Thursday, 28 June 2012

Jalloo 2012-06-28

Cha row monney traa aym, agh ta mee goll er turrys rish shiaghtin mairagh, myr shen shoh y jalloo myr vees eh rish tammylt. Ren mee jeshaghey reddyn beggan, as cur daah er ny crouwyn as er y chlagh. T'eh orrym dorraghys yn towl y ghlenney voish ny paitçhyn tra vees caa aym! Cha nel mee shickyr mychione oirr y towl noadyr; baghtal ny neuvaghtal, cre'n cummey share?

Sunday, 24 June 2012

Jalloo 2012-06-24

Shoh y jalloo cheddin as kied vrat dy ghaah er. Shoh daaghey faggyssagh gyn sollys ny dorraghys, jus er son fakin jeeagh ny daaghyn, as cha nel daah er claghyn ny crouwyn noadyr. Bee'm gobbraghey er shen yn çhiaghtin shoh çheet.

Thursday, 21 June 2012

Wednesday, 20 June 2012

Skeealleen Sheenish: Yeesey, Peddyr as ny shillishyn

Hooar mee dooyrtiman Sheenish noa er coontey Weibo jiu, as ren mee çhyndaays jeh er nyn son.

Va Yeesey er troailt foddey marish Peddyr. Honnick eh crou chabbil er y raad, as yeearree er Peddyr ish y hroggal. B’lhiastey lesh Peddyr croymmey, as lhig eh er nagh cheayll eh. Hrog Yeesey hene ee, as tra v’ad shooyl trooid balley chreck eh ish er son tree ping, as lesh ny tree ping chionnee eh jeih shillishyn hoght. Hie y jees oc ‘syn ‘aasagh, as haink accrys as paays er Peddyr. Dy jioinagh, lhig Yeesey da shillish tuittym sheese, as chroym Peddyr dy jeean ny yei. Ren Yeesey shooyl as tuittym as shooyl as tuittym, as beggan er veggan chroym Peddyr jeih keayrt hoght. Mannagh jinnagh oo red beg, yinnagh oo ram reddyn ‘sy jerrey.

Ny, myr ta shin gra: ta greim ayns traa cooie, sauail nuy.

Tuesday, 19 June 2012

新浪微博 (Weibo) & RSS, as beggan Twitter maroo

As mee gynsaghey Sheenish, ta mee cur geill da 新浪微博 (Sina Weibo) ny keayrtyn (shen shirveish raad ennagh eddyr Twitter, Facebook as Tumblr: çhaghteraghtyn beggey, jallooyn, kianglaghyn as ooilley shen). Agh son y chooid smoo ta mee croghey er shirveishyn syndicaitee (RSS) ta cur çhaghter dou tra ta cooid noa ry-gheddyn. Liorish çhaglym ad 'sy jeeagheyder post-l aym, foddym ceau shilley beg orroo as feddyn magh my ta red ennagh anaasoil ayndaue. Er y fa nagh vel mee jannoo monney ymmyd jeh Weibo, cha mie lhiam dy vel eh orrym loggal stiagh dagh keayrt as scrutaghey taghyrtyn jeianagh. Gyn çheet er reddyn elley, t'eh foddey ny sassey dou jeeaghyn er çhaghter beg teks 'sy post-l aym 'syn obbyr na laadey duillag neucheirdee 'syn oik dy yeeaghyn er. Dindys mee my row aght ennagh ayn dy gheddyn cooid coontys Weibo ennagh myr stroo RSS, 'syn aght cheddin as noddym lesh Twitter, as fy-yerrey hooar mee dy row.

Shoh kiangley dhyt: http://ishow.sinaapp.com/rss.php

T'eh cur magh kiangley myr shoh:

http://myrss.sinaapp.com/sina.php?uid=1813080181&item=20

as foddee oo cur earroo coontey Weibo ennagh stiagh ayns ynnyd yn earroo shen my share lhiat jannoo dagh ooilley red dty hene.

Shoh sannish elley: my t'ou jeeaghyn er coontey enmyssit, myr coontey Charles Xue, cha nel earroo ry-gheddyn, dy baghtal... as cha nel Sinaapp gobbraghey marish enmyn. Agh my t'ou jeeaghyn er ny kianglaghyn 粉丝 as myr shen er y çheu hoshtal, hee oo dy vel earroo 'sy chiangley shen, as shen earroo y choontey.

As my ta anaase ayd er yn aght Twitter, shoh eh (cha lhiams eh, hooar mee eh raad ennagh ta jarroodit aym nish):

  1. Fow coontey Twitter yn ymmydeyr t'ou stolkey
  2. Jean ymmyd jeh Idfromuser, ny shirveish gollrish, dys feddyn magh earroo coontey'n ymmydeyr
  3. Cur stiagh yn earroo shen 'sy raa shoh: http://twitter.com/statuses/user_timeline/EARROO.rss
  4. Cur y kiangley heose stiagh 'sy jeeagheyder RSS ayd

Myr sampleyr, ta'n Ghreinneyder ry-lhaih myr RSS liorish

http://twitter.com/statuses/user_timeline/18951158.rss


I've been making use of Sina Weibo 新浪微博 (Sina Weibo) as part of studying Chinese. It's a service somewhere between Twitter, Facebook and Tumblr, if you don't know. Anyway, for most websites with updating content, I get notifications of new articles and so on via RSS feeds, and it was a bit annoying that I had to log into Weibo and manually check for interesting stuff. Apart from anything else it's easier to read a text-only RSS update in my break at work than to load up a non-work website. I wondered if there was a way to get Weibo as an RSS feed from interesting accounts, as I already do for Twitter. It turns out, yes, there is.

