Sunday, 22 May 2016

Yn Scaa Harrish Innsmouth: Er Çhea

Rish shallid, chum mee my ennal sthie as farkiaght. Hie eashyn shaghey, as er lhiam dy yeyree soar eeastagh jiooldagh yn aer dy doaltattym. Eisht ren ad cronkal reesht—gyn scuirr, as sheer-niartaghey. Hoig mee v’eh orrym arraghey, as hayrn mee boltey y dorrysh kianglee twoaie çhelleeragh. Niartee mee son brishey y dorrys; va’n cronkal ardjaghey foast, as by hreisht lhiam dy beagh eh keiltyn sheean ny h-obbyr aym. Fy-yerrey ghow mee toshiaght builley er y phannylys thanney reesht as reesht lesh y yeaylin hoshtal aym, gyn scansh da pian ny craa. Ren y dorrys shassoo ny smoo foast na yerk mee rish, agh cha scuirr mee jeh. As er fud ny h-obbyr va’n feiyral gaase.

Fy yerrey, vrish y dorrys. By vaghtal eh dy cheayll adsyn çheumooie lheid y tharmane. Daase y cronkal dys bwoalley raghtal, as eisht va sheean baggyrtagh ogheryn ry-chlashtyn ayns dorryssyn halley ny shamyryn faggys dou. Roie mee trooid y barney noa, as boltal y dorrys halley roish my dod ad çhyndaa yn ogher. Eer rish shen cheayll mee ad prowal dorrys halley y treeoo hamyr—ish as uinnag eck lhiggagh dou roshtyn y mullagh foee—lesh ogher ylghlaish.

Dennee mee jarroo drogh-hreihys rish shallid; v’ad er my ghoaill ayns shamyr gyn uinnag erbee dy gholl magh. Woaill atçhim anreiltagh orrym, as fo soilshey y lostan hooar mee neuchadjinys agglagh neuhoilsheydagh ayns cowraghey coshey ‘sy joan va luirg eshyn phrow y dorrys aym jeh’n çhamyr shoh. Va seyr-obbraghey doalgaanee aynym foast, gyn scansh da meehreishteilys; hooill mee dys y nah ghorrys kianglee gollrish doal as seiy er gyn thort. Dy noddin brishey ny hrooid—dy beagh ny glassaghyn foast slane gollrish y çhamyr shoh, liorish toill Yee—veagh caa hene dy voltal y dorrys halley roish my dod ad eh y ‘osley, foddee.

Hug aigh hene feaysley dou. Dy jarroo, va’n dorrys kianglee roym gyn glass er as lieh-foshlit foast. Ratçh mee ny hrooid, as ayns thurrick va mee seiy glion as geaylin yesh er dorrys halley v’er çhee fosley dy baghtal. Cha row y fer shen jerkal rish lheid y vroo; ghooin y dorrys fo my heiy. Va doaie mie er y voltey as ghoon mee eh dy h-aashagh. Lesh cooilleeney y daayl shen, cheayll mee y bwoalley er ny dorryssyn elley tuittym, as tarmane ec y dorrys kianglee va mee er niartaghey lesh y sthock lhiabbagh. By leayr dy row cooid smoo ny builtee çhaglym ‘sy çhamyr yiass son soiaghey lhiattee. Agh ec y traa cheddin haink clabberey ogher ylghlaish ‘sy nah ghorrys my hwoaie, as hoig mee dy row gaue s’faggys er-gerrey dou.

Va’n dorrys kianglee twoaie lane ‘oshlit, agh cha row traa erbee dy hickyraghey y glass er y dorrys halley, as eshyn fosley hannah. Cha dod mee agh doostey y dorrys kianglee as cur y glass er, chammah’s er e heshey çheu yiass haink mee ny hrooid. Heiy mee sthock lhiabbagh roish y nah ‘er as coyr screeuee rish yn ‘er elley, as eisht cur boayrd niaghyn roish y dorrys halley. By leayr dou dy begin dou treishteil lheid ny cleighyn scarree dy my choadey, roish my dod mee drappal magh yn uinnag as roshtyn mullagh thieyn Paine Street. Eer ‘sy thurrick ard-chryggylagh shen, cha nee faasid y coadey hug smoo scoagh orrym. Va mee er creau er y fa—ga dy cheayll mee pandooghey graney, creddal, as gounsternee plooghit nish as reesht—nagh row clohder erbee ‘sy gheng loayrt fockle so-hoiggal ynrican.

