Monday, 22 April 2013

Bree ass sahll 'uillee

Ta lughtyn-dellal 2OC, Thames Water as iCON Infrastructure er nyannoo coardailys vees jannoo ymmyd jeh sahll ‘uillee dy yientyn bree ayns Lunnin.

Ta sahll ‘uillee ny h-ard-voirey d'adsyn ta reaghey, glenney as freayll seose sornaigyn. T'ee roie dy aashagh tra t'ee çhiow, as myr shen t'ee skellal roish sheese y veilley-niee, agh 'syn ushtey feayr heese t'ee cochruinnaghey myr sahll stooalt reesht. Ta'n stoo shoh toghtey sornaigyn, as cha aashagh eh sahll y ghlenney magh. Ta Thames Water ceau mysh £12m 'sy vlein er yn obbyr.

Nee ad çhaglym sahll 'syn tornaig ec buill er lheh, agh t'eh foue y doilleeid y lhiettal rolaue liorish çhaglym sahll ‘uillee ass thieyn bee as thieyn greasey bee. Ta'n sahll hene yn-ymmydey myr conney, agh erreish da covestey marish jeeyl 'syn tornaig t'eh foddey ny s'doillee shen y yannoo. Er lhieu dy vow ad mysh 30 thunney dagh laa.

Ec y traa cheddin, t'ad troggal stashoon lectraghys noa ec Beckton ghoys toshiaght dy yientyn bree ayns 2015. Cha nee ad ymmyd jeh ooyl noa ass troarag, rere 2OC, agh croghey er y tahll ‘uillee chammah's ooyl lossreeyn ‘uillee as geirr ‘uillee. Er lhieu dy nee eh troarey 130 ooryn Gigawatt (GWh) dy lectraghys yn-chummalagh 'sy vlein, dy liooar da 40,000 thie. Nee Thames Water kionnaghey 75GWh jeh er son boayl mooynlee as farrys jee-hailjey Breckton. Shen bun pooar yn-chummalagh er prios soit daue, chammah's aght dy leodaghey bluckanys-sahllagh as y leaght oc son shen.

No comments:

Post a Comment