaghyn ren thummey jeh cha leah’s venn y rehollys rish? Va Obed as ny feallee awns skollag, agh ren adsyn thummey ‘syn ushtey dowin tra dirree yn eayst, as cha daink ad rieau neese. Mie lhiat ve dy eean lomarcan ‘sy tooran jeeaghyn er cummaghyn nagh row nyn neiney? Hoi? Heh, heh, heh, heh.”

Va keogh breinnaghtys tayrn er yn çhenn ‘er nish, as mish er creau liorish aggle gyn enney. Ghow laue crammanagh greim orrym, as er lhiam nagh nee gennallys hene va bun y chraa.

“Insh oie dy row dy vaik oo ad gymmyrkey nhee trome as ceau eh jeh baatey Obed rish y sker, as laa ny vairagh cheayll oo dy row fer aeg caillt ass y thie? Hoi? Vaik fer erbee mair hene jeh Hiram Gilman reesht? Vaik? As Nick Pierce, as Luelly Waite, as Adoniram Saouthwick, as Henry Garrison? Hoi? Heh, heh, heh, heh... Cummaghyn loayrt glare ghowree lesh ny laueyn oc... adsyn as feer laueyn ocsyn...

“Wahll, vainshtyr, eisht ghow eh toshiack çheet lesh Obed reesht. Honnick sleih ny h-inneenyn echey ceau reddyn airhoil nagh vaik ad rieau roish shen, as va çhymlee y thie sheeley deayrtey magh jaagh. Va raa awn son sleih elley myrgeddin—eeastyn plooghey y purt, as ta fys ec Jee er ny laadyn anvaaragh va shin troggal er boayrd cour Newburyport, Arkham as Boston. Shen tra ren Obed reaghey daue troggal y shenn crouw-linney raad yiarn. Cheayll kuse dy eeasteyryn ass Kingsport mychione ny loundyryn ain as shiaulley sheese awns scoadaghyn, agh v’ad caillt da’n ‘er s’jerree. Cha vaik peiagh erbee renaig hene jeu rieau. As eisht va sleih cur er bun Oardyr Folliaghtagh Ghagon, as kionnaghey Halley ny Masoonee jeh Calvary Commandery... heh, heh, heh! Va Matt Eliot ny Vasoonagh as staayney noi creck eh, agh lheie eshyn ass shilley kiart eisht.

“Cooinnee, cha nel mee gra dy row eh fo Obed reaghey reddyn rere ack yn ellan Chanakagh shid. Er lhiam nagh row eie erbee echey er mestey, ny troggal aeglee dy gholl stiagh ‘syn ushtey myr eeastyn dy bragh beayn. V’eh shirrey airh, as v’eh arryltagh dy eeck leagh ard er ny hon, as va ny reddyn elley saiet rish tammylt s’cosoylagh...

“Rish shey-as-daeed va’n balley jeeaghyn mygeayrt as smooinaghtyn dy trome. Rouyr sleih er coayl—rouyr preacheil keoie ‘sy chruinnack Yedoonee—rouyr loayrt er y sker shen. Va laue aym ‘sy chooish, s’cosoylagh—dinsh mee da Shanstyr Mowry ny vaik mee veih’n tooran. Ren possan elley geiyrt er skimmee Obed dys y sker oie dy row, as va orraghey ry-chlashtyn eddyr ny baatyn. Laa ny vairagh va Obed as daa ‘er yeig as feed elley ‘sy phryssoon, as cagh goaill yindys er c’red v’er-chosh as cre’n cassid dod ad jannoo orroo. Yee, dy row peiagh erbee er nyeeaghyn roish... er daa hiaghtin ny s’anmey, gyn red erbee ceaut ‘sy vooir rish tammylt...”

Va aggle as skeeys ry-akin er Zadok dy baghtal nish, as lhig mee da freayll ny host rish tammylt, ga dy yeeagh mee er my ooreyder as boirey orrym. Va’n lhiggin awn, çheet stiagh nish, as er lhiam dy row sheean ny tonnyn dy ghreinnaghey. Va mee bwooisal son y tidey; foddee nagh beagh y soar eeastagh cho olk fo lane varrey. V’eh orrym streppey dys clashtyn y sannish noa.

“Yn oie atçhimagh shid... honnick mee ad... va mee heose ‘sy tooran... nyn leejoon... nyn skeih... er feie y sker as gammylt trooid y phurt stiagh ‘sy Vanuxet... Yee, ny haghyr awns straiddyn Innsmouth yn oie shid... v’ad crie y dorrys, agh cha jinnagh Jishag fosley daue... eisht ghrapp eh ass yn uinnag as y muscad lesh, as goll dy hirrey Shanstyr Mowry, as cur cooney my nod eh... merriu nyn garnane, as adsyn v’er raad y vaaish... orraghey as yllagh... eamaghey ‘syn Çhenn Cherrin as Kerrin Balley as New Church Green... pryssoon brisht magh... fockley magh da’n theay... traitoorys... hug ad plaaie er y chooish tra haink sleih ny baljyn elley as feddyn cooid hare y theay er coayl... cha row fer erbee faagit agh adsyn ragh stiagh marish Obed as ny cretooryn, ny cummal nyn jengaghyn... cha geayll mee rieau sannish jeh Jishag reesht...”

Va’n shenn ‘er pandooghey, as gollish dy jeean. Hionn y doarn er my yeaylin.

“V’ad er glenney dagh ooilley red roish voghrey... agh hooar mee luirg... Obed goaill currym y chooish er hene as gra dy bee reddyn caghlaa... joarree gooashlaghey marin ‘syn çhirveish, as feme er thieyn er lheh dy oltaghey eiyn... v’adsyn son mestey myr ren ad marish ny Kanakee, as er lesh nagh row eh ersyn lhiettal ad. V’eh caillt, Obed... gollrish fer keoie mychione ny cooish shen. Dooyrt eh dy dug lhieu ad eeastyn as airh dooin, as lhisagh ad geddyn ny v’ad mianey...

“Cha beagh caghlaa erbee ry-akin çheumooie, agh bare dooin shaghney joarree er aggle nyn anmeenyn. V’eh orrin ooilley surranse Loo Ghagon, as ny s’anmey va nah as treeoo Looyn awn ren kuse dy ‘leih guee ad. Adsyn verragh cooney er lheh, harragh lhiasagh er lheh dauesyn—airh as y lheid—cha b’eeu eh jiooldey, son v’adsyn cummal heese nyn millioonyn. Bare daue gyn irree as cur naardey deiney, agh dy beagh eh orroo liorish goll er brah, va niart oc dy ghoaill toshiack vie er y dean shen. Cha row ny shenn rhusagyn ain dy cur sthap orroo, myr v’ec sleih ny Marrey Jiass, as cha ren ny Kanakee rieau gra sannish hene er ny folliaghtyn oc.

“Dy verragh shin ouralyn as fillosheryn aw dy liooar, as fastee ‘sy valley tra baillieu eh, cha jinnagh ad bentyn rooin. Cha beagh ad boirey er joarree er aggle jinnagh ad tutlerys awns buill elley—mannagh goghe ad toshiack skeetal. Cagh mastey ny credjuee—Oardyr Ghagon—as cha voghe yn cloan arragh baase, agh snaue erash da’n Voir Hydra as yn Ayr Dagon haink shin ooilley assdaue hoshiaght—Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah-nagl fhtagn—”

Va shenn Zadok er çhee merre, as chumm mee m’ennal sthie. Y cretoor boght—nagh treih yn erree branlaadagh va’n jough er chur er inçhyn gientynagh, as eshyn cur wheesh dwoaie da doghan as fioghys y valley ruggyree v’er nyannoo eebyrtagh jeh. V’eh keayney nish, as jeiryn thooilley sheese craplagyn e eddin dys cree ny faasaag echey.

“Yee, ny ta mee er n’akin rish ny bleeantyn—Mene, mene, tekel, upharsin!—adsyn t’er coayl, as adsyn varr ad hene—tra dinsh kuse jeu y chooish awns Arkham as Ipswich as y lheid, ren ad briwnys baanrid orroo, myr t’ou uss jannoo orryms nish—agh Yee, ny vaik mee—veagh ad er my varroo foddey er dy henney kyndagh rish y fys aym, agh ghuee mee y chied as y nah Loo Ghagon liorish Obed, ta mee coadit mannagh vel bing fondaghey dy dinsh mee reddyn jeh yioin... agh cha jinnin guee y trass Loo—bare lhiam baase na guee y lheid—

“V’eh ny smessey rish y Chaggey Theayagh, as paitçhyn shey-as-daeed nyn sleih aasit—kuse jeu. Va aggle orrym—cha ren mee peeikearys erbee erreish da’n oie atçhimagh shid, cha vaik mee rieau—adsyn—faggys dou. Nane dooie, ta mee gra. Hie mee da’n chaggey, as dy beagh keeall ny creeack er ve aym cha beign er jeet erash, agh soie boayl elley. Agh screeu fir dou nagh row reddyn cho olk. Shen er y fa dy row fir chaggee ‘sy valley neayr tree-as-tree-feed, s’cosoylagh. Rish jerrey y chaggey v’eh wheesh olk as v’eh rieau. Sleih leodaghey—mwyljyn as shappyn dooney—lhongyn scuirr jeh, as y purt toghtey—raad yiarn treigit—agh adsyn... cha ren ad rieau scuirr jeh eebyrt awns as ass y sker mollaghtagh—uinnagyn ny garradyn currit fo vuird beggan er veggan, sheeanyn ry-chlashtyn ny s’menkey as ny s’menkey ass thieyn gyn peiagh erbee cummal awndaue...

“Ta skeealyn ec ny naboonee my-nyn-gione—shimmey skeeal t’ou er glashtyn er lhiam, as uss currit da feyshtyn—skeealyn mychione ny t’er ny ‘akin oc nish as reesht, as y cliejeenys ta fowst çheet stiagh ass boayl ennagh as cha nel dagh peesh lheiet fowst—agh cha nel rieau fys cruinn awn. Cha nel ad credjal. T’ad cur griu roosteyryn-marrey er ny reddyn airhoil, as goaill rish dy vel fuilleeack yoarree ny doghan ennagh er Innsmouthee. Aghterbee, ta ny cummaltee jannoo nyn gooid share dy hooghey ny joarreeyn, as lhiettal y kuse elley jeh peeikearys, ‘syn oie erskyn ooilley. Ta beiyn goaill aggle er ny cretooryn—ny smessey cabbil na lieh-assylyn—agh t’eh ny sassey nish as gleashtanyn awn.

“Ayns shey-as-daeed phoos Captan Obed ben elley nagh vaik peiagh erbee ish rieau. Dooyrt ad nagh by vie lesh, agh v’eh currit er liorish adsyn v’eh er nyn symney. Va tree paitçhyn oc—daa skell roish dy leah, agh va caillin jeu gollrish peiagh erbee elley, as hug eh ish dys yn Oarpey son ynsaghey. Fy-yerrey, liorish kialg, haink lesh eh ish y phoosey da fer Arkham gyn ourys erbee er y chooish. Agh nish cha nel peiagh erbee çheumooie son bentyn rish Innsmouthee. Barnabas Marsh, mainshtyr y thie sheelee nish, she oe mac Obed ec y chied ven t’ayn—mac Onesiphorus, y mac shinney. Agh va’n voir echeysyn ben elley jeusyn nagh vaik shin rieau er y ‘traid.

“Ta Barnabus caghlaait, bunnys. Cha nod eh dooney ny sooillyn echey, as t’eh aachummit. Er lhieu dy vel eh fowst ceau eaddagh, agh hed eh stiagh ‘syn ushtey dy leah. T’eh er ngoll sheese keayrt ny ghaa, s’cosoylagh—t’ad jannoo prowaltys shallidagh ny keayrtyn roish my hed ad stiagh son dy bragh. Cha daink eh mastey’n theay rish bleeantyn. Nagh treih y ven vock echey—v’ee ass Ipswich, as v’ad faggys da lynshall Barnabas tra v’eh sooree urree jeih bleeaney daeed erash. Hooar Obed baase awns hoght-jeig as tree feed, as ta’n nah heeloge ersooyl nish—cloan y chied ven marroo, as y kuse elley... ta fys ec Jee...”

Va coraa y roayrt buirrooghey nish, as beggan er veggan v’eh jannoo aggle arreydagh jeh aigney branagh y dooinney, er lhiam. Scuirr eh nish as reesht dy chur shilley bieau harrish e yeaylin, ny cour y sker. Ga dy nee skeeal keoie gannidagh v’ayn, cha dod mee agh goaill ayrn ‘syn imnea baghtal. V’eh scraagh nish, as loayrt er ard dy plooghey eh aggle hene as greeshaghey e chree.

