Sunday, 20 May 2012

Kynneigagaghey

She fastyr Doonee as ta caillin my cochummaltagh er jeet harrish (gyn raaue) dys tannaghtyn marish. Eiyrtys: shoh mish my hoie dy tost ‘sy çhamyr aym, curtan doont, as mee meeghergoilagh. Va mee maynrey dy liooar as mish coagyrey kinneigag rhubarbagh as clashtyn rish fynneigag (Close The Airlock!) tra hooill ad stiagh ‘sy çhamyr aarlee as goaill toshiaght tayrn magh stoo as jannoo bee. Hoi, ghooinney! smooinnee mee, my host. She çhamyr veg t’ayn, gyn rheamys da tree persoon roie mygeayrt lesh skynnyn. Cre mysh feysht jeem my row eh caaoil dy heet stiagh? Cha row, dy firrinagh. My t’ou jannoo kinneigagyn rieau, ta fys ayd dy fel feme ayd er rheamys – rheamys da boayrd scoltee, da meilley casseroil, da mesteyder nee kinneigyn ass flooyr as shugyr as margarine. As dy dooghyssagh, da gish rhubarb three trieyn er yrjid ta ry-scoltey ayd. Aghterbee, cha daink eh ‘sy chooish, er y fa nagh deysht ad. V’ad tarroogh lesh aarlaghey feill da fleah foalley as maylartey goan meeley. T’ad feer jesh, y ghaa nyn lomarcan oc, agh beggan ro-hugyragh dous myr jees.

Nish, as mish jannoo kinneigag vess, cha row mee son geddyn eh mestit marish y feill aw shen. Chammah’s shen, she çhamyr veg t’ayn gyn rheamys dooin ooilley, as v’ad loayrt nyn gione dy jeean. Fy-yerrey ren mee skellal roish as goll ‘sy çhamyr ayms. Ta mee shassoo noi merginaght as preays aigney ec y traa t’ayn, as cha noddym surranse lheid y red; cha nel loght oc ‘sy chooish, n’abbyr eh, agh ta feme aym er shee. Agh atreih! Ta’n çhamyr aym er y laare hallooin, corneil rish corneil da’n çhamyr aarlee, as t’ee jeeaghyn magh er y gharey. Cur çheb er c’raad ta’n boayl fleahagh? Kiart. My hug mee my chione magh ass y dorrys, honnick mee adsyn nyn nyees roie mygeart y çhamyr aarlee as feill oc, as clashtyn roo flideraghey. My yeeagh mee trooid yn uinniag, honnick mee adsyn nyn nyees meader ny ghaa foddey jeem, jeeaghyn erash orrym as ad cophaaghey. As er y fa nagh vel y çhamyr agh ny kistey 10’ x 10’ (myr dooyrt mee hannah), cha cosoylagh eh dy hoie aynjeed gyn jeeaghyn trooid yn uinniag... as shen y fa dy vel y curtan doont. Cha mie lhiam jeeaghyn magh er sleih nyn gophaaghey; cha nel eh cooyrtooil ny cooie da dooinney doaieagh.

T’eh tost nish, as er lhiam, foddee, dy vel raad follym aym rish tammylt. Sauçhey, foddee, dy sleetçhal magh as jannoo bee. Vaikym uss...

No comments:

Post a Comment