Wednesday, 24 April 2013

Sackyn jeen noi beishteigyn dys cooney eirinee reise

Ta Undinys Eddyrashoonagh Ronsee Reise (marish lught-dellal GrainPro Inc.) er groo sack plastagh vees coadey rassyn noi ushtey, beishteigyn, roddanyn as binn assee elley. Ta'n sack shen kiaddit er son myn-eirinee gyn tasht resh fondagh, ayns çheeraghyn boghtey erskyn ooilley; ec y traa t'ayn, ny h-Ellanyn Philippeenagh, yn Chamboyd as y Vietnaam. Ta ram jeu tashtey rassyn ayns sack cadjin 'sy thie. Gyn coadey mie, ta kuse dy eirinee coayl wheesh as 15% ass y troar oc, as ta quallid ny t'er mayrn leodaghey myrgeddin. Myr sampleyr, t'ad soo stiagh ushtey ass yn aer as brishey. Ta'n "IRRI Super Bag" lhiettal ocsygien as gaal, as lhiggey dhyt tashtey rassyn rish lane vlein gyn leodaghey y chooid vees foghaney.

Chammah's shen, t'ad cumrail beishteigyn as roddanyn - cha nel mee shickyr er cre'n aght dy vel eh cumrail roddanyn, agh er lhiam dy vel eh bentyn rish lhiettal y soar, foddee, do nagh vel fys oc dy vel rassyn 'sy tack. Ta'n UERR gynsaghey eirinee er ymmyd lheid ny greieyn eirinee, as dys maylartey fys keirdey. Er y fa dy vel ny sackyn yn-aaymmydey, cha nel ad ro-gheyr, shen scansh eddyr oc as ram eieyn elley, myr sampleyr troaryn as ceaghley gienneydagh orroo, as ad un-ymmydagh son y chooid smoo. My t'ad geeck y lane phrios, shen $3 (SUA) y sack; 1-3% faill mee cadjin y lught obbree ayns ny h-Ellanyn Philippeenagh. Cha nel mee shickyr er cre'n prios bee orroo ayns shen, agh t'eh jeeaghyn dy vel ad er nyn gur magh ec sheshaghtyn-giastyllagh a.r.e.

No comments:

Post a Comment