“Hoi, nagh abbyr oo fockle hene? By vie lhiat cummal awns lheid y valley, dagh ooilley red loau as geddyn baase, as beishteigyn fo vuird snaue as maaley as gounsternee as corlheimyrack, awns sellaryn doo as garradyn raad erbee ragh oo? By vie lhiat clashtyn rish gullarnee oie as oie ass kialteenyn as Halley Ghagon, as fys ayd er ny ta cur magh y gullarnee shen? By vie lhiat clashtyn roosyn ta çheet stiagh jeh’n sker mollaghtagh Oie Voaldyn as Laa Sauiney? Hoi? Shenn ‘er keoie, nee? Wahll, vainshtyr, inshym dhyt dy vel cooishyn smessey awn!”

Va Zadok gyllagh dy firrinagh nish, as bare lhiam gyn lowal wheesh va jiarg-vaanrid y choraa boirey orrym.

“Mollack ort, nar blakey orrym gollrish hullad valloo! Dooyrt mee da Obed dy vel eh awns niurin, as shegin da tannaghtyn! Heh, heh... niurin, dooyrt me! Cha dod eh bentyn rhym—cha ren mee lock erbee chamoo cur sannish hene da peiagh erbee—

“Oh, aeglagh? Wahll, ga nagh vel mee er ninsh da peiagh erbee, inshym nish! Bee dy host as eaisht rhym, yilley—shoh eh nagh insh mee rieau... dooyrt mee nagh ren mee peeikeayrys erbee ny yei shen—agh hug mee cooishyn my ner ny yei shen!

“By vie lhiat toiggal feer atçhim y chooish, eh? Wahll, shoh eh—ny boirey er ny ta jeant ec ny jouyil eeastagh, agh ny nee ad! T’ad troggal nheeghyn ass yn oayll oc as cur lhieu ad stiagh ‘sy valley—v’ad jannoo eh rish bleeantyn, as lhaggaghey nish. Ta ny thieyn çheu hwoaie ny h-awiney eddyr Water as Main lane jeu—ny jouyil as ny ta troggit oc—as tra vees ad aarloo... eaisht rhym, tra vees ad aarloo... cheayll oo rieau jeh shoggoth..?

“Hoi, vel oo geaishtagh? Chreid mee, shione dou ny t’ayn—honnick mee ad oie dy row as... EH—AHHHH—AH! E’YAAHHHH...”

She yllagh doaltattym graney v’ayn, agglagh erskyn dooghys deiney, as hug eh orrym tuittym neeal, bunnys. V’eh jeeaghym shaghym cour yn ‘aarkey breinn, as y daa hooill shassoo magh ass yn chione echey; veagh yn eddin cooie da cowrey scoagh ayns branchloie Greagagh. Heiy ny hingynyn craueagh stiagh ‘sy yeaylin aym dy giunnagh, as cha scugh eh tra hyndaa mee dy ‘eddyn magh ny v’eh er ngeddyn shilley jeh.

Cha vaik mee red erbee. Y roayrt; un chiarkyl dy honnaneyn, foddee, ny s’faggys na linney foddey ny mooireerey. Agh va Zadok my chrie nish, as hyndaa mee erash. Va’n far-eddin fo-aggle gaaghoostey reesht, far-vollee brebbal as beill caigney fud-y-cheilley. Fy-yerrey haink coraa erash da—ny sannish er creau.

“Ersooyl lhiat! Magh ass shoh! Honnick ad uss—magh ass shon son dt’annym! Ny scuirr er chor erbee—ta fys oc nish—raoie—nish—ass y valley—“

Woaill tonney trome er claghyn lag y shenn cheiy, as cheagil sansheraght y shennayr baanrit dys yllagh riojee folley nagh lhisagh çheet jeh deiney erbee.

“E—YAAHHHH! . . . YHAAAAAAA! . . .”

Roish my dod mee couyral, v’eh er seyrey y laue er my yeaylin as roie er çhea cour yn antraie as y straid, leaystey lesh y twoaie rish boalley brisht y thie stoyr.

Hug mee shilley bieau er y vooir, agh cha vaik mee red erbee. As tra rosh mee Water Street as jeeaghyn my hwoaie, cha dooar mee luirg erbee jeh Zadok Allen.

Monday, 18 May 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 20

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

11d-17oo Vee ny Boaldyn

Jerrey feedoo shiaghtin ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Moonlight Kreuz (Hazaki Yasumi)

Reih mee y lioar shoh gyn tort, myr shen t'eh so-chredjal nagh nee skeeal lane chooie t'ayn. T'eh bentyn rish conreeaghtyn - 'syn aght cheddin ta Twilight bentyn rish sooderyn-folley, foddee? Dy ghra myr shen, ga dy nee "conreeaghtyn" t'ayn, cha nel ny h-ard-charracteyryn caghlaa cummey. Ta'n fer soaral dy niartal, as ta'n chaillin... jannoo ben aasit aalin jee hene as niart neughooghyssagh eck? C'red? Ta ny noidyn lieh-chaghlaa - king voddee oaldey as y lheid. Ta'n ughtar jannoo eab er leshtal, agh phobble, m'ockle er...

Cha noddym moylley eh, atreih. Ta'n skeeal beggan neuvaghtal, gyn soilshaghey magh reddyn dy fondagh. Cha nel eh corrym-cheimagh noadyr: tra erbee ta reddyn scanshoil taghyrt, cha nel rheamys chamoo traa dy liooar currit daue, myr shen ta sleih çheet rish ass yn aer hene car y traa gyn soilshaghey erbee. Cha nel blass corrym echey noadyr: shoh duillag lane dy spotçhyn clichéagh mychione y çhennayr quaagh, as eisht ta conreeaghtyn geabbey peiagh ennagh y ghoaill ersooyl son geddyn sliught. Ta scansh cultooragh ayn, foddee, agh cha nel raipey as spotçhyn nyn biyr cooie er lhiam. Cha ghow mee soylley jeh skeeal, aght screeuee chamoo ellyn, myr shen cha lhiahym ny smoo.

As shoh red elley: cha nel moddee oaldey ny stroshey chamoo ny smoo tramylt na deiney. Myr shen, cre'n aght hooar lettyraght bishaghey jeh "fer ta jannoo moddey oaldey jeh hene" dys "fer ta geddyn niart as aalheimmaght neughooghyssagh voddey oaldey, gyn boirey er granaghey as y lheid"? Mannagh vel oo caghlaa cummey er chor erbee, cha nel oo dty conreeaght. Ta feme er y "chon", eh?

僕だけがいない街 (三部 けい)

Chionnee mee y lioar shoh ayns shapp er son y choodagh, dy firrynagh. Va mee jerkal rish skeeal mychione paitçhyn as scoillyn, s'cosoylagh. Wahll... marranys, chaarjyn. Marranys anvaaragh. Cheau mee ram traa roish my dod mee toiggal taghyrtyn y skeeal shoh: t'eh cast dy liooar, as cha dod mee er nyarkal rish er chor erbee. Ayns beggan focklyn, ta pooar ec y dooinney shoh traa y "aahogher" er son dy lhiettal baaseyn. Cooish anaasoil, nagh nee? Bun mie son skeeal contoyrtyssyn. Agh ta daa skeeal elley ayn myrgeddin! Hoshiaght, t'eh son cur gys cooinaghtyn yn amm paitçhey echey hene, as cre'n fa nagh dod eh kiangley rish sleih elley - er son y yioot, foddee? As ny s'anmey, ta treeoo skeeal çheet rish bentyn rish kimmee gaueagh. Rish jerrey'n skeeal, ta'n trass er nyn sniemmey ry-cheilley myr un skeeal lane chraueagh.

Va mee moal dy liooar rish y chied lieh, son v'eh orrym lhaih beggan er veggan dys toiggal ny va taghyrt as myr shen y skeeal hene. Lhaih mee y nah lieh gyn scuirr erbee, as y kerroo s'jerree gyn tayrn ennal er lhiam. T'eh jeeaghyn nagh vel y nah lioar ry-gheddyn ayns ny h-Inshyn Goaldagh, as t'eh angaishagh dou. Cha ren lioar cur wheesh greesaghey orrym rish eashyn.

Language Endangerment in the 21st Century: Globalisation, Technology and New Media (re. Tania Ka'ai)

Lioar vie dy liooar. T'eh goaill stiagh ymmodee artyn, kuse jeu lane phersoonagh, kuse jeu lane ard-scoillaragh. V'eh castreycair, agh cha ren art erbee geddyn greim orrym, er lhiam. Ta kuse ayn bentyn rish y Yernish as loayr ad er y Ghaelg nish as reesht!

Fockle s'jerree

Lhaih mee 3 lioaryn, va 100 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 97 faagit dou nish. Ta mee goaill cree lesh fakin ad lheie ersooyl. Va mee boirey er y gherrid, agh ta mee er ngoll tessen scansh aigney, er lhiam. Un doilleeid: ta ram lioaryn ayn nagh vel 'sy Vaarle, agh ta mee er lhaih y jees oc lieh-as-lieh, bunnys. Myr shen, ta cooid ny Baarle leodaghey dy tappee, as ta mee foddey ny s'melley lhaih ayns çhengaghyn elley!


English version

11th-17th May

The end of week twenty of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Moonlight Kreuz (Hazaki Yasumi)

I picked this up more or less at random, so I suppose it's be expected that it wouldn't be a fantastic match. The story is about werewolves, in the same sense that Twilight is about vampires: the hero is just athletic, and the schoolgirl heroine turns into a stunning adult with superhuman strength (yeah...). Spurious handwaving is applied to try and explain this away, but seriously guys. The antagonists, however, do get all wolfy.

It's hard to tell what's the writing and what's the translation, but the story felt rather incoherent, quite generic, and not very well paced. The tone is also hard to judge: one page full of joky asides with the (manga cliché) loony grandfather, the next page a plot to abduct one or other character as breeding material. I think this is getting into cultural differences to some extent. Either way, neither story, writing not art sold me on this, so I won't read any more.

Random aside: Given that wolves *aren't* stronger or tougher than humans, how did this mythology go from "turns into just an actual wolf" all the way to "gains the superhuman strength and resilience of a wolf, without any of that awkward not-being-sexy stuff"?

僕だけがいない街 (三部 けい)

I picked this up on spec in a bookshop because the cover looked pretty cool. I was expecting probably a story about being a primary school (middle school in Japan, I suppose) kid. This is... not that. Very much not that. It took me a long time to get to grips with what it actually is, because it's both unexpected and complicated. To cut a long story short, the protagonist has a strange "rewind" ability that lets him skip back in time to prevent disasters. However, the story has two other major plot strands, which complicates matters. One is his ongoing attempt to understand his inability to connect with people, and to revive buried memories of the past. Later, a third strand appears involving a dangerous criminal. As the volume finishes, these three strands have converged into a single pulse-pounding story.

I was slow reading the first half, taking a good while to understand where things were going and so to get immersed in the story. I read the second half without stopping, and the last quarter without breathing. I am tormented by the fact that almost certainly no copies of the next volume exist in my country. I have not been this excited about a book for ages.

Language Endangerment in the 21st Century: Globalisation, Technology and New Media (re. Tania Ka'ai)

A decent read, with a fairly varied array of articles from the very personal to the very academic. Interesting enough, but I don't think any particular article really grabbed me.

Afterword

I read 3 books, I had 100 last week, so 97 are left over. It's nice to see them going down. I was feeling fairly despondent about my book mound only recently, but now it feels like I've broken some kind of psychological barrier. They fit on one page of my LibraryThing account now. On the (possible) downside, because so many were non-English to begin with, and I've read a fair few English ones, the proportion is rapidly becoming overwhelmingly non-English, which means slower reading.

Sunday, 10 May 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 19

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

4oo-10oo Mee ny Boaldyn

Jerrey nuyoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Waking in Dreamland (Jody Lynn Nye)

Ta'n skeeal shoh soit ayns Çheer ny h-Ashlishyn, crooit ec sleih nyn gadley. Chionnee mee yn lioar shoh erreish dou lhaih skeealyn Tildi Summerbee ayns 2013. As nagh dug ee gys cooinaghtyn y chied lioar shen, An Unexpected Apprentice!

 • Ard-charracteyr gyn cosoylaght er y fa dy vel tro quaagh eck/echey ✔
 • Noid keoie as nhee druiaghtagh niartal echey ✔
 • Noid by vie lesh jannoo red ennagh, as bee y jannoo shen cur jerrey er y teihll s'cosoylagh, as t'eh jeean ny yei shen ✔
 • Possan dy 'eniee geiyrt er y noid er turrys liauyr tessen y teihll, shirrey luirg ny druiaghtys ✔
 • Ta drogh-ymmyd druiaghtys caghlaa as leodaghey yn çhymbyllaght ✔
 • Red niartal follit ayns mean sleityn ✔
 • Druiaghtys ta bentyn rish caghlaa reddyn son y chooid smoo ✔

Ta scansh elley eddyr y daa skeeal, dy jarroo, agh t'ad casley rish y cheilley gyn ourys. Ta JLN screeu skeealyn taitnyssagh dy liooar, as t'ee er ngientyn seihll anaasoil noa. Ta blass gennalys er y skeeal shoh nagh row er AUA, as ghow mee soylley jeh. Agh shegin dou gra dy row yn ennaghtyn orrym dy mennick dy row mee er lhaih y skeeal shoh hannah! S'treisht lhiam nagh bee y lioar elley lioree chionnee mee y red cheddin myrgeddin...