Paste a Weibo account number into Sinaapp: http://ishow.sinaapp.com/rss.php

You'll get a link like this to an RSS feed:

http://myrss.sinaapp.com/sina.php?uid=1813080181&item=20

You can also copy the link above and just edit the number (to the correct account number) if you prefer.

If you look at a named account, like Charles Xue, there's apparently no account number, and Sinaapp doesn't work with names. But if you check the sidebar links like 粉丝, some of them include a number in the link, and that's the account number.

For anyone interested in the Twitter method (which isn't mine, I found it but can't remember where):

  1. Find the Twitter account you want
  2. Use Idfromuser, or a similar site, to get the account number from it
  3. Stick the number in here: http://twitter.com/statuses/user_timeline/NUMBER.rss
  4. Add the link to your RSS reader of choice

For example, the Greinneyder can be delivered straight to your inbox with the following link:

http://twitter.com/statuses/user_timeline/18951158.rss

Saturday, 9 June 2012

Contoyrtys y vaatey ammyr

Ta mee er ve çhing car yn çhiaghtin shoh chaie, skee agglagh as gyn vree, agh fy-yerrey ren mee briwnys nagh dod mee surranse laa elley gyn feer lheiltys as dy raghin roie ny yei shen. T'ou roshtyn stayd tra ta’n feme t’ayd er lheiltys as y skeeys t’ort liorish dolley lheiltys ny stroshey na skeeys ny çhingys hene. Quaagh.

Ansherbee, ersooyl lhiam er roie beg, as aght ennagh haghyr eh, roish my hug mee my ner, dy row mee er roshtyn kione elley’n choorse kiarkylagh roie queig meeiley ta mee cliaghtey jannoo. Cha row mee kiarail roie queig meeiley as mish gennaghtyn cho skee as cho faase, agh cha row eh my reih hene eisht, row? As rish jerrey’n choorse va mee gennaghtyn braew dy liooar gyn scansh da çhingys. Rosh mee y thie dy ‘akin baatey ammyr jingit dy fondagh tessen yn awin. Ah, ta mee cummal rish awin, mannagh dooyrt mee shen hannah, as ta ny baatyn moaral çheumooie.

Aigh vie v’ayn er son y chubbyl s’lhieu yn baatey, lesh shey persoon çheet magh dyn gooney. Hooar shin dy row stiur y vaatey jingit ayns cuilleig ennagh ayns boalley breek, as va’n gob jingit rish baatey elley. Ghow fer ennagh tead jeh’n vaatey jingit as dy chur mygeayrt billey myr aker boght. Va stroo as geay dy heiy dy lajer noi’n ghaa lhiettalys, as ga dy ren shin eab braew, cha b’chosoylagh eh y baatey y hayrn magh lesh tead. Fy-yerrey ren shin faagail magh, as hoig shin dy row eh orrin y baatey elley y scughey. Wahll cha nee ennaghtyn gerjoilagh v’ayn; cha row skimmee y vaatey ry-akin ny er-enney ec peiagh erbee jin, as cha mie lesh peiagh erbee bentyn rish baatey gyn kied y skimmee. Er y laue elley, va’n baatey jingit dooney’n lane awin da cagh as cha vaik shin aght erbee elley dy heyrey. Myr shen, ghow shin toshiaght dy ‘easley ny crontyn.

Ta mee gra “ghow shin toshiaght”, agh shen foalsey. Shoh ny haghyr: ghow shin toshiaght dy jannoo eab, as goaill yindys. Cha vaik mee rieau lheid ny crontyn derrey jea. Oddagh oo credjal dy row Culain hene er nyn n’obbraghey ass yiarn creoi. ‘Sy jerrey, v’eh orrin barryn yiarn y gheddyn as y chur stiagh mastey ny teaddyn er egin, as eisht prisal ad veih-my-cheilley. Obbyr creoi, creid mish! Chooilleen shin eh lurg tammylt, as scughey eh beggan, agh cha row reamys dy liooar eddyr eshyn as y nah vaatey (as y fer ny yei, as y fer ny yeis!) dy lhiggey da’n vaatey jingit geddyn seyr.

Fy-yerrey, v’eh orrin (twoaieagh ass towse!) lhiggey da’n vaatey follym snaue sheese yn awin er ny teaddyn echey, coheeynt rish y vaatey heese. Chroo shen rheamys da gob y vaatey jingit, as lesh tree fir as tree mraane tayrn er y tead, chooilleen shin tayrn y baatey stiagh rish y vroogh as moaral, as eisht tayrn erash y baatey elley. Woof!

Shen beggan musthaa dy yannoo anaasoil oie Jeheiney, as ren y skimmee boght feayslit cuirrey shin ooilley da’n thie oast er son jough orroo. Va mee laccal my vrastyr, agh cha dod mee shassoo nyn oi as haink mee er son un jough.

Lhig dou gra: my t’ou gyn vee rish shiaght ooryn, as eisht t’ou roie queig meeiley as ceau oor rish tayrn seyr baatey ammyr noi niart awin attit ec y ‘liaghey as noi geay jeean, as eisht t’ou giu pynt lhionney – t’eh ard-vlasstal, agh beggan gollrish goll er brebbal liorish cabbyl.

As shen jerrey er.