Rish scughey y chooid hie as roie cour ny h-uinnagyn, cheayll mee ratçhal ard ‘sy chorradoyr dys y çhamyr my hwoaie, as hug mee my ner dy row y soiaghey jiass er scuirr. By vaghtal eh dy row m’asschaarjyn son cruinnaghey noi y dorrys kianglee faase. Va fys oc dy beagh eh fosley dou dy jeeragh. Çheumooie, va’n eayst lonraghey maidjey mullee y thie foym. Honnick mee dy nee lheimmey gaueagh v’ayn, kyndagh rish y lhargagh yeyre veagh orrym tuittym urree.

Ghow mee towshan sooilley jeh’n stayd, as reih yn uinnag yiass myr raad cosnee. V’eh foym tuittym er lhargagh sthie y vullagh as roshtyn yn uinnagh chlea s’faggys dou. As mish sthie ‘sny thieyn breekey tholtanagh, veagh eh orrym shaghney eiyreyderyn; by hreisht lhiam dy noddin drappal sheese, as snaue stiagh as magh ny dorryssyn lhean rish y chlose. Fy-yerrey, roshin Washington Street, as scapail y balley dy kiune ‘sy jiass.

Va tharmane agglagh ec y dorrys kianglee twoaie nish, as honnick mee dy row y pannylys faase skeiltey nish. Va ny cochruinneyderyn jannoo ymmyd jeh cooid hrome ennagh myr rea, dy baghtal. Bwooise da Jee, va’n sthock lhiabbagh fondagh foast; va caa ennagh faagit aym dy chosney roish. Doshil mee yn uinnag, as fakin ny curtanyn roauyr valoor chrog jeh croan er fainnaghyn prashey. Va snig mooar son ny cooyllaghyn çheumooie er y voalley. Honnick mee aght dy shaghney y lheimmey gaueagh, foddee. Hayrn mee dy lajer er y churtan, as raipey ad jeh’n voalley, lesh croan as ooilley. Chrog mee daa ‘ainney ‘sy snig, as ceau magh ny curtanyn hene. Huitt yn eaddagh trome da’n vullagh foym, as er lhiam dy beagh fainnaghyn as snig surranse my hrimmid kirpey. Myr shen, ghrapp mee magh yn uinnag as sheese yn ‘ar-tead-aarey. Va mee faagail shamyryn foudagh scoaghagh Hie Ghilman er son dy bragh.

Rosh mee leacyn anshickyr y vullagh geyre dy sauçhey, as shooyl gyn taghyrt da’n uinnag chlea doo lhean. Hug mee shilley bieau cour yn uinnag ghrapp mee jee, as fakin dy row ee dorraghey foast. Harrish çhymleeyn brishtey my hwoaie, honnick mee soilshaghyn drogh-vonneydagh lossey ayns Halley Oardagh Ghagon, ‘sy cheeill Vashtee as ‘sy cheeill Chochionnalagh hug mee er creau lesh aacooinaghtyn. Cha row mee er vakin peiagh erbee ‘sy chlose, as by hreisht lhiam dy beagh caa aym dy chosney roish, roish my skeayllagh raaue cadjin. Ren mee çhentyn y lostan poagey ‘syn uinnag chlea, as fakin nagh row greeishyn erbee ayn. Agh cha nee ardjid mooar v’ayn, myr shen ghrapp mee harrish yn ooir as tuittym. Woaill mee laare joanagh, as shimmey kishtey as stoandey loau shassoo er.