By vie lhiam ny karracteyryn son y chooid smoo, agh shegin dou gra dy row yn ard-charracteyr lane chiart mychione ny ven-phrinse. As ish gyn schlei ny oayllaght ymmydoil hoshiaght, she sondid hene eh soie er goaill ayrn 'sy turrys as gaue naardey er y lane teihll, as dy jarroo t'ee ny doilleeid daue ooilley rish tammylt. T'ee gynsaghey as gaase dy ve ymmydoil ny s'anmey, agh cha nel shen caghlaa firrinys ny dooyrt eh. By hreih lhiam fakin dy vel eh cur meehastey da shen wheesh tappee, as lieh jee - dy jarroo, t'eh gaghtey myr va kiart ecksh as eshyn er nyannoo brock ennagh as shirrey lieh!

Kwaidan: stories and studies of strange things (Lafcadio Hearn)

Skeealyn beggey çhyndaait ass yn Çhapaanish, ny screeuit liorish Haern hene rere sannish ny cowag ennagh. Ghow mee soylley jeh, ga dy vel mee er lhaih lhieggan Gaelg cooid jeu liorish Rob y Teare. T'eh beggan quaagh ec y jerrey, as screeuyn mychione shey-chassee jingit stiagh 'sy lioar shoh... ta art mychione snienganyn nyn moylley derrey oddagh oo credjal by vie lesh jannoo sniengenan jeh dagh ooilley pheiagh! As ta blass fallsoonys quaagh far-skeealaght heanse 1970yn er as eshyn loayrt er aafilleydys.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 2 lioar, va 102 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 100 faagit dou nish. Ta blass caarjoil ec shen, er lhiam... agh aght ennagh, ta "100 lioar ry-lhaih" gennaghtyn ny smoo na "159 lioaryn ry-lhaih"...?


English version

4th-7th May

The end of week nineteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Waking in Dreamland (Jody Lynn Nye)

This is a fantasy quest story set in the titular Dreamland, a self-aware world where everyone knows they only exist in someone's dreams. I bought it after reading the Tildi Summerbee duology in 2013. I've got to say, it was uncannily similar to the first of those, An Unexpected Apprentice, in some respects - not identical by any means, but I had a constant flow of deja vu while I read, feeling that despite the obvious differences they were very much akin. Both are fantasy quest stories set in a world where magic changes things, featuring a mad rebel 'wizard' who has obtained a powerful magical artefact and intends to use it in a ritual he knows to be dangerous that may destroy reality. In both stories, a party of heroes follow the madman using the trail of magical distortion left by the artefact's presence; they include a protagonist with a highly unusual trait, who is also a wizard, as well as a taciturn yet likable guard captain whose stony exterior conceals their deep love for another party member. An adventurous young man who carries out missions for the king is in love with a princess, and angers her through trying to juggle his love with his obligations to the king, but is eventually forgiven as their joint efforts bring the quest to a successful conclusion.

Don't get me wrong, there are plenty of original touches, both in the world and in the story. For example, this one features a whole party of antagonists, who suffer from internal bickering; while both books are light-hearted, Dreamland is more openly humorous with its focus on dream logic. The characters were pretty likeable, and the book as a whole mostly very readable, so I barely stopped from start to finish. I enjoyed it, but found some sections dull - it opens with a substantial infodump full of setting jargon, which very nearly put me off entirely.

One problem with dream logic is that it makes for low consistency, and allows a lot of author fiat. This is okay in a pure comedy book, but problematic is more serious stories like this. There were a couple of times where it felt like the antagonists only escaped because the author wished it, with the questers becoming suddenly ineffectual and failing to use their resources, and the rules of the setting conveniently arranged to let the bad'uns get away. The scene where Roan is arrested was particularly irksome, and though the courtroom and testing scenes were reasonable observations of dream logic, they also seemed a bit of a waste of time. The test was very long for a diversion, and quite dull in my opinion, and I ended up skimming it. I can't help feeling that either Nye had the idea and was determined to shoehorn it in somewhere, or suddenly felt the urge to add more depth to Roan's philosophy and his feelings for Leonora and couldn't work out a way to do this in the actual story - sorry! If it was meant to be a humourous diversion, it didn't feel funny enough to do that, and it seemed to sit oddly in the story's pacing.

I also found the handling of Leonora's escapade somewhat frustrating. Right in the beginning, Roan points out that she's a liability to the party - and he's absolutely right. Her wish to somehow contribute to their efforts doesn't give her any right to do so, nor grant her any actual ability, and looking at things dispassionately it's a desperately selfish action on her part to force herself on them. As predicted, she delays them and allows their enemies to gain ground. While she does contribute later in the quest (and allows for the romance sideplot!) there was no reason to think this would happen, so Roan's objection remains sound. Her main contribution is her mere presence: the antagonists pull their punches to avoid hurting her out of sheer monarchism, and one adores the Lovely Princess enough to spark a fatal crisis of conscience. Roan is perfectly right, but frustratingly abandons his ethical position at the first hurdle, and begins to act as though he was in the wrong, even seeking her forgiveness. The guards, who should be pragmatic, apparently choose loyalty to the Princess over common sense, despite the fact that she's leaving without the King's permission, so they're probably actually going against their own orders and allegiance to the royal family and the realm... it's all rather peculiar. Makes perfect sense from the point of view of writing the story, mind, you need her along for the plot. I really wish Nye had deal with this better, as it undermined my sympathy for the characters (and the author) right from the start by putting the two main characters clearly in the wrong, yet refusing to acknowledge it.

Kwaidan: stories and studies of strange things (Lafcadio Hearn)

An interesting little collection of short folk-tales and bits of legend, translated and explained by Hearn. There's a good mixture of stories and I enjoyed them. The closing section is rather random - a set of little musings on insects, including a distinctly weird piece which ends up speculating on how evolutionary and societal advances could allow humans to reach the ethical perfection of ants, and perhaps become near-immortal. Sounds like a quote from a transhumanist character in a bit of 1970s sci-fi.

Afterword

I read 2 books, I had 102 last week, so 100 are left over. A nice number! But somehow, it feels almost more than the 159 I started with. Something about hundreds, I suppose...

Sunday, 3 May 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 18

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

27oo Averil-3oo Vee ny Boadlyn

Jerrey hoghtoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Citadel of Fear (Francis Stevens)

She far-ennym t'ayn - screeu Gertrude Barrows Bennett y skeeal shoh.

Cha row mee shickyr er ny va mee jerkal rish, agh cheayll mee reddyn mie mychione Stevens liorish HP Lovecraft Literary Podcast. She skeealaght whaagh t'ayn ('sy cheeal sar-oaylleeagh). Hoshiaght, t'eh jeeaghyn dy ve ny skeeal contoyrtys - ny skeeal er creau shicklaagagh, foddee - agh dy leah t'ou toiggal dy nee neughooghys t'ayn. Ta'n ard-charracteyr feddyn Balley Caillt 'syn 'aasagh raad as cultoor er lheh echey, beggan gollrish obbraghyn H. Rider Haggard ny Conan Doyle. As eshyn credjal dy nee branlaadys paays as çhingys v'ayn, ta'n skeeal goaill toshiaght ass y noa bleeantyn ny s'anmey, as eisht myr skeeal er creau neughooghyssagh.

Ta Stevens gientyn aeraght vaggyrtagh as ouryssagh. Ga dy vel feanish dy liooar da'n lhaihder dy nee neughooghys t'ayn - wahll, s'cosoylagh! - ta ourys dooghyssagh er ny karracteyryn. Ta boayl garroo ny ghaa ayn, agh son y chooid smoo dod mee credjal nagh vel O'Hara kiangley cooishyn y laa rish ashlish bleeatyn er dy henney, as eshyn gyn mian dy smooinaghtyn er y traa agglagh shen noadyr. Ta aght screeuee baghtal eck ta soilshaghey magh reddyn dy cruinn, gyn çheet dy ve yl-chast (noi, m.s., H.P. Lovecraft hene). Ta ny karracteyryn neuchramp dy liooar, as cha nel monney bishaghey ayn er-nyn-son, agh t'ee cur coontey giare as baghtal daue, as ta dooghyssyn ny karracteryn scanshoil goll er soilshaghey magh er feie yn skeeal. Er lhiam dy nee y ven 'olliaghtagh ta'n karracteyr s'annooiney; er y fa dy nee folliaght ish, cha nod Stevens cur dooin monney fys urree dy leah. Ny s'anmey, ta'n skeeal roie dy tappee as lane dy anhickyrys, as dy jinnagh Stevens brishey stiagh son karracteyrys, chaillagh shin keimyragh y skeeal.

金魚屋古書店 y.l. 2 (芳崎 せいむ)

Ny smoo skeealyn beggey bentyn rish shapp shenn vanga. Ta dagh skeeal kiangley stayd beaghee peiagh ennagh, as ny cooishyn smoo oc, rish cooid vanga mie er enney. Shegin dou gra nagh dod mee toiggal y clane - cha nel skeeal erbee foast er mentyn rish manga ta lhaiht ayms! - agh ghow mee soylley jeh ny skeealyn hene. Y doilleeid smoo, shen y fa nagh vel yn ellyn lane baghtal ny keayrtyn, as t'eh cur orrym cur yn enney foasley er karracteyr ennagh. Ta ny skeealyn dy mennick goaill stiagh aachooinaghtyn as y lheid, myr shen ta eash as eddyn ny karracteyryn corragh.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 2 lioar, va 104 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 102 faagit dou nish.


English version

27th April-3rd May

The end of week eighteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Citadel of Fear (Francis Stevens)

A surprisingly engrossing weird adventure story. I went back and forth on this a couple of times. The early stages have two explorers encountering a classic lost city in the desert, where Aztec gods are still worshipped. When a fifteen-year time-skip intervened, my interest waned as it usually does in those circumstances. However, Stevens soon gets things going again, now in weird thriller mode. This is good stuff, keeping things weird enough to signal the reader that it's all Aztec all the time, but equally just plain weird for the characters trying to understand it.

The decision not to use amnesia per se is fairly sound, I think. O'Hara hasn't forgotten everything, but it's been fifteen long years and he has good reason to think his whole fabulous experience in the desert was simply hallucination and dreams, brought on by a terrible journey that killed his partner, which still causes him guilt. Presumably he doesn't want to think much about it either. As such, he doesn't immediately assume a connection between that time and the present peculiar events. Meanwhile, Kennedy has changed enough that it's not surprising O'Hara doesn't recognise him. I will say, though, that there are a couple of times where O'Hara is kept in the dark because other characters don't quite manage to say something that would make all clear. I disliked this device ever since Romeo and Juliet, and I felt it was a bit unsatisfactory here too.

I have no idea how accurate any of the Aztec mythology is, but once I'd got into it, I found this an enjoyable and novel story. Stevens maintains a good foreboding atmosphere, and I half-expected it to turn into a horror story. Nevertheless, the writing remains very readable. The characters are simple and see minimal development, but play their parts perfectly well.

金魚屋古書店 v. 2 (芳崎 せいむ)

Another interesting collection of stories, tied to a used manga shop in some way, and each one themed around a specific manga and its resonance. Not knowing anything about the original manga is of course an issue for me, but I found them worth reading nonetheless. Yoshizaki depicts characters well, giving an array of new characters a touch of life even in the few pages each chapter permits. My one criticism would be that artwise, it's not always easy to tell characters apart, and this has particularly been a bit confusing when older characters recur. It doesn't help that stories often include flashbacks, and so age can also vary considerably. On the whole though, good.

Afterword

I read 2 books, I had 104 last week, so 102 are left over.

Monday, 27 April 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 17

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

20oo-26oo Averil

Jerrey shiaghtoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

A Plague of Demons (Keith Laumers)

Çhaglym dy skeealyn far-skeealaght heanse Laumers bentyn rish çheet quaiyl joarreeyn. T'ad goaill stiagh noaskeeal hene, chammah's kuse dy skeealyn liauyrey elley. She çhaglym mie t'ayn er lhiam. Shegin dou goaill rish dy vel blass shenn aght orroo, as foddee oo gra rolaue ny vees taghyrt (faggyssagh) erreish dhty lhaih beggan. Agh cha nel mee coontey shen noi dy jarroo. Ta Laumers çheet erash da ny eieyn cheddin: geddyn ablid aigney erskyn dooghys deiney liorish fer elley cur stiaght ort, as jannoo ymmyd jeu noi yn noid hene; un foill scanshoil t'ec y Chruinney as shegin da un 'er coadey eh noi joarree noidagh; joarree nagh dod oo resooney maroo as aght beaghee gollrish snienganyn oc. Agh t'eh screeu mie dy liooar, as ga dy dooar mee loght ny ghaa, cha nee'm accan er shen.

