Saturday, 3 September 2016

Arraghey thie

Gow-jee my leshtal nagh screeu mish tammylt! Ta mee er ve shirrey arasane noa (dy cruinn, fer gyn fir-chimmee 'sy gharey!) as eisht gaarlaghey dy arraghey thie. Ta mee garraghey jiu, as cha bee eddyr-voggyl aym rish amm - meeghyn, foddee, cha nel treisht erbee aym ayns lheid ny colughtyn - myr shen cha s'aym tra vees caa noa aym dy screeu.

Ta mee er çhee cur jerrey er Innsmouth, myr shen, bee meer ry-gheddyn...

No comments:

Post a Comment