Va blass gowlagh er y voayl, agh by gummey lhiam eaghtyraght; hug mee shilley bieau er yn ooreyder laue aym as fakin dy nee 2 y voghrey v’ayn. Ren mee siyr cour ny greeishyn va soilshit dou ec y lostan. Ren ad jeestyrnee, agh v’ad fondagh dy liooar; ratçh mee shaghey nah laare soaltagh dys y thalloo. She follym-faasid hene v’ayn, as cha daink agh mactullee myr freggyrt da my chesmadyn. Dy leah, rosh mee y halley s’inshley. Va cummey sollyssagh faase cowraghey dorrys brisht Paine Street; cheaghil mee da’n chione elley. Va dorrys ny cuillagh foshlit myrgeddin, as roie mee magh as sheese queig greeishyn cloaie da mooirlaigyn faiyragh y chlose.

Cha huitt soilshey ny h-eayst ayns shoh, as cha dod mee agh cronnaghey y raad gyn foaddey y lostan. Va beggan soilshey ry-akin ayns uinnagyn çheu Hie Ghilman, as er lhiam dy cheayll mee sheeanyn boirit çheusthie. Hooill mee dy kiune dys çheu Washington Street, raad hooar mee ymmodee dorrysyn foshlit as reih y fer s’faggys myr raad cosnee. Va’n halley sthie lane dorraghey, as tra rosh mee y kione elley hooar mee dy row y dorrys straiddey doont as lane anchorragh. Va mee soit er prowal thie elley; ren mee loaghtey raad erash da’n chlose, agh scuirr mee dy doaltattym rish y dorrys.

Va çhionnal mooar dy chummaghyn ouryssagh deayrtey magh ass dorrys foshlit Hie Ghilman. Leayst lostanyn ‘sy dorraghys, as va coraaghyn graney cliogee co-yllagh ayns çhengey nagh row Baarle er chor erbee. Darree ad dy anshickyr, as haink çhentyn feayslee orrym tra hoig mee nagh bione dou y dean aym. Ny yei shen, hug ad craa ‘sy dreeym aym. Cha by leayr ny h-eddinyn oc, agh va grayn neughlen ‘sy chosheeaght spaagailagh croymmit oc. Ny smessey, honnick mee cummey ayns gooyn quaagh, as gyn ourys va tiara ard er e chione as by gooin lhiam ro-vaghtal y kiaddey ersyn. Daase yn aggle orrym tra skeayll ad er feie y chlose. Cre mannagh voin raad magh dys y ‘traid ‘sy thie shoh? Va’n soar eeastagh dwoaieagh, as hug eh yindys orrym dy dod mee surranse eh gyn goaill neeall. Loaght mee cour y ‘traid reesht, as fosley dorrys ass y halley. Hooar mee shamyr ‘ollym, as ny h-uinnagyn fo chooyllaghyn agh gyn sashyn. Ren mee staghylaghey fo soilshey y lostan poagey, as feddyn dy dod mee fosley ad. Thurrick ny yei shen, va mee çheumooie as dooney yn uinnag dy kiarailagh ‘syn aght cliaghtagh eck.

Va mee ayns Washington Street nish, as cha row red erbee bio chamoo sollys erbee ry-akin agh soilshey ny h-eayst. Agh foddey jeem, ayns caghlaaghyn aird, cheayll mee coraaghyn peeaghaneagh, kesmadyn, as sorçh dy chlabberaght whaagh as scansh ennagh eddyr ish as kesmad, er lhiam. By vaghtal eh nagh row tooilley traa aym. Bione dou ny h-airdjyn, as va boggey mooar orrym fakin dy row ny londeyryn straiddey currit ass, rere cliaghtey cadjin buill çheerey boghtey rish oieghyn as eayst niartal ayn. Haink sheeanyn ass y jiass, agh v’eh foast foym scapail ass yn aird shen. Bione dou dy beagh ymmodee dorrysyn follym ayn myr fastee dy darrin quaiyl peiagh ny possan erbee as blass clohderyn orroo.