Y red smoo scanshoil: ta'n daa skeeal toshee boirey orrym. Ta'n chied ny lane noaskeeal ta caghlaa cummey trooid as trooid 'sy vean, veih skeeal peeikearys joarree ta cur er creau dys sorçh dy chontoyrtys caggee lane whaagh, as ren shen brishey cleayney y skeeal er lhiam. Ta'n nah skeeal castreycair, agh t'eh 100% ry-insh rolaue as groamey myrgeddin. Er lhiam dy vel ny skeealyn elley ny share dy jarroo.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar, va 105 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 104 faagit dou nish.


English version

20th-26th April

The end of week seventeen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

A Plague of Demons (Keith Laumers)

A decent collection of stories, which bafflingly includes a full-length novel. They all deal with alien contact, and are pretty decent on the whole. Laumers tends to reuse certain themes, including alien hiveminds who can't be negotiated with, an Earth wih one fatal weakness which one brave man must protect, and Our Hero developing amazing mental powers through alien tampering which he then turns against them. It's a bit old-fashioned (which I don't mind) and tends more towards square-jawed talking than either the hippy school of philosophy-fi or the recent turn for woobly quantum metaphysics (which I also don't mind) - although I have to say that while I enjoyed the stories, most were fairly predictable.

I'd actually say the weakest stories are the award-winners that kick off the collection. The first, the novel A plague of demons, begins as a great alien espionage thriller, but switches gear dramatically to a war thriller after some major plot events I won't spoil - I found the shift jarring and the second half frankly less interesting and overlong. The second story is a well-executed one of its type, but is very much a Type and not a cheery one at that. I read a lot of boys' own adventures in my youth, what can I say... The rest of the collection proved fairly easy reading and worth a look.

Afterword

I read 1 book, I had 105 last week, so 104 are left over.

Monday, 20 April 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 16

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

13oo-19oo Averil

Jerrey sheyoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Dirgelwch yr Ogof (T. Llew Jones)

Shoh skeeal anaasoil mychione roie liggar as yn aght t'eh bentyn rish pobblaght y balley; ta cummaght er sleih gollrish jannooyn gang kimmee erbee. S'treih lhiam gra, ga dy row yn aght screeuee mie dy liooar as blass rieaughid er, er lhiam nagh ren y skeeal shoh geddyn greim fondagh er reih chooish. Ta Jones cur coontey giare jeh taghyrtyn ynrican dy schlei, as soilshaghey magh karracteyryn dy tappee hoshiaght, as aght ennagh cha nel shen cochruinnaghey dys karracteraght fondagh beayn. Shimmey karracteyr ta goaill shayll myr loayreyder y skeeal, agh cha nel fer erbee jeu ny ard-charracteyr baghtal y skeeal. Cha nel fer erbee jeu dod mee coennaghtyn marish noadyr. Ta'n dooinney maail jannoo brock jeh, myr shen er lhiam dy bare lesh dy vel shin son ny roiederyn, agh she thuggyn neuoayllaashagh t'ayn gyn ourys erbee, as ad cur aggle er y lane valley. Cha nel y skeeal shickyr cre'n genre t'ayn noadyr: contoyrtys, shennaghys, folliaght, skeeal ta cur er creau, cooish ghraih hene, t'ad ooilley ayn 'sy lioar shoh. Cha nel dean baghtal ec y lioar shen, as ta shen jannoo assee jee er lhiam.

ひだまりスケッチアンソロジーコミック (ymmodee)

Çhaglym dy skeealyn loggyr liorish ymmodee ughtaryn. By ghoillee dou toiggal kuse jeu! Cha nel ad soit dy fondagh er cooishyn ny skeealyn bunneydagh, chamoo t'ad oikoil noadyr, as ta kuse jeu jus aitt hene gyn boirey er jannoo monney keeall. Ghow mee taitnys jeu ny yei shen. Atreih, hoig mee ro-anmagh nagh row eh er y rolley Ry-Lhaih...

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar (as 1 elley nagh row er y rolley), va 106 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 105 faagit dou nish.


English version

13th-19th April

The end of week sixteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Dirgelwch yr Ogof (T. Llew Jones)

This book is fairly well-written, and quite evocative. I found it an interesting depiction of some of the social pressures surrounding smuggling, which had a lot in common with other gang-type activities to be honest. However, it feels very unfocused. Jones paints particular scenes and moments quite well, and gives quick snapshots of characters, but doesn't manage to build this up into long-term characterisation. The story jumps about between multiple viewpoint characters, and doesn't seem to know what genre it wants to be: it flirts with adventure, historical novel, thriller, mystery and romance, but none of these dominates and the result is a bit nondescript. There's no particular protagonist, and none of the characters is very sympathetic either. Because the excisemen are completely ineffectual I sense we're supposed to root for the smugglers, but they're clearly shown to be a bunch of violent thugs who have the rest of the village terrified into silence. This book doesn't really know what it wants to do, and suffers for it.

ひだまりスケッチアンソロジーコミック (ymmodee)

A fun little collection of bonus stories by various authors. The variety (and being non-canonical) made some of them hard to understand, as they didn't necessarily follow events in the stories nor fit the normal tone and themes of the series. But I enjoyed them. Unfortunately, it turned out I'd never put this on my To Read list...

Afterword

I read 1 book (plus one that wasn't listed), I had 106 last week, so 105 are left over.

Monday, 13 April 2015

Shalee lhaih 2015: caghlaa

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

Caghlaaghyn

Ta mee er smooinaghtyn rish tammylt, as er scughey kuse dy lioaryn jeh'n rolley Ry-Lhaih aym. She lioaryn nastee jeh Project Gutenberg v'ayn.

Hoshiaght, va strooys orrym kyndagh rish ooilley ny liooaryn va ry-lhaih aym.

Chammah's shen, hoig mee fy-yerrey nagh row mian lajer orrym dyn lhaih. Cha deeck mee er nyn son, as cha nel ad jummal rheam erbee as ad lectraneagh. Va mee jus feddyn magh ny va ry-gheddyn er Project Gutenberg. Va mian aym dy 'akin obbyr Chambers as Hawthorne as ghow mee lioar ny ghaa lioroosyn; wahll, ta mee er lhaih lioar liorish y derrey fer chammah's y fer elley. As Wodehouse, wahll, honnick mee dy row kuse dy lioaryn ayn nagh vel mee er nyn lhaih foast, shen ooilley. Cha ren mee reih ny lioaryn shoh hene dy lhaih.

T'ad ry-gheddyn gyn boirey tra erbee by vie lhiam ad y lhaih. Cha nel mee son lhiggey daue boirey orrym nish. Ta mee er nyn scughey dys y Rolley Mian ayns caa by vie lhiam fakin ny h-enmyn reesht sy traa ry-heet, agh ta jerrey orroo ec y traa t'ayn.

Cur branglash er my share lhiat; s'cummey lhiams!

Shoh ny lioaryn scugh mee:

 • In search of the unknown (Chambers, Robert W.)
 • The gorgon's head (Hawthorne, Nathaniel)
 • A prefect's uncle (Wodehouse, P. G.)
 • The gold bat (Wodehouse, P. G.)
 • The head of Kay's (Wodehouse, P. G.)
 • The intrusion of Jimmy (Wodehouse, P. G.)
 • Indiscretions of Archie (Wodehouse, P. G.)
 • The pothunters (Wodehouse, P. G.)
 • The Prince and Betty (Wodehouse, P. G.)
 • The swoop! And other stories (Wodehouse, P. G.)
 • Tales of St Austin's (Wodehouse, P. G.)
 • The white feather (Wodehouse, P. G.)

Shen 12 lioar goll er scughey; va 118 moghrey jiu, myr shen ta 106 faagit dou nish.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar, va 119 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 118 faagit dou nish.


English version

Changes

After much thought, I've removed a number of ebooks from my To Read list. All of these are free Project Gutenberg works.

Partly, I admit, the reasoning is just that I'm feeling oppressed by the number of books I own and my slow progress this year.

Partly, I realised that I'm not desperately keen to read any of them any time soon, but I also haven't paid for them and they're not taking up any space. Basically, I dug around to see what was available on PG, and grabbed some stuff. In some cases (Chambers, Hawthorne) I just wanted to sample their work; the Wodehouse is simply an assembly of books I haven't otherwise read. I didn't specifically pick any of these titles to read.

They're readily available any time I want them. I don't want to feel guilted by these books. I've moved them over to my Wishlist for future reference, if I ever do want to read them, but for now I'm counting them out.

Consider it cheating if you want; I don't mind.

The books are:

 • In search of the unknown (Chambers, Robert W.)
 • The gorgon's head (Hawthorne, Nathaniel)
 • A prefect's uncle (Wodehouse, P. G.)
 • The gold bat (Wodehouse, P. G.)
 • The head of Kay's (Wodehouse, P. G.)
 • The intrusion of Jimmy (Wodehouse, P. G.)
 • Indiscretions of Archie (Wodehouse, P. G.)
 • The pothunters (Wodehouse, P. G.)
 • The Prince and Betty (Wodehouse, P. G.)
 • The swoop! And other stories (Wodehouse, P. G.)
 • Tales of St Austin's (Wodehouse, P. G.)
 • The white feather (Wodehouse, P. G.)

Afterword

There are 12 books here being sidelined; I had 118, so this takes the total down to 106.

Shalee lhiah 2015: shiaghtin 15

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

6oo-12h Averil

Jerrey queiggoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Steampunk Cthulhu (re. Jeffrey Thomas)

Çhaglym mie dy skeealyn quaagh, scoaghagh as contoyrtyssagh bentyn rish far-Victorianaght as Lovecraftaght. Va skeeal ny ghaa ayns shoh nagh row lane vie er lhiam, as va feme er kuse jeu er reaghey reesht. Ny yei shen, hooar mee ymmodee skeealyn anaasoil noa ayns shoh. Ga dy nee cooish er lheh t'ayn, shimmey sorçh dy skeeal ta ry-akin ayns shoh: contoyrtyssyn, skeealaght whaagh, as graih hene.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar, va 119 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 118 faagit dou nish.


English version

6th-12th April

The end of week fifteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Steampunk Cthulhu (ed. Jeffrey Thomas)

A set of weird and horror tales at the intersection of steampunk and the Cthulhu Mythos. There were a few things here that didn't really do much for me, and sadly a few could have done with more rigorous editing. However, there are a lot of novel, well-written stories that I enjoyed very much. I was particularly pleased by the variety of the collection, given its limited theme. There's everything from adventure to romance to classic weird tale in here.

Afterword

I read 1 book, I had 119 last week, so 118 are left over.

Sunday, 5 April 2015

Recortys jeh Cleiy Picadilly

Ren mee recortys jeh Cleiy Picadilly. T'eh ry-chlashtyn ayns shoh: Archive.org

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 14

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

30oo Mayrnt-5oo Averil

Jerrey kiarroo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

The Wizard's Dilemma (Diane Duane)

Gollrish ny hym-lioaryn elley, shoh skeeal trome-chooishagh fansee baljagh, bentyn rish druiaghtys lieh-sheanseagh as crampyssyn bea aeglee. Ta Duane soilshaghey magh cooishyn aigney dy mie. Ta'n skeeal soit er arganeyn ta ommidjagh tra ta lane fys ayd orroo, agh so-hoiggal çheusthie. T'ad troggal beggan er veggan er taghyrtyn so-chredjal: focklaght gyn thort, gyn freggyrt da çhaghteraghtyn, as reddyn elley t'ou uss cur dty scansh hene orroo. Chammah's shen, ta'n druiaghtys hene anaasoil; s'baghtal eh dy vel eie fondagh ec Duane er ny ta druiaghtee jannoo car y traa.

Shegin dou gra, voir eh orrym dy vel cooid smoo y skeeal bentyn rish kanghyr. Hoshiaght, t'eh er ny yannoo hannah reesht as reeshtagh; shen cooish chagh tra t'ad son ard-haghyrtys. Cre'n fa nagh vel peiagh erbee loayrt er, oh, aacheoid? Ta stroos as doilleeid dy liooar da cagh ta dellal rish lheid ny çhingyssyn beayn... Agh red elley, cha nel mee shirrey y lheid ayns fansee baljagh. Ta'n genre soit er cormaghey. Ta lught-thie as bea persoonagh gientyn drama persoonagh; studeyrys, reih staartaghyn, arganeyn marish caarjyn as y lught-thie. Ta druiaghtys gientyn contoyrtyssyn as gaue. S'mie lhiam y strughtoor shen. Dy beign shirrey sheer-angst mychione mooinjer çhing, ta shen ry-lhaih boayl erbee dy jarroo.

