Thursday, 27 October 2016

Yn Scaa Harrish Innsmouth: Yn Eiraght

She fliaghey meein ny mairagh ghooisht mee ass y neealloo v’orrym ‘sy yiarrey crouwagh shid, as rish snapperal magh dys y raad roym, cha dooar mee lorg coshey erbee ‘sy laagh oor. Va’n soar eeastagh ersooyl myrgeddin. Heeyn seose mullee vrishtey as speekyn lieh-lhieggit Innsmouth dy lheeah ‘syn çhiar yiass, agh cha chronn mee bioag erbee ‘sny reeastyn gortey ooilley mygeayrt aym. Va’n ooreyder aym bio foast, as cowraghey magh dy row eh lurg munlaa.

Cha row rieaughid ny haghyr dou baghtal ‘syn aigney aym er chor erbee, agh dennee mee dy row red ennagh graney bentyn rish. Begin dou scughey jeh Innsmouth drogh-scaagh—as myr shen ghow mee toshiaght prowal y niart shooyl aym, fo arkfeh as skeeys. Erreish da tammylt liauyr, gyn scansh da annoonid, accrys, scoagh as shaghrynys, hooar mee dy dod mee shooyl; as hie mee roym dy moal er y raad laaghagh cour Rowley. Roish yn oie va mee ‘sy valley veg shen, feddyn bee as reaghey eaddagh cooie dou hene. Hie mee dys Arkham er y traen oie, as mairagh loayr mee dy liauyr jeean marish fir-oik ny reiltys; v’eh orrym aaloayrt y clane ayns Boston myrgeddin. Ta fys ec y theay er ard-eiyrtys y resoonaght shen nish—as, son cadjinys, dy row shen jerrey y skeeal! She baanrys ta jannoo orrym nish beggan er veggan—agh foddee, ta scoagh smoo—ny yindys smoo—sheeyney magh.

Monday, 10 October 2016

Widdershins 'sy Ghaelg!

Naight greesee! Wahll, dooys aghterbee...

Erreish da tammylt agglagh (t'eh orryms son y chooid smoo), ta lhieggan Gaelg y caslys-skeeal Widdershins: Sleight of Hand ry-gheddyn nish myr PDF nastee, çhyndaait ayms. As ta, ta kied kenjal Kate aym son y lhieggan shoh!

She skeeal yindyssagh t'ayn, lane contoyrtys as aitt, as ren mee my chooid hare shen y chowraghey 'sy Ghaelg myrgeddin.

Gura mie ayd da kuse dy chaarjyn hug coyre dou 'syn obbyr.

Exciting news - for me, at least...

After a really excessively long time (mostly my fault) the Manx edition of Widdershins: Sleight of Hand is now available as a free PDF, translated by me, with the very kind permission of the author Kate.

It's a really excellent story, full of adventure and fun, and I did my best to portray that in the Manx version.

Thanks to those friends who gave kind advice in the work.