Saturday, 9 June 2012

Contoyrtys y vaatey ammyr

Ta mee er ve çhing car yn çhiaghtin shoh chaie, skee agglagh as gyn vree, agh fy-yerrey ren mee briwnys nagh dod mee surranse laa elley gyn feer lheiltys as dy raghin roie ny yei shen. T'ou roshtyn stayd tra ta’n feme t’ayd er lheiltys as y skeeys t’ort liorish dolley lheiltys ny stroshey na skeeys ny çhingys hene. Quaagh.

Ansherbee, ersooyl lhiam er roie beg, as aght ennagh haghyr eh, roish my hug mee my ner, dy row mee er roshtyn kione elley’n choorse kiarkylagh roie queig meeiley ta mee cliaghtey jannoo. Cha row mee kiarail roie queig meeiley as mish gennaghtyn cho skee as cho faase, agh cha row eh my reih hene eisht, row? As rish jerrey’n choorse va mee gennaghtyn braew dy liooar gyn scansh da çhingys. Rosh mee y thie dy ‘akin baatey ammyr jingit dy fondagh tessen yn awin. Ah, ta mee cummal rish awin, mannagh dooyrt mee shen hannah, as ta ny baatyn moaral çheumooie.

Aigh vie v’ayn er son y chubbyl s’lhieu yn baatey, lesh shey persoon çheet magh dyn gooney. Hooar shin dy row stiur y vaatey jingit ayns cuilleig ennagh ayns boalley breek, as va’n gob jingit rish baatey elley. Ghow fer ennagh tead jeh’n vaatey jingit as dy chur mygeayrt billey myr aker boght. Va stroo as geay dy heiy dy lajer noi’n ghaa lhiettalys, as ga dy ren shin eab braew, cha b’chosoylagh eh y baatey y hayrn magh lesh tead. Fy-yerrey ren shin faagail magh, as hoig shin dy row eh orrin y baatey elley y scughey. Wahll cha nee ennaghtyn gerjoilagh v’ayn; cha row skimmee y vaatey ry-akin ny er-enney ec peiagh erbee jin, as cha mie lesh peiagh erbee bentyn rish baatey gyn kied y skimmee. Er y laue elley, va’n baatey jingit dooney’n lane awin da cagh as cha vaik shin aght erbee elley dy heyrey. Myr shen, ghow shin toshiaght dy ‘easley ny crontyn.

Ta mee gra “ghow shin toshiaght”, agh shen foalsey. Shoh ny haghyr: ghow shin toshiaght dy jannoo eab, as goaill yindys. Cha vaik mee rieau lheid ny crontyn derrey jea. Oddagh oo credjal dy row Culain hene er nyn n’obbraghey ass yiarn creoi. ‘Sy jerrey, v’eh orrin barryn yiarn y gheddyn as y chur stiagh mastey ny teaddyn er egin, as eisht prisal ad veih-my-cheilley. Obbyr creoi, creid mish! Chooilleen shin eh lurg tammylt, as scughey eh beggan, agh cha row reamys dy liooar eddyr eshyn as y nah vaatey (as y fer ny yei, as y fer ny yeis!) dy lhiggey da’n vaatey jingit geddyn seyr.

Fy-yerrey, v’eh orrin (twoaieagh ass towse!) lhiggey da’n vaatey follym snaue sheese yn awin er ny teaddyn echey, coheeynt rish y vaatey heese. Chroo shen rheamys da gob y vaatey jingit, as lesh tree fir as tree mraane tayrn er y tead, chooilleen shin tayrn y baatey stiagh rish y vroogh as moaral, as eisht tayrn erash y baatey elley. Woof!

Shen beggan musthaa dy yannoo anaasoil oie Jeheiney, as ren y skimmee boght feayslit cuirrey shin ooilley da’n thie oast er son jough orroo. Va mee laccal my vrastyr, agh cha dod mee shassoo nyn oi as haink mee er son un jough.

Lhig dou gra: my t’ou gyn vee rish shiaght ooryn, as eisht t’ou roie queig meeiley as ceau oor rish tayrn seyr baatey ammyr noi niart awin attit ec y ‘liaghey as noi geay jeean, as eisht t’ou giu pynt lhionney – t’eh ard-vlasstal, agh beggan gollrish goll er brebbal liorish cabbyl.

As shen jerrey er.

No comments:

Post a Comment