Hooill mee dy tappee kiune, faggys da ny thieyn tholtanagh. Va mee neuskiogh as gyn edd erreish da’n drappal doccaragh, agh cha row cummey er lheh orrym; dy beagh eh orrym goll shaghey coshagh ennagh, va caa mie ayn nagh goghe ad tastey jeem. Ayns Bates Street snaue mee stiagh ayns far-ghorrys dorraghey as lhiggey da daa chummey spaagailagh goll tessen y raad roym, agh dy leah va mee shooyl reesht as tayrn faggys da’n voayl feayn raad ta Washington as South Street kianglt rish y cheilley, as Eliot Street giarrey y jees dy tessenagh. Cha row mee rieau er vakin y boayl, agh va blass gaueagh er rere caslys-balley y yilley groseyragh. Veagh soilshey ny h-eayst roie aynsyn gyn lhiettrimys erbee. Cha b’eeu eh jannoo eab dy haghney eh; raad erbee elley, veagh eh orrym jummal traa as surranse buill elley gyn coadey, as shen gaue traartyssagh, s’cosoylagh. Yn un reih aym, shen goll tessen eh dy daaney foshlit. Yinnin m’arrish share er spaagail chadjin ny h-Innsmouthee, as treishteil nagh beagh fer erbee—er y chooid sloo, clohder erbee—jeeaghyn orrym.

Cha b’leayr dou er chor erbee cre cha reaghit va’n shelg—gyn çheet er cre ‘sy theill va’n dean oc. Va obbyr neuchadjin er chosh ‘sy valley, agh er lhiam nagh beagh fys oc ooilley foast dy row mee er scapail y Gilman. Veagh eh orrym arraghey jeh Washington da straid jiass elley dy leah; veagh adsyn ass y thie oast geiyrt orrym gyn ourys. Begin dou er vaagail luirg ‘sy joan ‘sy çhenn thie s’jerree, as soilshaghey cre’n aght rosh mee y straid.

Rere jerkallys, va soilshey ny h-eayst niartal ‘sy voayl feayn, as honnick mee craueyn foain pairkagh ‘sy vean, as radling yiarn mygeayrt echey. Bwooise da Jee, cha row peiagh erbee ry-akin, ga dy cheayll mee cauaig ny buirrooghey quaagh daase beggan er veggan jeh Kerrin y Valley. By raad lhean eh South Street; v’ee roie dy jeeragh cour çheu ny marrey sheese lhargagh meein, as va reayrt mie foddey harrish y cheayn ayn. By hreisht lhiam nagh beagh peiagh erbee cur shilley neose orrym as mish goll tessen ee fo’n toilshey gial.

Cha row bac erbee orrym, as cha daink sheean noa erbee myr sannish dy row ad er m’akin. Yeeagh mee mygeayrt, as rish thurrick hooill mee ny s’melley gyn thort lesh cur yindys er y varrey rish kione ny straiddey; v’ee aalin erskyn insh fo soilshey lossyragh ny h-eayst. Foddey jeem, harrish y challoo, va dreeym dorraghey Skyrr y Jouyll ry-akin dy dullyr, as lesh jeeaghyn er cha dod mee agh smooinaghtyn er ny skeealyn atçhimagh cheayll mee rish y chiare oor jeih as feed s’jerree. Loayr adsyn dy row y charrick gharroo shoh ny giat hene da seihllyn anreiltys do-hoiggal as scoagh gyn grunt.

Eisht, gyn raaue erbee, honnick mee çhentyn sollysh anchinjagh er y skyrr foddey jeem. B’leayr gyn marranys ad, as voost ad jiarg-aggle doal erskyn resoon ‘syn aigney aym. Hionn my vuskylyn dy roie er çhea fo sevreain; cha dreill mee smaght orroo agh trooid twoaie gyn enney as druiaght lieh-hippnoishagh. As ny smessey, nish va falleayseyn elley çhentyn ass tooran ard Hie Ghilman, as eshyn sheeyney neose ‘sy çhiar-hwoaie m’oi. Va ryddim elley ocsyn, agh va’n jees gollrish y cheilley; she cowrey freggyrtagh v’ayn gyn ourys.

