Sunday, 29 April 2012

Robot robaigagh rere thollag ‘aiyr Etruscagh

Ta oayllee ec Seyrlann Robot-oaylleeaght Bristol er nyannoo robot robaigagh rere thollag ‘aiyr Etruscagh ta feddyn raad as cragh liorish bentyn ynrican.

Ta’n robot shoh, ‘Shrewbot’ (‘robot thollag ‘aiyr’) ayrn jeh co-halee BIOTACT, ny shalee ronsee kiare bleeantyn. Ta’n çhalee geddyn argid jeh 7oo Chlaare Ronsee yn Unnaneys Oarpagh, as t’eh goaill stiagh nuy possanyn ronsee ayns shiaght ashoonyn. Ta Shrewbot ny cho-hroar SRB (‘Bristol Robotics Laboratory’, liorish UWE Bristol as Ollooscoill Bristol) as Seyrlann Bentynagh Jantagh Sheffield (‘Active Touch Laboratory’, liorish Ollooscoill Sheffield as Ollooscoill Sheffield Hallam) . Ta’n çhalee fo stiurey yn Olloo Tony Pipe (UWEB) as yn Olloo Tony Prescott (OS).

Ta’n thollag ‘aiyr Etruscagh ny baagh yindyssagh. She sheeintagh sloo t’er fys ain t’ayn, 4cm er lhiurid as ny sloo na 2g er trimmid. T’ee gee shey-chassee cho mooar as ish, as greimmey orroo ‘sy dorraghys liorish bree ny robaigyn eck. Foddee ee bentyn rish, cur enney er as greimmey er cragh ayns 60 millihullagh, rere Prescott. T’ee er ngreinney oayllee dy hirrey aght dy aachroo y schlei shen do noddagh robotyn stiurey gyn fakin.

Ta’n thollag skeabey ny robaigyn eck noon as noal dy tappee, as ta ny craaghyn cur fys jee er ynnyd, cummey as loaghtid nheeghyn myrgeayrt-y-mooee. Dooyrt Prescott: “Traa ta ny robaigyn bentyn rish nhee, t’ad craa, as ta killagyn mioyrey ‘syn ‘ollicle fuilt ec bun ny robaig towse ryddim ny craaghyn as cur çhaghteraght lectragh da’n inçhyn. Liorish shen, ta’n sheeintagh jannoo briwnys çhelleeragh mychione y çhymbyllaght ta lhiggey jee shooyl mygeayrt as greimmey cragh. Ta vondeish elley ec robaigyn cosoylit rish saaseyn bentynagh elley. S’aashagh eh ad y aanoaghey, er y fa dy vel ny killagyn ennee ec bun ny robaig, cha nel ec y vaare. Cha nel ad gollrish mair deiney, myr sampleyr, as ad yn-jeeylley dy aashagh as do-aanoagh.” (Shrew whiskers inspire ground-breaking robot design, 20 Jerrey Geuree 2012, Ollooscoill Bristol)

T’ad er groo robotyn robaigyn roish shoh, agh cha row ad corrym rish. Cha dod ad geddyn robaigyn dy liooar bentyn rish nhee ec yn un traa, as dynsee ny h-oayllee dy vel reaghys ny robaigyn scanshoil chammah dys mooadaghey y fys t’ad geddyn assdaue. Ta’n Shrewbot foddey dy smoo na’n thollag hene, mysh mooadys kishan pabyr, agh ta ny robaigyn eck reaghit rere robaigyn ny thollag dy cruinn. T’ad birragh as cruillagh, as ta gleaysheyder e hene ec dagh robaig do noddagh ee arraghey dy neuchrogheydagh. Tra t’ad bentyn rish nhee erbee, ta ryddim ny craaghyn lhiggey da’n robot feddyn magh ynnyd y nhee, as troa ghleashee y nhee cosoylish rish y robot hene. Liorish covestey fys veih ymmodee robaigyn, t’ad feddyn magh cummey y nhee myrgeddin. (New Scientist, 21 Averil 2012, dg. 26: Touchy-feely robot takes on the darkness.)

Dys prowal y Shrewbot, t’ad er groo robot elley, ‘Cricketbot’ (‘robot griaran’) ta shaghney reddyn ta çheet faggys da. T’ad er çhee goaill toshiaght dy yannoo eabyn eddyr y daa robot. Chammah’s shen, t’ad er ngoaill toshiaght dy ronsaghey raunteeyn as sheeintee ushtee elley, er y fa dy vel ny robaigyn oc eer ny s’mioyrey. “Foddee ad ennaghtyn luirg ushtey-ghleashagh ny h-eeastyn ‘syn ushtey,” dooyr Prescott (New Scientist, ibid.).

Liorish ronsaghey rere greieyn aafillit najoor, t’ad gobbraghey er saaseyn as prowaltys ayn dy vel bree oc. Foddee ad jannoo ymmyd jeh’n robot shoh ayns çhymbyllaghtyn gaueagh as dorraghey, ny raad ta stayd yn ynnyd neulhiggey da robotyn cadjin fakin veg. T’ad coloayrt rish Brigaidyn Aile er yn obbyr, as credjal dy beagh robot bentynagh feer ymmydoil ayns aileyn mooarey raad ta jaagh çhiu jannoo doillee eh da moogheyderyn feddyn nyn raad hene, gyn çheet er feddyn sleih ny reddyn elley. Foddee ny robotyn stiurey moogheyderyn deiney ny ronsaghey troggalyn gyn deiney erbee (A robot inspired by the Etruscan shrew called Shrewbot, feeshan YouTube heose).

No comments:

Post a Comment