Chammah's shen, va taghyrt "s'cummey lhiam uss" ny ghaa ayn. Myr sampleyr, hooar karractyer by vie lhiam eh baase er teaym hene, choud's noddym toiggal eh; as ny s'messey, er lhiam nagh vel yn taghyrt jannoo keayll, er nonney beagh cagh marroo. Dy noddagh y Noid Mooar marroo sleih gyn boirey, cra'n fa nagh jinnagh? Va blass crout ghraney er er lhiam, son eiyrtys ennaghtagh ynrican. S'treih lhiam gra nagh mie lhiam y straih shoh wheesh as by vie lhiam eh.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar, va 120 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 119 faagit dou nish. Er lhiam dy vel mee laanaghey beggan er veggan...


English version

30th March - 5th April

The end of week fourteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

The Wizard's Dilemma (Diane Duane)

In a similar vein to the previous books in the series: a fairly serious take on urban fantasy, with rather scientific wizardly problems to deal with, as well as the demands of life as a teenager. Duane did a good job of articulating the psychological side: misunderstandings that seem silly and obvious from the outside, yet are built on understandable and reasonable steps. The wizarding is also interesting, as Duane has obviously thought hard about what it is her wizards actually do.

On the downside, I could have done without the cancer plotline. One, because it's ubiquitous and boring. Two, because it's so dramatic. Why is it never serious diabetes, or crippling arthritis? Chronic diseases provide plenty of stress and difficult decisions for the family, and are underexplored. But three, it's not what I want from my YA fantasy. The whole point of balancing family and magic is that family is a source of personal drama while magic provides the adventure, and I'm fine with that. I'm not really looking for pages of angsting over sick relatives, because I can get that anywhere, frankly.

Oh, I was also unhappy about a couple of what felt like "screw you" moments, like one character I quite liked being wiped out on a whim. It doesn't entirely make sense to me that the metaphysics works that way (everyone would be dead if it's that easy), and it also just felt like a cheap shot for emotional impact. My enjoyment of this series is definitely declining, sadly.

Afterword

I read 1 book, I had 120 last week, so 119 are left over. Just coming out of the cold-exhausted-busy valley now, I hope...

Thursday, 2 April 2015

Shalee lhaih 2015: kied cherroo-vleeaney

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

Wahll, shen tree meeghyn. Cre'n eiyrtys derrey nish?

Va 159 lioarym aym hoshiaght, as ta mee er lhaih 39 jeu. Shen obbyr vie, er lhiam. My noddym cummal seose shen, chooilleenym y dean gyn boirey.

Atreih, er lhiam nagh noddym. Erreish da toshiaght vie, shimmey red t'er my lhiettal jeh lhaih. Ta mee cur stiagh dy jeean son staartaghyn, as ta shen soo y bree assym. Ta mee troailt dys co-akinyn, as gaarlaghey er nyn son, as shen jummal traa (cha chossyn mee staartey foast, myr shen, jummal traa). As er y gherrid ta mee er surranse tree feayraghtyn gyn agh beggan scuirr eddyr oc! Ta mollaght orrym, s'baghtal... My ta shen shareaghey, s'treisht dy roshym y dean.

'Sy cherroo shoh, reihym Forward the Mage myr y Reih Lioar.

English version

First Quarter

So, what have I managed over the past three months?

I began with (more or less) 159 books, and I've read 39 of them. That seems like decent progress, and if I can maintain that sort of rate, I'll hit the target all right.

Unfortunately, I probably can't. I started promisingly, but I've had a lot of setbacks recently. I'm spending a lot of time applying for jobs, which is pretty soul-sucking, and a fair bit of time is being squandered on jobsearching, interview prep and actual interview days. I say "squandered" because no joy yet, alas. Oh, and I'm doing some freelance work to tide me over. Plus, recently I'm constantly assailed by hideous colds, leaving me lethargic and apathetic. Some kind of curse, clearly. If I can shake those off, things will improve, I hope!

For this quarter, I'll pick 'Sy cherroo shoh, reihym Forward the Mage as Best Book.

Monday, 30 March 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 13

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

23oo-29oo Mayrnt

Jerrey treeoo shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

ドラえもん y.l. 3 (藤子・F・不二雄)

Ny smoo Doraemon. T'eh gollrish y chied daa ym-lioar.

Because I'm A Maid y.l. 1 (Sayuri Sakai)

Ta inneen cosney staartey ayns lught-thie berçhagh. T'eh foee çheet dy ve ny ben thie gyn sheshey gollrish e shennvoir. V'eh castreycair... cha noddym gra ny smoo dy jarroo. Cha dooar mee poynt er lheh aynsyn, chamoo voir eh orrym noadyr. Cha nel eh lane aitt, agh ta aitt as reddyn meecheayllagh aynsyn, myr shen, she skeeal neuchramp eddrym t'ayn? Cha noddym moylley eh, agh shegin dou goaill rish dy by vie lhiam (er oyr ennagh) feddyn nagh ny haghrys 'sy skeeal. Myr shen, lhaihym ym-lioar elley, foddee?

Fockle s'jerree

Lhaih mee 2 lioar, va 122 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 120 faagit dou nish. By vie lhiam aalaanaghey jeh'n straih dy ghrogh-vughaneyn t'er moirey orrym er y gherrid...


English version

23rd-29th March

The end of week thirteen of the Reading Project. Here's what I've read this week:

ドラえもん y.l. 3 (藤子・F・不二雄)

More Doraemon. It's like the rest.

Because I'm A Maid v. 1 (Sayuri Sakai)

A girl becomes maid for a rich household full of young men, trying to follow in her grandmother's footsteps to become a nonpareil housekeeper. This one felt, well, fine. Everything's okay, nothing's very striking. It seems a bit serious for comedy, but too implausible for drama, so it's presumably aiming to be light-hearted and simple. I wasn't very struck by it, but confess a mild desire to know what happens, so I may even read another one sometime.

Afterword

I read 2 books, I had 122 last week, so 120 are left over. One day I hope to stop getting miserable colds, so I can focus on reading more.

Sunday, 22 March 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 12

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

16oo-22h Mayrnt

Jerrey nah hiaghtin jeih ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

ひだまりスケッチ y.l. 5 (蒼樹 うめ)

Ny smoo contoyrtyssyn aitt kiune taitnyssagh 'sy scoill ellynagh.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 1 lioar, va 123 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 122 faagit dou nish. Cha nel mee jeant bwooise, as shen erreish da shiaghtin woal elley. Agh, ta mee tarroogh. Co-akin as turrys shiaghtin erash, çhingys as cooishyn obbree as preevaadjagh yn çhiaghtin shoh chaie, as turrys elley ry-heet. Cha bee monney caa aym dy lhaih noadyr.


English version

16th-22nd March

The end of week twelve of the Reading Project. Here's what I've read this week:

ひだまりスケッチ v. 5 (蒼樹 うめ)

Another fun, light-hearted series of day-to-day adventures.

Afterword

I read 1 book, I had 123 last week, so 122 are left over. This is very disappointing progress (especially on top of last week). I'm hitting a very busy period: an interview plus a few days away last week, illness and a lot of work-related and personal stuff to handle this week, and next week I'm away for several days. Not the kind of away where you can read a lot, either.

Friday, 20 March 2015

Cleiy Picadilly

Cleiy Picadilly

As mish goll sheese Picadilly laa dy row as roshtyn Grosvenor Place, my s'beayn my chooinaghtyn, honnick mee kuse dy 'ir obbree - wahll, er lhiam. Va speiyghyn ayns nyn laueyn, as cheau ad troosyn coyrd y ree, as cribbylyn liareagh - adsyn ta sleih cur "York-to-London" as lheid ny h'enym quaagh orroo er fa ennagh.

Er lhiam dy row ad gobbbraghey lane jeean, derrey scuirr mee as briaght jeh fer jeu cre'n obbyr v'ocsyn.

"Ta shin cleiy Picadilly," as eshyn.

"Agh, yn imbagh shoh?" deysht me. "Vel shen cadjin ayns Mean Souree?"

"Cha nel shin ny t'ou credjal," as eh.

"Oh, ta mee toigal," as mish, "she spotçh t'ayn myr t'eh."

"Wahll, cha nee dy jarroo," denee eh.

"Gioal, myr shen?" as mish.

"Cha nee noadyr," as eshyn.

As eisht yeeagh mee er y voayl va speiht oc hannah, as ga dy nee glenhollys v'ayn er-my-skyn, honnick mee dorraghys heese, lane dy rollageyn y Jiass.

"V'eh feiyragh as olk, as t'eh er chur skeeys orrin," dooyrt eshyn as ny troosyn coyrd y ree echey. "Cha nel shin ny t'ou credjal."

V'ad cleiy Picadilly dy bollagh.


Taking Up Picadilly

Going down Picadilly one day and nearing Grosvenor Place I saw, if my memory is not at fault, some workmen with their coats off—or so they seemed. They had pickaxes in their hands and wore corduroy trousers and that little leather band below the knee that goes by the astonishing name of "York-to-London."

They seemed to be working with peculiar vehemence, so that I stopped and asked one what they were doing.

"We are taking up Picadilly," he said to me.

"But at this time of year?" I said. "Is it usual in June?"

"We are not what we seem," said he.

"Oh, I see," I said, "you are doing it for a joke."

"Well, not exactly that," he answered me.

"For a bet?" I said.

"Not precisely," said he.

And then I looked at the bit that they had already picked, and though it was broad daylight over my head it was darkness down there, all full of the southern stars.

"It was noisy and bad and we grew aweary of it," said he that wore corduroy trousers. "We are not what we appear."

They were taking up Picadilly altogether.


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass Taking Up Picadilly liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

Monday, 16 March 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 11

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

9oo-15oo Mayrnt

Jerrey kied shiaghtin jeih ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

A Man of Means (P. G. Wodehouse)

Shey skeeallyn giarrey mychione fer gyn smaght er hene ta dy kinjagh kiangley e hene marish mraane neuchooie, as eisht cha nod eh seyrey eh hene er y fa dy vel wheesh moyrn echey. Cha nee fer olk t'ayn, jus fer as aigney faase echey. Shoh ny contoyrtyssyn echey, as sheer-ghaue er dy chaillee eh ooilley'n argid echey.

Goblintown Justice (Matt Forbeck)

Skeeal keirdagh dy liooar, ny skeeal noir ayns seihll fansee anlaunyssagh. Rere cooid vooar dy noir, hug y jerrey orrym ennaghtyn dy row mee er nyummal y traa; ta feaysley ayn, agh cha nel ard-vullagh ayn. Ta'n chooish jus lheie ersooyl dy leshtallagh.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 2 lioar, va 125 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 123 faagit dou nish.


English version

9th-15th March

The end of week eleven of the Reading Project. Here's what I've read this week:

A Man of Means (P. G. Wodehouse)

A fun little collection of linked stories, dealing with a young man who comes into money. As he's also both rather self-centred and quite weak, he ends up entangled with various young women and their schemes. We aren't expected to fully sympathise with him, but seeing his apparent dooms and his lucky escapes provides a fair bit of amusement. Not Wodehouse's finest work, but an enjoyable little collection.

Goblintown Justice (Matt Forbeck)

A workmanlike short noir story in a dystopian fantasy world. As with a lot of noir, the resolution made me feel rather like I'd wasted my time, as things just sort of dissipate with a shrug.

Afterword

I read 2 books, I had 125 last week, so 123 are left over.

Sunday, 8 March 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 10

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

2h-8oo Vayrnt

Jerrey kied shiaghtin jeig ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Death on the Cherwell (Mavis Doriel Hay)

Folliaght ghunverys screeuit dy mie. Cha nel Hay soit er cur feaysley meeyerkit dhyt; t'ee lhiggey da'n 'irrinys çheet my vlaa beggan er veggan. T'ee jannoo ymmyd mie jeh ymmodee reayrtyssee dys lhiggey dhyt toiggal ny smoo na peiagh erbee jeu, as ta toigalys er lheh ec dagh karracteyr. Shegin dou gra nagh vel monney mian aym jiu dy hurranse karracteyryn ta keiltyn fys jeh ny meoiryn-shee, as ny smessey tra ta shen dy baghtal cur drogh-ourys strimmey orroo ny share na coadey ad. As son y chooid smoo t'ad scapail gyn kerraghey. Agh, she shenn lioar t'ayn as cha nee cliché v'ayn ec y traa shen - as shen yn aght va sleih berçhagh dellal rish ny meoiryn-shee, foddee. Er y laue elley, by vie lhiam ny meoiryn-shee ghell dy keirdagh as dy schlei marish possan dy chummaltee (wahll, ollooscoillee!) Aah yn Ollee nagh row son cooney ad monney.

金魚屋古書店 y.l. 1 (芳崎 せいむ)

Kuse dy skeealyn kiune bentyn rish skimmee as custymeyryn shapp shenn lioaryn. T'ad cur sooill da cummaght lioaryn, shenn skeealyn, aachooinaghtyn as myr shen er nyn mea. Goym rish dy hug fer jeu orrym keayney, bunnys. Atreih, cha dod mee toiggal y daa skeeal s'jerree. Va'n chied jeu baghtal dy liooar derrey'n daa abbyrt s'jerree, agh cha dod mee feaysley y grammeydys v'ayn as jannoo briwnys baghtal er y jerrey v'ayn! As va'n fer s'jerree croghey er lettyraght Hapaanish as raaghyn dorraghey, as cha s'aym er ooilley shen. She lioar vie v'ayn ny yei shen, as ta ellyn feer jesh echey.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 2 lioar, va 127 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 125 faagit dou nish.


English version

2nd8th March

The end of week eleven of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Death on the Cherwell (Mavis Doriel Hay)

A well-written murder mystery. It doesn't sabotage itself through determination to preserve a twist ending, but lets the truth bubble slowly to the surface. Hay makes good use of multiple viewpoint characters, allowing the reader to know more than any one character does, and giving different fragments of insight into the characters.

I must say, I have little patience nowadays for characters who deliberately keep evidence from the police, especially when it's obviously making things more suspicious rather than less. But it's an old book. On the plus side, I very much liked the competent, pleasant police officers who dealt professionally with an array of unhelpful Oxfordians.

For me personally, the Oxford trappings aren't much of a plus and are occasionally tiresome (self-indulgently Oxfordish undergraduates bore me). It also has unfortunately outdated depiction of a Yugoslavian character, whose stereotype is upheld by both the other characters, and more importantly by the text. Neither problem is a sticking-point, but they do mean I only rate this as a solid rather than a good book.

金魚屋古書店 v. 1 (芳崎 せいむ)

A set of stories revolving around a second-hand manga shop and its cusomters. They examine the way books, stories and memory influence our lives. I confess that one of them brought me near to tears. Sadly, I couldn't understand the last two stories. In the first case, the bulk of the story was fine, but the last two paragraphs featured intricate grammar that I couldn't puzzle out; since this section seems to explain the resolution of the story, what will happen in the future, and clarifies the relationship between two characters, it's a pretty major problem. The very last story features a murder mystery event at a boo fair, whose solution relies on Japanese literature and the sort of pun-like clues that tend to crop up. Lacking any knowledge of manga history and publication, it didn't mean much to me. Nevertheless, a solid collection with some very pleasant artwork.

Afterword

I read 2 books, I had 127 last week, so 125 are left over.

Monday, 2 March 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 09

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

23oo Toshiaght Arree-1d Mee Vayrnt

Jerrey nuyoo shiaghtin ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Magic Below Stairs (C. Stevermer)

Lioar ry-lhiattee da straih Sorcery and Cecilia lioarish Stevermere as Patricia Wrede. Ta'n skeeal shoh screeuit er son fir s'aegey, er lhiam, as myr shen cha nel eh wheesh cramp as cast as ny lioaryn elley. Dy jarroo, s'baghtal eh ny ta taghyrt er feie ny skeeal, er lhiam, agh cha voir eh orryms monney. Ghow mee taitnys jeh'n skeeal neuchramp t'ayn.

らんま1/2 y.l. 25 (高橋 留美子)

Y red cheddin as ny lioaryn elley 'sy 'traih.

AQUA y.l. 3 (天野 こずえ)

Skeealyn beggey kiuney elley. 'Sy lioar shoh, t'ad cur ny smoo trimmid er soilshaghey magh ny karracteyryn, as t'ad çheet quaiyl carrey noa.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 3 lioaryn, va 130 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 127 faagit dou nish.


English version

23rd February-1st March

The end of week nine of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Magic Below Stairs (C. Stevermer)

A solid, pleasant sidework to the Sorcery and Cecilia series. This was a much simpler book, with no enigmas to untangle; the central plot was easy to predict, but none the worse for it. In some ways, it's a nice change of pace, as the main series is sometimes a bit over-tangled.

らんま1/2 y.l. 25 (高橋 留美子)

Y red cheddin as ny lioaryn elley 'sy 'traih.

AQUA y.l. 3 (天野 こずえ)

Another set of gentle, fun stories. This volume also starts giving a little bit of insight into the characters, and they make a new friend.

Afterword

I read 3 books, I had 130 last week, so 127 are left over.

Sunday, 22 February 2015

Shalee lhaih 2015: shiaghtin 08

Go here for English version. Note, this is rewritten from scratch, not a direct translation.

16oo-22h Toshiaght Arree

Jerrey hoghtoo shiaghtin ny Shalee Lhaih. Shoh ny lhiah mee yn çhiaghtin shoh chaie:

Morlock Night (KW Jeter)

Shoh eiyrtyssagh lane yindys as schlei da skeeal ard-ghooagh HG Wells, The Time Machine. Cre haghyragh dy yioghe ny Morlockyn canniblagh fo-hallooin greim er y jeshaght hraa shen, as çheet dys Lunnin Victorianagh? Ta Jeter er screeu skeeal anaasoil as cleaynagh dy liooar. By haittin lhiam fakin nagh vel eh cur monney traa da cloie mygeayrt marish troailt traa; t'eh shaghney roudaght Hom Holt 'sy chooish shen. By vie lhiam yn ard-charracteyr Hocker - ta cree braew as daanys dy liooar echey, as shen caghlaa mie ny yei feniagh aggleydagh as groamagh ny skeealyn elley ta mee er lhiah liorish Jeter. Ghow mee ram soylley jeh, as ga dy hoig mee y cassey veagh 'sy skeeal beggan leah, cha ren shen boirey orrym - she cassey mie t'ayn. As ta jerrey noa as neuyerkit aym nagh vel mee son molley eh dhyt.

Recipes for the Dead: Dark Delights with Cranberries (Vera Greentea and Ein Lee)

Ayrn aalin jeh noaskeeal caslyssagh. Shegin dou goaill rish, va mee jerkal dy beagh eh ny s'liurey. Er lhiam dy nee Lioar 1 v'ayn, agh she "Earroo" 1 - cadbil, gow rish - as hug shen yindys orrym. Agh ghow mee taitnys jeh ny yei shen. Cha nel y cabdil shoh soilshaghey magh monney: cha nel rieughid seihll y skeeal ry-hoiggal foast, chamoo ta fys ain er yn ard-charracteyr ny eer cre'n genre t'ayn. S'baghtal dooin dy vel reddyn neughooghyssagh agh, agh vel fys ec cagh er shen? Nee skeeal eddrym-sy-chree t'ayn, ny fer strimmey-chooishagh? Ta'n coontey-ergooyl gra "steampunk" agh cha nel shin fakin agh Shenn Thie Groamey Americaanagh (lane chlassicagh) as cummal-rea cadjin. S'treisht lhiam dy nee Greentea soilshaghey ny smoo dy leah.

Chammah's shen, my ta ard-charracteyr goaill toshiaght 'sy skeeal gaccan er currymyn sheshoil as eisht geid jeh naboon kenjal, ta obbyr ry-yannoo ecksh my by vie lhiat dy mie lhiam ee. Foddee oo jannoo y lheid - s'mie lhiam ard-charracteyryn ta nyn roosteyryn, aght ennagh - agh my she peiagh cadjin t'ayn, s'doillee cur ry-cheilley "peiagh so-choennaghtyn" as "geid dy baghtal jeh shenn ven". Er y laue elley, by vie lhiam y naboon buitçhagh (dy baghtal) as y dooinney poosht braew sassey eck, ga nagh row mee shickyr my she fer beggan quaagh t'ayn, ny jus focklaght neuschlei ennagh. Wahll, ta mee sullyraignagh. As she ellyn aalin t'ayn.

Recipes for the Dead: Apricot Asylum (Vera Greentea and Allison Strom)

Eh... s'doillee eh briwnys er cabdil lomarcan y yannoo, fys ayd. Cha nel shin feddyn magh monney 'sy chabdil shoh. Ta Veronica coagyrey brishtagyn pishagagh (gyn yss) as goll dys giense, as... shen eh. Ta cummey braew er y chabdil as she jallooghyn mie t'ayn - agh shegin dou gra bare lhiam ellyn hickyr cabdil #1 na'n aght s'boggey kayagh shoh. Ta shin feddyn magh kuse beg jeh'n roie-skeeal neughooghyssagh, as by vie lhiam shen. Oh, as ta blass quaagh ennagh tra ta oijys meenagh y skeeal dhyt...

Recipes for the Dead: Steam Minted Meringue (Vera Greentea and Allison Strom)

Ta mee fud-y-cheilley hoshiaght. Scuirr cabdil 2 rish fer joarree neughooghyssagh brishtey stiagh 'sy yiense, as nish... ta'n ard-charracteyr shooyl dy kiune 'sy 'traid moghrey fliugh ennagh. Dy firrinagh, cha nel eie erbee aym er cre'n kiangley t'ayn. Fy-yerrey, ta mee goaill rish nagh vel kiangley ayn - t'ad er caghlaa dys traa elley 'sy skeeal gyn gra shen, er lhiam (ren yn ughtar hene shickyraghey shen dou ny s'anmey!). Cha nel eh molley yn cabdil shoh, agh hug eh builley dou.

Share lhiam yn ellyn na'n lioar roee. Ta Strom er gaghlaa yn aght eck, linnaghyn ny stroshey as daaghyn ny s'çhenney. Er lhiam dy vel shen ny s'cooie da lheid y skeeal. T'eh gra dy nee steampunk t'ayn (ny smoo far-Victorianagh na steampunk, er lhiam) as ta shen yeearree ellyn yl-chast as lane dy vynphoyntyn. Ta coireeaghey coagyrey aalin ass towse ayn, un cherrin flaaoil lane dy vioys niartal - verrym eh er y woalley aym gyn leaystey erbee. Ta jallooyn yindyssagh neughooghyssagh elley ayn ny s'anmey, tra ta'n Bankeyr çheet rish.

Ta'n ayrn shoh rooishtey reddyn neughooghyssagh da'n toilshey dy jeean, as cur er Veronica shassoo eddin ry eddin rish reddyn quaagh (dy lettyragh). By vie lhiam shen, as s'treisht lhiam dy bee ny smoo RFTD ayn dy leah. Atreih, s'baghtal dy vel eh goll er cur magh beggan er veggan (kyndagh rish yn ellyn aalin mea, er lhiam) as er lhiam dy nee shen boirey orrym... Shen anraah noaskeealyn caslyssagh: t'eh ceau ram traa rish croo ayrn beg jeh skeeal, agh foddee lhaihder lhaih y lane obbyr shen rish minnid ny ghaa. S'doillee da'n ughtar cur magh dy skeeal tappee dy liooar da'n lhaihder.

Tales from the Mechanical Bard (ymmodee)

Çhaglym anaasoil dy skeealyn beggey quaaghey ayns seihll Numenera. V'ad ooilley feeu, agh ta kuse ny smoo anaasoil na kuse elley. She The Garden y skeeal s'quaaghey baghtal, as lane doo er lhiam. Ta blass skeeal ferrish er Elza D, as er lhiam dy noddagh oo cur eh mastey skeealyn ny Braaraghyn Grimm gyn agh caghlaa eaghtyragh. Er y laue elley, ta The Angel Stone gollrish y 'fluff' (clooie) ta screeudeyryn gamman cur stiagh mastey ny reillaghyn - ta blass mie echey, agh cha nel monney skeeal 'sy chooish.

She Liora's Call ynrican ta gollrish red ennagh haghyragh ayns gamman Numenera erbee, er lhiam. Ta blass 70yn-80yn ec Hilfolk er lhiam - lessoonyn moralagh as caghlaa reayrtyssyn. Voir eh orrym nagh ren yn ard-charracteyr eer smooinaghtyn dy yannoo ymmyd jeh'n phooar ooilley-niartal echey dy hauail e charrey jeh braggartagh raghtal nagh by vie leshyn er chor erbee, ga dy vel traa dy liooar echey dy smooinaghtyn er - er lhiam nagh row shen rere dooghys deiney. Cha nel eh ersyn sauail eh, agh lhisagh yn eie çheet er, er lhiam! Resonance... cha s'aym, dy jarroo. She skeeal mie dy liooar t'ayn, as eie ny ghaa anaasoil aynsyn. Foddee nagh row niart dy liooar aynsyn? As shegin dou gra, ta mee er lhaih Tom Holt dy liooar nagh vel monney cree aym foast son skeealyn bentyn rish sou-cheeayll troailtys traa.

ドラえもん y.l. 2 (藤子・F・不二雄)

Contoyrtyssyn ommidjagh elley lesh gliggyryn quaagh, as ta drogh yerrey ayn dy cadjin. S'doillee dou toiggal ad ny keayrtyn, agh she cooid eddrym aitt t'ayn.