Ren mee smaghtey my chorp reesht, as toiggal wheesh cronnal va mee ‘sy voayl shen, ghow mee toshiaght reesht shooyl dy far-spaagailagh tappee. Yeeagh mee gyn scuirr er y skyrr mollaghtagh baggyrtagh choud’s va reayrt marrey aym liorish foshlaght South Street. Cha dod mee toiggal cre’n scansh v’ec lheid yn obbyr; mannagh row oardagh joarree er chosh bentyn rish Skyrr y Jouyll, ny skimmee lhong ennagh er jeet gys y thalloo er y charrick shid. Ren mee lhoobey my hoshtal mygeayrt yn ‘oain lhome; blakey foast er y cheayn va lossey fo soilshey scaanagh ny h-eayst houree, as jeeaghyn er çhentyn do-hoiggal ny lostanyn neureaghee.

As eisht hoig mee y red s’agglee—reayrt vrish y fooillagh smaght v’aym foast as hug orrym ratçhal er çhea my yiass shaghey dorryssyn dooey lhean ny straiddey follym tromlhieagh as uinnagyn vlak orrym gollrish sooillyn eeastyn. Son hoig mee rish shilley s’faggys nagh nee ushtey gial follym v’ayn eddyr skyrr as traie er chor erbee.

V’eh er croo lesh sheshaght vio dy chummaghyn snaue cour y valley; as eer gyn scansh da foddid as ‘sy çhallid hene yeeagh mee orroo, honnick mee ny king nyn snuggal as armyn nyn strepey, as b’leayr dou dy row anreiltaght yoarree orroo, do-insh erskyn smooinaght.

Scuirr mee jeh roie er rouyl roish my hie mee shaghey glout hene, son ass y çheu hoshtal cheayll mee toshiaght yllagh as eam cloh reaghit. Va kesmadyn ayn, as sheeanyn scoarnee, as ren gleashtan peeaghane ny yiass sheese Federal Street. ‘Sy thurrick shoh v’eh orrym lhiggey lesh dagh ooilley plan aym. My va çhemmaltys roym er yn ard-raad jiass, begin dou feddyn raad elley magh ass Innsmouth. Scuirr mee as sleetçhal stiagh ayns dorrys mooar, lesh smooinaghtyn wheesh aigh v’aym dy daag mee yn ynnyd foshlit as soilshey ny h-eayst roish my daink ny clohderyn sheese y raad coheeynt.

Va’n nah smooinaghtyn ny smoo anveagh. As y cloh goll sheese raad elley, by vaghtal eh nagh row ad geiyrt orrym dy jeeragh. Cha row ad er m’akin; v’ad cooilleeney skeym cadjin dy giarrey raad cosnee erbee dou. Agh va’n eie shoh cowraghey dy beagh arrey er raad erbee ass Innsmouth, son nagh beagh fys ec ny cummaltee er cre’n reih raad aym. My she shen y chooish, veagh eh orrym scapail y voayl trooid y çheer gyn bentyn rish raad erbee; agh cre’n aght oddin cooilleeney shen ayns lheid y çheer churree giauagh? Va’n aigney aym falleil ayns spyrryd—ass meehreishteilys, as wheesh kyndagh rish geyraghey tappee y soar yeeastagh ooilley-ynnydagh.

Eisht hayrn gys cooinaghtyn y shenn raad-yiard Rowley treigit, as y linney fondagh heeyn foast er thalloo ballastagh sarkylagh my heear-hwoaie ass y stashoon tuittymagh rish ooir y vraaid awiney. Va caa hene ayn nagh smooineeagh ny h-Innsmouthee ersyn; she feieys dressagh v’ayn, as eh meecheimnagh, bunnys. Cha cosoylagh eh dy jinnagh scapailtagh erbee reih eh myr raad cosnee. Va mee er n’akin jeh uinnag y thie oast, as va fys aym er y cummey cadjin er. Va’n toshiaght ry-akin jeh ard-ynnydyn y valley hene as y raad Rowley, as hug shen orrym boirey; agh oddin snaue dy folliaghtagh trooid y scroig viljagh, by hreisht lhiam. Aghterbee, shen y caa ynrican va faagit aym son livrey-ys, as cha dod mee agh prowal eh.

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment