Thursday, 17 May 2012

Mooadys lioaryn

Ta mee er ve lhaih straih fansee "Shennaghys Siala" (‘Siala Chronicles’) liorish Alexey Pehov, er ny hyndaa ass y Rooshish. T’eh feer vie, as va mee fieau dy jeean er y lioar s’jerree, nagh row er ny chlou foast tra lhaih mee ny fir elley. As mish boirit as fo stroos ec y traa shoh erskyn cliaghtey liorish toshiaght yn imbagh noa, ren mee briwnys yinnin eh y chionnaghey roish yn obbyr do noddin eh y lhaih ‘sy traa kirbyl aym myr saase boggee. Chammah’s shen, va eearlys lioaragh £10 aym, as myr shen, oddin eh y chionnaghey gyn ceau feer argid erbee as jannoo ymmyd mie jeh’n eearlys ec y traa cheddin.

Wahll, rosh mee y shapp lioaryn as roie seose ny greeishyn da’n rheynn Fansee-as-Far-skeealaght-Sheanse (s’doillee eh goll dys shapp ta fosley ec 9yc as roshtyn yn obbyr roish 9.15) dys shirrey er. Shoh ny fir elley, cre’n lioar noa. Ah. Hmm. Shen eh roo, agh... t’eh mooar. As cha nel mee gra roayr, agh mooar.

Eddyr y nah as treeoo lioar ‘sy treeskeealag, ren ommidjagh ennagh ec y toilsheyder (Simon & Schuster) briwnys dy chur magh y treeoo lioar ayns cummey smoo na ny fir elley. Shen ‘trade paperback’ rere shirveishee yn çhapp. T’eh oarlagh ny ghaa ny s’yrdjey, as ny s’lhea. Cre’n fa? smooinnee mee. Foddee dy screeu Pehov lioar foddey ny smoo myr jerrey da’n treeskeealag, as er lhieu dy row eh ny share cur magh lioar mooar na lioar roayr? Shen eie ommidjagh, agh oddin er ny hoiggal aght ennagh. Agh cha nel eh kiart. Yeeagh mee stiagh ‘sy lioar, as hug my ner dy row y teks clouit ny smoo ayn. Myr shen, cha ren ad agh jannoo y lane lioar ny smoo. Cha noddym toiggal dy vel oyr erbee ayn er son shen agh argid; er y fa nagh vel y lioar ny smoo ynrican, agh ny s’deyrey, faggys daa wheesh cho deyr as ny kied lioaryn.

Ta mee er vakin caghlaa cummey ayns mean straih roish shoh, agh choud’s ta fys aym, va shen bentyn rish caghlaa soilsheyder, cha row eh gyn oyr (v’eh ommidjagh gyn scansh da shen). Nish yeeagh mee mygeayrt ayms as fakin y red cheddin ayns skeeal elley er y skelloo sniessey. Nagh vel ad toiggal cre wheesh boiraneys ta shen cur er sleih? Cha nel rheamys dy liooar da’n lioar smoo ‘syn un skelloo as ny fir elley (agh my t’ou cur adsyn er skelloo cooie da lioaryn mooarey, t’ou jummal y rheamys shen). S’cosoylagh eh dy jig magh eh myr coodagh pabyr cadjin rish blein ny ghaa, foddee. Yindyssagh, ghooinney. Cha noddym credjal agh dy vel ad jerkal geddyn ram argid ass sleih nagh mie lhieau fieau er y lhieggan neugheyr shen, as dy nee saase foshlit dy hoo argid assjeed t'ayn. Mannagh vel, cre’n fa nagh hug magh ad lhieggan casley rish ny kied ghaa ym-lioar?

Myr shen, cha nee’m kionnaghey eh ny yei shen as ooilley. Nee’m fieau derrey vees eh ‘sy lioarlann as eeassaghey eh, nagh nee boirey erbee er ny skellooyn lioar aym, as spaarail y £15 aym dy chionnaghey daa lioar elley. As goym kiarail roish my kionneeym straih elley voish Simon & Schuster – s’cosoylagh eh dy nee ad y chrout ghraney cheddin reesht. Mollaght orroo, ny mitçhooryn.

No comments:

Post a Comment