Thursday, 25 April 2013

Carnane thie

Ta lectreyr çheet ec 8yv mairagh as v'eh orrym ooilley'n stoo aym y scughey do beagh rheamys echey rish dagh boalley. Shen doilleeid mooar. Ta mooarane stoo aym, as t'eh oardrit rish ny boallaghyn son y chooid smoo, dy cadjin. Shen jerrey'n obbyr hug mee jerrey er ec meanoie (as myr dooyrt mee, t'eh çheet ec 8, myr shen... 6 ooryn cadlee, my vees aigh vie aym). Cha cosoylagh eh dagh ooilley cooid thie y scughey; ta kuse jeu ro-hrome. Cha noddym ad y chur ayns shamyr elley, er y fa a) t'eh gobbraghey ayns dagh shamyr, as cha nel lectraghys rere y leigh ec shamyr erbee jeu; as b) cha nel traa ny niart dy liooar aym lane chooid ny shamyr ayms y hroggal sheese ny greeishyn my lomarcan dys shamyr elley!

Agh ny jean boirey, ver ad jerrey er yn obbyr rish daa laa. Wahll, tree foddee. Cha nel shen monney... ga nagh noddym jannoo ymmyd jeh red erbee as ad 'sy charnane shoh.

Cha nel fys aym cre'n laa ghoys ad toshiaght er yn çhamyr aarlee...

No comments:

Post a Comment