らんま1/2 y.l. 23 (高橋 留美子)

Taitnys noa marish Ranma, Akane as ny "caarjyn" oc. Er lhiam dy nee toshiaght woal v'ayn - cha nel monney anaase aym er Taro. T'eh neughortagh, myr shen cha nel monney aitt ayns ny streppaghyn, as t'eh dy kinjagh kianglt rish Hokkosai ta dree dy liooar myrgeddin (jus geid fo-eaddagh). Agh va cooid elley y lioar fondagh dy liooar. Va yn skeeal neuchrogheydagh ayn as Ramna jannoo foayr kenjal as neuhondagh - s'mie lhiam fakin yn ard-charracteyr myr fer mie nish as reesht!

らんま1/2 y.l. 24 (高橋 留美子)

As ny smoo. Va skeeal liauyr 'sy lioar shoh, as v'eh cleaynagh dy liooar dy row eh orrym goaill toshiaght er y nah lioar myrgeddin as feddyn magh cre'n jerrey veagh ayn! Ta 高橋 留美子 garral skeeal lane ommidjagh bentyn rish sleih jeh fuillaght veiyn, as wheesh daaney v'eh orrym cur yindys er ny share na craidey mysh.

The Hill of Dreams (Arthur Machen)

Lioar whaagh as druightagh. Cha nel mee lhaih noaskeealyn lettyragh jeh yioin, agh cha row fys aym dy nee y lheid v'ayn! As dy jarroo, ghow mee taitnys jee. Va mee jerkal rish skeeal quaagh neughooghyssagh - skeeal ferrish noa, foddee? - as cha doig mee dy leah dy nee skeeal mychione aigney fer v'ayn. Ta Machen smooinaghtyn er as soilshaghey magh aigney as bea fer ta currit da ashlishyn, smooinaghtyn as screeu. T'eh lane dy choontaghyn mea as cramp, jeh reayrtyssyn as staydyn aigney, as ta kiangley lajer eddyr y jees. T'eh scrutaghey anreiltyssyn aigney dy lhome, agh ayns aght so-chredjal, as gha dy vel groamid ayn, cha nel eh jannoo groamey y lioar hene. Er lhiam dy row aght smooinnee y dooinney so-hoiggal as so-chredjal rere ny taghyrtyn as cummaghtyn ta Machen soilshaghey magh. Atreih, ny keayrtyn ta sheer-chrampys liauyr y aght screeuee geddyn laue yn eaghtyr orrym, as aachooinaghtyn y cabdil s'jerree erskyn ooilley. Shen foill. Agh b'eeu ee, gyn ourys.

Fockle s'jerree

Lhaih mee 9 lioaryn (owatta!), va 139 aym yn çhiaghtin shoh chaie, myr shen ta 130 faagit dou nish.


English version

16th-22nd February

The end of week eight of the Reading Project. Here's what I've read this week:

Morlock Night (KW Jeter)

This is an imaginative and skillful follow-on to HG Wells' classic The Time Machine. Jeter doesn't bother with trying to write an actual sequel, although the back notes suggest that several people have made that particular attempt. Instead, he grabs a couple of core elements and runs with them. To whit: what would happen if the cannibalistic, subterranean Morlocks of that story got their claws on the time machine and travelled back to Victorian London? Jeter thankfully avoids playing around too much with time travel weirdness, shunning the worse excesses of Tom Holt and his ilk. I liked the protagonist, Hocker, a brave and right-thinking hero, who made a nice change from the bitter, prudish, self-centred protagonist of the previous Jeter books I've read (I should add, said protagonist was written that way on purpose, and the text does not approve of him). I really enjoyed this story, and although I saw the twist coming a little bit early, it didn't bother me - it's a good twist. The ending was also unexpected and creative, and I won't spoil that.

Recipes for the Dead: Dark Delights with Cranberries (Vera Greentea and Ein Lee)

A short, beautifully-illustrated slice of graphic novel. I was expecting it to be longer, to be honest - I thought this was Book 1, not Chapter 1, and am a bit taken aback. That being said, it was pretty cheap, so hey.

By the end of the first chapter, plot is underway, but I have little idea of the setting. Does everyone know about magic, or is it something be discovered along the way? And how serious will this story be? The description says "steampunk" but so far we've only seen a very classic Creepy American House and part of an apartment block, not a gear in sight. I don't mind a bit of uncertainty, but hope Greentea will take some time next chapter to clarify things.

Also, if a protagonist's first appearance has them griping about minor social obligations and then stealing from a stranger, she's got some uphill climbing to do if I'm supposed to like her. It's perfectly possible - I'm a big fan of actual thief protagonists, for some reason - but if she's supposed to be a normal likeable type, that's hard to reconcile.

So far, we haven't seen enough of anyone for me to have opinions about the characters or plot. I did like the witchy neighbour with her handsome younger husband, although I can't tell whether he's supposed to be mildly odd, or there's simply a bit of slightly clunky dialogue. I remain positive for now. And the art is lovely.

Recipes for the Dead: Apricot Asylum (Vera Greentea and Allison Strom)

It's really hard to know how to rate and review single chapters. Very little else is revealed this time. Veronica bakes some cookies which are, clearly, magical, and goes to a party, where the chapter ends. It's stylish and nicely-illustrated, although I personally preferred the crisper artwork of Dark Delights With Cranberries to this softer style, glowing style. What we do learn is a tiny bit of what is going on on the supernatural side, and I do appreciate that. On the downside, there's just something a bit... odd?... about getting exposition from a recipe.

Recipes for the Dead: Steam Minted Meringue (Vera Greentea and Allison Strom)

I'm confused by the opening, because we left off in the middle of a dramatic supernatural stranger bursting into a party, and now our protagonist is calmly walking down a street in the rain one morning. I genuinely have no idea how issues #2 and #3 are supposed to connect. It seems there is some flashback-forwarding going on. It doesn't detract from *this* chapter, but it's still very jarring. I wanted to know what happened. I wonder if the separate issue format makes these kinds of transitions less clear.

I like the artwork better than last time. It seems like Strom has switched her style around a bit, and I find this more detailed take is better suited to the frills and flourishes this story asks for (it wants to be steampunk? or I'd say, semi-Victoriana? that needs detail). There's a really beautiful cooking montage in a single flowing panel that just bursts with life - I would cheerfully put that on my wall. There's other fantastic, supernatural scenes later on with the Banker.

This story cracks the lid off the supernatural, with V forced to confront the weirdness that's going on in fairly dramatic fashion. I liked that very much, and hope more RFTD will be along soon. Unfortunately, they seem to come out at a fairly slow pace (probably not least because of the lush artwork) and I suspect that following this series may be frustrating. The problem with graphic novels is that it takes ages to publish a fairly short quantity of story which can be read in minutes - it's hard for authors to keep up a pace that satisfies the reader.

Tales from the Mechanical Bard (various)

An interesting collection of short, weird tales set in the Numenera world. All were interesting, some more striking than others. The Garden was probably the most strikingly weird, and very dark. Elza D has a fairytale quality - with just a cosmetic tweak or two it could be in the Brothers Grimm. The Angel Stone feels rather more like a bit of in-game fluff than a story, as there's not much structure to it.

Of all the stories here, Liora's Call is the only one at all like the Numenera game. Hilfolk has a sort of 70s-80s vibe with a touch of moral lessons and changing perspectives, although it grated on me severely that the protagonist didn't even think of using his unlimited power to save his friend from a brutish bully he already dislikes despite having plenty of time to do so - seemed unrealistic. Resonance, eh... I don't really know what to say. It's a reasonable story, with some interesting ideas. Maybe I just felt like there wasn't quite enough umph to it? I'm also a bit tired of stories that play with time paradoxes - I've read enough Tom Holt for that stuff to last a lifetime.

ドラえもん vol. 2 (藤子・F・不二雄)

More wacky (I feel comfortable using that word here, because the book's dated as well as the word) adventures with bizarre gadgets, usually ending in disaster. Sometimes a little hard to follow, but fun light-hearted stuff.

らんま1/2 y.l. 23 (高橋 留美子)

More silly fun with Ranma, Akane and the gang. Starts weakly with another appearance from Taro (the underwear-stealing stuff and his invulnerability are a bit dull to me) but the rest was pretty solid. A nice one-shot piece too, with Ranma genuinely doing something nice and unselfish, which is rare enough to be refreshing.

らんま1/2 y.l. 24 (高橋 留美子)

More of the above, basically. This also features a longish arc that was compelling enough I just had to start the next volume to get the resolution. 高橋 留美子 pulls some truly ridiculous plot with part-animal people, so brazen I have to admire rather than scorn it.

The Hill of Dreams (Arthur Machen)

A weird and compelling book, and one of a very few literary novels I actually enjoyed. I initially expected this to be a supernatural weird tale, perhaps a novel fairy tale, and it took a long while to realise otherwise. Machen explores the life of an introverted dreamer and writer. It's full of rich description, both of landscapes and of states of mind, and these are thematically linked. Mental peculiarities are depicted in unflinching but convincing detail, but despite some grimness, they don't make this a miserable read. On the downside, the sheer amount of purple prose is sometimes overwhelming, especially the long reminiscences of the final chapter.

Afterword

I read 9 books (woo!) , I had 139 last week, so 130 are left over.

Thursday, 19 February 2015

Yn Scaa Harrish Innsmouth: Captan Obed

An old man with beard by Rembrandt van Rijn

“Shid raad ghow eh toshiack—yn ynnyd ooilley ard-olkys shid rish yn ushtey dowin. She giat niurin t’awn—lhargagh eaynagh ta raoie sheese derrey nagh nod rimlagh sunteil erbee feddyn grunt. By Henn Chaptan Obed ren eh—eshyn dynsee ny smoo na lhisagh eh mastey Ellanyn ny Mooir Yiass.

“She drogh-stayd v’awn ny laghyn shid. Dellal leodaghey, mwyljyn falleil—as ny fir noa myrgeddin. Hooar cooid hare ny deiney baase myr roosteyryn marrey rish Caggey 1812, ny baiht marish brig Elizy, ny snaw-brig Ranger—baatyn Ghilman, fys ayd. Va tree baatyn ec Obed Marsh—brigantine Columba, brig Hetty, as barc Sumatra Queen. Eshyn ynrican va fowst dellal awns ny h-Injyn Shiar as y Cheayn Sheealtagh, ga dy ren Esdras Martin ventreil awns hock-as-feed lesh y Malay Pride.

“Cha row rieau lheid Chaptan Obed awn—shenn laue y Jouyll v’awn! Heh, heh. S’cooin lhiam foast eshyn loayrt er buill yoarree, as gra dy row y sleih ommidjagh son cummal seose y çhaglym Creestee, as surranse errey dy meein imlagh. Er lesh, bare daue shirrey jeeghyn share, gollrish pobble ny h-Injyn—jeeghyn verragh eeastagh mie daue er son oural, as freggyrtyn loaghtagh da padjeryn.

“Va’n aavainshtyr, Matt Eliot, loayrt myrgeddin, agh v’eshyn noi jannooyn paganagh. Loayr eh er ellan hiar Otaheité raad va tholtanyn cloaie shenn ass cooinaghtyn awn, gollrish adsyn t’awn Ponape awns ny h-ellanyn Carolinagh, agh va eddinyn grainnit awn gollrish jallooyn Ellan y Chaisht. Va ellan volcaanagh beg faggys da myrgeddin, lane dy tholtanyn elley as grainnaghyn elley—v’adsyn lheie ersooyl, myr dy row ad fo y cheayn keayrt ennagh, as she beishteigyn agglagh ny jallooghyn v’awn.

“Wahll, ghooinney, rere Matt, va eeastyn ass towse ry-geddyn ec ny fir shid, as cheau ad brashleidyn as cryssyn muinneel as coodee ching jeh airh whaagh, as jallooghyn orroo jeh ny beishteigyn hene honnick eh grainnit er ny tholtanyn. She eeast-rannagyn v’awn, ny rannag-eeastyn, agh grainnit jannoo daltyn myr dy nee deiney v’awn! Cha dod peiagh erbee cur orroo insh c’raad hooar ad y stoo shoh, as va fir ny h-ellanyn elley goaill yindys er cre’n fa hooar adsyn eeastyn dy liooar eer tra va taaree ec ny naboonyn. Va Matt smooinaghtyn er y chooid hannah, as Captan Obed. Hug Obed my ner nagh row monney shenn sleih ry-akin, as va ymmodee aeglee skellal roish er son dy bragh veih blein dy vlein. As er lesh dy row cummey lane whaagh er kuse dy ‘leih, eer myr Kanakee.

