Saturday, 13 April 2013

Yn Çhiarn Dunsany: Yn aght haink y Noid er Thlunrana

Er foddey er dy henney va fadeyrys ayn, as ashlish ass ny shenn laghyn, dy jig e noid er Thlunrana. As by vie er enney date y deyrey as y giat hig stiagh y noid ny hrooid, agh cha row fadeyr erbee er loayrt er enney’n noid, er-lhimmey jeh shoh: v’eh lesh ny jeeghyn agh cummal mastey deiney. Derrey jig yn laa shen, va Thlunrana ny lamaserai folliaghtagh, ny h-ard-çhiamble obbeeys – as ny h-atçhim ny glionney v’ee aynjee as ny thallooyn mygeayrt y mooie. Nagh ard as keyl ny h-uinniagyn v’eck! As ad cho quaagh rish foaddey ‘syn oie, heill y theay dy yeeagh adsyn ort lesh sooilleyraght youyllagh reddyn as folliaghtyn dorraghey oc. Quoi ec va fys er ny fir-obbee as ny lhiass-‘ir-obbee as ard-‘er-obbee mooar y voayl keillit shen? Hooill magh ad as breid as bayrn as cloagey orroo, doo voish kione dys boyn.

Ga dy row y jerrey faggys jee, as harragh noid ny fadeyryssyn yn oie shen hene trooid y dorrys foshlit jiass hug ad Giat ny Briwnys er; ny yei shen ooilley hannee carrick cloaie Hlunrana folliaghtagh foast: shenn, atçhimagh, dorraghey, fo chrooin owanagh deyrey ry-heet. Cha by vennick eh dy b’lhoys da deiney tayrn faggys da Thlunrana er oie, tra dirree neese cauaig injil ny fir-obbee ass shamyryn dowin, guee er Nane gyn enney dooin as cur aggle er ny craitnagyn heeb er y gheay; agh er yn oie s’jerrinagh hene haink y fer b’lesh y bwaane rish ny queig biljyn as thoo doo er, er son fakin Thlunrana reesht roish my jig y noid niauagh chum mastey deiney n’oi as cur jerrey urree.

Seose y ghlion dorraghey as eh gollrish dooinney dunnal, agh by hrome ny h-aggleyn er; ren e ghunnalid ad y hurranse, agh chroym eh beggan foue. Dentreil eh ‘sy yiat jiass t’ad cur Giat ny Briwnys er. Haink eh stiagh ayns halley dorraghey, as shooyl seose greeishyn marmyragh dys fakin Thlunrana ec y jerrey. Ec kione ny greeishyn va curtan velvad croghey, as hooill eh ny hrooid stiagh ayns shamyr fo vrattyn ass towse, agh va’n dorraghys aynjee ny s’dooey na yinnagh brattyn erbee. Ayns shamyr ghroamagh çheu hoal jee, trooid aae follym, honnick eh fir-obbee as cainleyn bolley oc cliaghtey obbeeys as druightaghey myr sannish. Va ny roddanyn ooilley ‘sy voayl gimmeeaght roue, snaue sheese ny greeishyn as kirrickaghey as jeestyrnee. Hooill dooinney bwaane y thoo doo trooid yn çhamyr shen neesht: cha yeeagh ny fir-obbee er, cha daag ad jeh sansheraght.

Hie eh shaghad trooid curtan, velvad doo foast, as çheet stiagh ayns shamyr varmyr ghoo raad nagh darree red erbee. Lonree cainle volley lomarcan 'sy treeoo hamyr; cha row uinnag erbee eck. Er y laare rea, fo voalley rea, va paalan sheeidey ny lhie, as ny curtanyn dooint; she casherickys casherick y voayl drogh-aaishnagh v'ayn, yn ard-olliaght hene. Rish y ghaa lhiattee va cummaghyn croymmey, deiney ny mraane ny clagh keiltagh, ny beiyn ynsit dys tostid. Tra daase kiunid ny folliaght erskyn surranse, ren y fer b’lesh y bwaane rish ny queig biljyn as thoo doo er goll seose rish y phaalan sheeidey, as tayrn y curtan lesh greim dunnal as boirit, as honnick eh y folliaght sthie, as gearey. As hie y fadeyrys er cooilleeney, as cha row Thlunrana arragh reesht ny h-atçhim ny glionney; daag ny fir-obbee ny hallaghyn owanagh oc as çhea trooid ny magheryn, keayney as bwoalley nyn gleeauyn, son she garaghtee y noid va ry-heet noi Thlanrana trooid y dorrys jiass (hug ad Giat ny Briwnys er), as t’eh lesh ny jeeghyn agh cummal mastey deiney


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass How the Enemy came to Thlunrana liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n skeeal Baarle bunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

No comments:

Post a Comment