Monday, 28 May 2012

Kinectaghey

(naight as aaraaghyn ass New Scientist:“Kinect imaging lets surgeons keep their focus”, liorish MacGregor Campbell, 2012-05-17, earroo 2865)

Cha nel mee currit da çhaghnoaylleeaght er e hon hene, ny gadgetyn noadyr, agh t’eh cur bwooise dou tra ta sleih feddyn magh stoo noa as gientyn eieyn noa. Tammylt er dy henney haink rish y Nintendo Wii as y stiur gleashagh echey, as va shen anaasoil, beggan. Eisht haink rish y Microsoft Kinect, as hug eshyn orrym cur geill dy firrinagh. Cha chionnee mee nane – cha nel jeshaght-ghamman aym (she gammaneyr CP mish) as cha nel mee cliaghtey glackey er stoo noa, as aghterbee ta mee cloie gammanyn crampey as feme oc er feed crammanyn as lugh dyn stiurey – agh va ram sleih jannoo ram stoo marish dy tappee. Ta Kinect Hacks çhaglym y chooid smoo jeu (agh cha nel dagh hack ry-gheddyn ayns shen). Hoshiaght, va Microsoft shassoo noi ny h-ymmydyn gyn jerkallys shoh, agh hug ad my ner dy leah dy nee taghyrt yindyssagh v’ayn – ram sleih yannoo ymmyd jeh’n çhaghnoaylleeaght ocsyn as feddyn magh saaseyn as ymmydyn noa nagh beagh adsyn arragh er smooinaghtyn orroo. Crowdsourcing fondagh, nagh vel?

C’red ta’n sleih shen jannoo, myr t’eh?

Ta’n laue-lheeys hene goll er ronsaghey foast, agh ta Kinect çheet stiagh ayns obbraidlanyn ny yei shen. Ta laue-lhee ayns thie lheihys Guys’ & St. Thomas’ ayns Lunnin prowal ymmyd Kinect ‘syn obbraidlan. Ta’n laue-lhee cur cowraghyn kirpey da’n çhamraig dys shirrey, reih, as stiurey jallooyn er çhellveeishan.

Ta laueyn-lhee jeeaghyn er jallooyn lheihys scanshoil dy mennick car obbraid (m.s. caslyssyn scell-X ec y traa). Ta’n menkid croghey er yn torçh dy obbraid t’ayn as stayd y surransagh, agh dagh beggan minnid ny keayrtyn, as dagh oor ny keayrtyn elley. S’feer scanshoil eh freayll dagh ooilley red ‘syn obbraidlan lane shiast, as myr shen, my ta’n laue-lhee son scrutaghey jallooyn lheihys, t’eh ersyn glenney roish bentyn rish y cho-earrooder, as eisht glenney reesht roish my ghoys eh toshiaght reesht. Ta shen jummal traa as t’eh brishey jeean-tastey y laue-lhee myrgeddin. Noi shen, ta kuse dy laueyn-lhee croghey er cooneyder ta stiurey ny jallooyn, agh ta shen ny s’doillee na jannoo eh dy hene, as baanragh ny keayrtyn mannagh vel ad toiggal dy jeeragh ny t’ou çheet er. Foddym toiggal shen dy h-aashagh; s’doillee dy liooar eh ymmyrkey cooid thie mygeayrt marish peiagh elley, ny soilshaghey magh cre’n aght t’ou roshtyn thie ennagh, gyn çheet er scrutaghey tuarastyllyn roie 3T jeh corp bio! Ta lheid y red neufondagh, as myr shen ta gaue neuymmyrçhagh ‘sy y chooish.

Wahll, marish cooid vog er lheh, ta’n Kinect towse as toiggal cowraghey laue y laue-lhee, as ta shen lhiggey da stiurey ny jallooyn dy h-aashagh gyn glenney ny shirrey er cooneyder shen y yannoo er-e-hon.

She Tom Carrell eh y laue-lhee ren y chied ymmyd jeh’n chorys. Dooyrt eh:

“Derrey nish, va mee cliaghtey yllagh harrish y çhamyr da ny cooneyderyn çhaghnoil as shirrey orroo y yalloo y stiurey, queeyllaghey troa ennagh, y troa elley, arraghey seose, as sheese, mooadaghey, scribbey...”

agh marish y Kinect

“va stiurey foddey-oaylleeagh aym.”

Chammah’s shen, v’eh ny sassey cummal seose geill car yn obbraid er yn oyr dy row eh aashagh geddyn ny jallooyn kiartey.

“T’ou jus jannoo ooilley’n stoo shoh gyn loayrt as t’eh taghyrt foddey ny s’tappee. T’ou cummal seose ryddim y chooish.”

Ren Carrell obbraid er 8 Mee ny Boaldyn dy charraghey att cuishley ayns cuishlin y chree. Cha row eh shickyr mychione y chorys hoshiaght, agh nish t’eh jeean dy yannoo ymmyd jeh reesht.

“Er lhiam dy beagh eh mertragh dy liooar ‘sy toshiaght, agh va mee jeant bwooise ec yn aght hie reddyn jiu.”

Dy dooghyssagh, cha nel y Kinect jeant er son lheid yn obbyr. Tra ren ad y jeshaght, v’ad sheiltyn çhamyr ‘sy thie raad oddagh oo lheimmey mygeayrt as skeaylley dty laueyn gyn boirey dys cloie gamman. Ta obbraid foddey jeh’n çheiltynys shen, lane dy ‘leih, jeshaghtyn, caabylyn, trensooryn, sollyssyn as reddyn elley; as cha cosoylagh eh dagh keayrt dy gheddyn daa laue seyr noadyr. Ren Gerardo Gonzales ec Microsoft Research Cambridge goaill ayrn ayns croo corys noa da’n obbyr, marish laueyn-lhee ass Guy’s & St Thomas’ and King’s College London. V’eh orroo reih straih dy chowraghyn oddagh laue-lhee cur aysn boayl cagleeit tra t’eh shassoo rish boayrd obbraidee. Ta cowraghyn cadjin jeant lesh un laue, do beagh y laue elley seyr er son yn obbraid: myr sampleyr, t’ad faagail cowrey er y jalloo liorish jeeraghey er as gra “cur cowrey”. Ny yei shen, ta feme er daa laue er son kuse dy obbraghyn ec y traa t’ayn – er lhiam dy bee ad gobbraghey er shen dy jeean.

S’mie lhiam fakin dy vel sleih jannoo wheesh ymmyd noa as ymmydoil jeh’n çhaghnoaylleeaght shoh. Cha nel mee gaccan noi ny h-eieyn elley, ny reddyn taitnyssagh ny ommidjagh t’ayn, ny smooinnee eh! Ta feme er taitnys ‘sy chruinney shoh, ta fys ec Jee, as va’n Kinect jeant myr greie cloie. Agh s’mie lhiam scheial deiney, as ny reddyn yindyssagh neuyerkallagh ta sleih croo, as erskyn ooilley tra t’ad shareaghey’n chruinney veg shoh. Bee’m cur geill da’n chooish shoh ‘sy tra ry-heet as ta ram anaase aym er feddyn magh ny haghyrys.

No comments:

Post a Comment