“She Obed hene hayrn y firrinys ass ny paganee shid. Cha s’aym cre’n aght, agh ghow eh toshiack lesh dellal er son ny nheeghyn airhey. Deysht eh c’raad ass haink ad, as my dod ad feddyn ny smoo, as fy-yerrey vreig eh magh y skeeal ass y çhenn ard-ghooinney Walakea. Cha lhisagh fer erbee elley er gredjal y jouyl buigh, agh lhaih y Captan deiney myr dy nee lioaryn foshlit v’awn. Heh, heh! Cha nel peiagh erbee my credjal nish my ta mee ginsh daue, as er lhiam nagh gredjin uss noadyr, aeglagh—agh, jeeaghyn ort, ta sooill hastagh ayd gollrish Obed.”

Haink sannishyn y çhenn dooinney dy ve faase, as hoig mee dy row mee er creau liorish monneydaght agglagh ynrick ny focklyn echey, ga nagh row bun erbee oc agh sheiltynys y jough, dy baghtal.

“Wahll, ghooinney, dynsee Obed dy vel nheeghyn ‘sy teihll shoh nagh bione da sleih cadjin—as nagh chredjagh ad dy cheayll ad jeu. Haghyr eh dy row ny Kanakee goural ymmodee fir aegey as caillinyn da shee-chretooryn ennagh chum fo varrey, as hooar ad foayryn ass towse er nyn son. V’ad meeteil rish ny nheeghyn er yn ellan beg as ny tholtatnyn quaagh urree. Ny jallooghyn agglagh jeh beishteigyn eeastagh rannagagh, s’baghtal dy row ad çheet er ny cretooryn shid. She adsyn va bun skeealyn Yoneeyn Gorrym as y lheid, s’cosoylagh. Shimmey caayr v’ocsyn er grunt ny marrey, as va’n ellan er ny h-yrdjaghey voish shid. Myr dooyrt ad, va kuse jeu foast awns ny thieyn cloaie tra dirree yn ellan gys yn eaghtyr. Shen yn ack hoar ny Kanakee feieys jeu. Ghow ad toshiack lesh glaare chowree cha leah’s dod ad smaghtey yn aggle v’orroo, as ren ad bargane ennagh.

“By vie lhieu ouralyn deiney. V’ad cliaghtit roo eashyn er dy henney, agh chaill ad arrey er y teihll s’yrjey fy-yerrey. Cha nhione dou bun ny baare jeh ny ren ad lesh ny dreihyn, as s’leayr nagh vrie Obed monney er y chooish. Agh cha hass ny paganee noi; va shayll creoi foddey beayn ocsyn, as v’ad debejagh dy liooar. Ghow ad toshiack cur earroo ennagh dy h-aeglee da ny reddyn-marrey daa cheayrt ‘sy vlein—Oie Voaldyn as Oie Houney—lane chinjagh. As v’ad goural fillosheryn giarrit maroo. Er son shen, darr ny nheeghyn dy chur eeastyn ass towse daue—v’ad ruightey ad stiagh jeh er feie ny marrey—as kuse dy yesheenyn airhey nish as reesht.

“Wahll, myr dooyrt mee, va ny dooghyssee meeteil roo er yn insheen volcaanagh—v’ad goll noon awns finneigyn marish ouralyn as reddyn elley, as cur lhieu noal y stoo airhagh hooar ad. Hoshiack cha daink ny cretooryn rieau gys yn ellan vooar, agh beggan er veggan haink mian orroo dy heet urree. V’ad son cochruinnaghey marish ny deiney, as jannoo ardeaillaghyn er ny h-ard-laghyn—Oie Voaldyn as Oie Houney. Dod ad cummal ‘syn ushtey chammah’s er y thalloo, fys ayd—daa-veaghee, shen eh. Dinsh ny Kanakee dou dy beagh feallee ny h-ellanyn elley son cur mow ad, dy hoig adsyn dy row ny cretooryn awn. Agh dreggyr ny cretooryn by gummey lhieu, as va niart oc dy scryssey lane chynney deiney dy beagh treeal oc dy hooilleil—wahll, peiagh erbee nagh row cowrey er lheh echey, sorçh dy chowrey ren ny Shanstyryn caillt ymmyd jeh. Cha nhione dou quoi v’adsyn noadyr, ghilley. Agh, cha row ny cretooryn son boirey, myr shen yinnagh ad skellal roish tra hig peiagh erbee gys yn ellan.

“Tra haink eh dys colleeys marish ny h-eeastyn rannagagh, va ny Kanakee obballagh dy liooar, agh fy-yerrey hoig ad folliack cheaghil y chooish. S’leayr dy vel mooinjerys ennagh eddyr deiney as ny reddyn-marrey shid—haink dagh ooilley red bio ass y cheayn hoshiaght, as ta caghlaa beg hene lhiggey daue goll stiagh awnjee reesht. Dinsh ny reddyn da ny Kanakee, dy beagh ad covestey fuill, veagh ad gymmyrkey paitçhyn as cummey deiney orroo, agh darragh cummey eeastagh orroo beggan er veggan. Fy-yerrey, veagh ad goll stiagh ‘syn ushtey as cummal sheese awns shid marish cooid smoo ny reddyn. As shoh yn ard-red, aeglagh—fer erbee yinnagh caghlaa as goll gys y cheayn, cha voghe eh baase. Cha dooar adsyn rieau baase mannagh jagh ad er marroo liorish niart.

“Wahll, ghooinney, tra haink Obed quaiyl ny h-ellanee, s’baghtal dy row ad lane dy ‘uill ny reddyn marrey shid. Tra v’ad shenn as haink y blass so-akin orroo, yinnagh ad keiltyn derrey haink y mian orroo dy gholl ‘sy cheayn as faagail y boayl. Va blass er kuse jeu ny stroshey na kuse elley, as va fer ny ghaa awn nagh cheaghil rieau dy liooar da bea ‘syn ushtey. Agh son y chooid smoo, haghyr eh myr dooyrt ny cretooryn. Adsyn rugg as cummey eeastagh oc, v’ad caghlaa dy leah, agh va fir elley lane gollrish deiney, as yinnagh adsyn cummal er yn ellan neayr’s tree feed vlein as ny smoo, as jus goll sheese nish as reesht myr eab. Ga dy jagh feallee gys y cheayn, b’oayllagh daue çheet erash dy mennick lesh shilley er y chynney oc. Shimmey laa veagh fer coloayrt marish shennayr queig sheelogheyn erash, as eshyn er vaagail thalloo daa cheead bleeaney roish.

“Ren ad jarrood baase—agh awns caggey finneig noi ellanee elley, ny myr oural da ny jeeghyn-marrey heese, ny liorish greim ardnieu ny plaih ny çhiassaghey geyre as y lheid roish my dod ad goll gys y cheayn. V’ad jus jeeaghym roue lesh sorçh dy arraghey nagh verragh grayn orroo rish tammylt. Er lhieusyn, va ny hooar ad lane ‘eeu ny v’orroo goural er ny hon. S’baghtal dy daink yn eie cheddin er Obed erreish da smooinaghtyn er skeeal Walakea. Agh cha row fuill eeastagh erbee ec Walakea—she fuillack reeoil v’awn, as v’adsyn cophoosey marish kynneeyn reeoil ny h-ellanyn elley.

“Ren Walakea ynsaghey Obed oardee as druightaghey venn rish ny reddyn marrey. Lhig eh da fakin kuse dy ‘leih y valley myrgeddin, adsyn v’er goayl y cummey deiney oc son y chooid smoo. Agh ack ennagh, cha row eh son lhiggey da fakin ny cretooryn hene tra haink ad ass yn ushtey. Fy-yerrey hug eh nheeag leoie quaagh ennagh da, as gra dy noddagh eh symney ny reddyn eeastagh ass yn ushtey raad erbee va oayll awn. V’eh ort tuittym eh ‘sy cheayn as gra ny padjeryn kiart, as ooilley shen. Vreear Walakea dy row ad cummal er feie ny cruinney, as myr shen, oddagh fer erbee jeeaghyn mygeayrt as feddyn oayll, as symney neese ad dy beagh mian er.

“Cha by vie lesh Matt y chooish er chor erbee, as v’eshyn son Obed freayll jeh’n ellan; agh va’n Captan foyragh tra va argid ‘sy chooish. Hooar eh dy dod eh kionnaghey ny nheeghyn airhey lane neugheyr, as v’eh feeu jannoo sur-ghellal jeu. Ren eh cummal seose y dellal rish bleeantyn, as geddyn airh dy liooar dy chur er bun y thie sheeley awns shenn wyllin naggyr Waite. Cha b’lhoys da creck y cliejeenys myr v’eh, er nonney veagh ad keishtey jeh cre’n bun v’oc. Agh ny yei shen, nish as reesht yioghe y skimmey greim er peesh ny ghaa as creck eh, ga dy row ad breearrit dy ‘reayll yn ‘olliaght. As lhig eh da ny mraane echey ceau kuse dy nheeghyn as cummey obbyr gheiney orroo, bunnys.

“Wahll, mysh hock-jeig as feed—va mee shiack bleeaney d’eash—hooar Obed dy row ooilley ny h-ellanee currit gys baase eddyr e cheayrtyn. S’baghtal dy dooar magh ny h-ellanee elley er y chooish, as goaill orroo hene kiarail jee. Er lhiam dy row ny shenn chowraghyn pishagagh oc, adsyn ta ard-feoh ynrican ny cretooryn, myr dooyrt ad. Ec Jee ta fys er cre ta ny Kanakee geddyn greim er tra ta grunt ny marrey tilgey neese thalloo as tholtanyn urree v’awn roish y Thooilley. Mec vollack crauee v’awn—cha daag ad clagh erbee ny hassoo er yn ellan vooar, chamoo er yn insheen volcaanagh, mannagh row eh ro-vooar daue lhieggey eh. As v’ad er skeaylley mynchlaghyn awns kuse dy vuill—rhusagyn, foddee—as cowraghyn orroo gollrish y chrosh chast. Shen cowraghyn ny Shanstyryn, s’cosoylagh. Sleih traartyssit gys y phaitçhey s’jerree, gyn lorg erbee jeh ny cliejeenys airhey. Cha niarragh Kanakagh erbee fockle hene er y chooish. Dy jarroo, cha ghow ad rish dy row peiagh erbee rieau cummal er yn ellan shid.

“Wahll, she builley trome v’awn son Obed, fys ayd. Va’n dellal cadjin echey lane moal ec y traa shen. Ren eh assee er feie Innsmouth myrgeddin. ‘Syn eash varrinagh, tra chossyn mainshtyr y lhong, va’n skimmey cosney awns coreir rish. Son y chooid smoo, va sleih Innsmouth surranse anraah gollrish kirree, agh she arkys doogh v’awn. Va’n eeastagh falleil, as cha row ny mwyljyn cosney monney noadyr.

“As ec y traa shen ghow Obed hoshiack dy ghuee mollaghtyn er y phobble, gra dy nee kirree ghromm v’awn, jummal traa lesh cur padjeryn da niau Creestee nagh dug cooney erbee daue. Dooyrt eh bione da feallee hug padjeryn da jeeghyn hug erash reddyn as feme ayd orroo, as dy jinnagh possan fondagh shassoo rish, oddagh eshyn kiangley rish shiartanse dy phooaryn verragh daue ram eeastyn as airhey dy liooar. Wahll, va skimmee y Sumatra Queen er vakin yn ellan as b’leayr daue ny v’eh çheet er gyn ourys. Cha row mian erbee ocsyn dy heet quaiyl ny reddyn marrey v’ad er glashtyn jeu. Agh adsyn nagh bione daue bun ny baare y skeeal, va Obed cleayney lheid y sleih, as ghow ad toshiack briack jeh cre’n folliack echey verragh er bun credjue vondeishagh.”

Eisht haink cabbid er y shenn ghooinney. Ren eh mungley, as eisht she tostid twoaieagh groamagh v’ayn. Verragh eh shilley bieau harrish y gheaylin echey, as eisht çhyndaa as blakey fo drualtys er y skyrr. Cha dreggyr eh tra loayr mee rish, as hoig mee begin dou lhiggey da iu y lane voteil. Va’n skeeal keoie shoh lane symoil dou; chreid mee dy row sorçh dy chochaslys garroo keillit aynsyn, troggit er bun quaaghid firrinagh Innsmouth as jeant yl-chast ec sheiltynys ard-smooinaghtagh lane dy ‘eayn-skeealleydaght yoarree. Cha chreid mee rish eer shallid dy row bun fondagh erbee ec y skeeal, agh va blass feer atçhim ennagh er ny yei shen. Shen kyndagh rish y chliejeenys, s’cosoylagh, as ad dy baghtal gollrish y tiara baggyrtagh honnick mee ayns Newburyport. Haink eh dy firrinagh jeh ellan whaagh, foddee; as she Obed marroo ren ny breagyn keoie hug er bun lheid y skeeal, cha nee y floddan shenndeeagh eddyr.