Sunday, 3 February 2013

Loghtyn

Hooill mee thie oie dy row, erreish da shayll liauyr as lhongey thie bee. She straid oie t’ayn, lane thieyn-bee as thieyn-oast, as soilshey cadlagh nyn lheid deayrtey magh assdaue er y phemmad. Straid scaagh as ombyragh. As yn oie shid hooill mee er çheu hwoaie ny straiddey, rere cliaghtey, do nagh beagh orrym obbal femagh erbee va shirrey jeirk fo choodagh ny çheu yiass rish ny jeshaghtyn argid, son shimmey femagh ta mee shooyl shagh’echey ‘sy chaayr verçhagh shoh, as ta’n obbal broo sheese ort. As honnick mee possan aegey gra rish femagh ennagh v’ayns shen. As mish goll shagh’ad, hooill ad ersooyl voish, as cheayll mee fer jeu gra “Who does he think is gonna stop and play cards with him?”. As eisht dirree keayney seaghnagh jeh, as eh gra “My cards! My beautiful, lovely cards! No! They’ve ruined them!”, as scuirr mee rish thurrick, as fakin kaartyn skeayll harrish y phemmad, as dooinney boght çhaglym ad dy treih.

As eisht hie mee roym as faagail eh fo hoilshey creoi jeshaght argid, ny ghooinney boght keayney er ny reddyn goan v’echey millit ec laue neuerreeishagh. Dirree yllee vran my yei as brishey my chree, bunnys, “My beautiful cards!” as y treihaght oc agglagh; agh cha hyndaa mee, son she oie v’ayn as joarree v’ayn, as cha b'lhoys dou dy gherjaghey. As hooill mee as sooillyn jeiragh aym, as t’ad boggey reesht rish screeu, son daag mee eh yn oie shid, as son shione dou dy jinnin eh reesht.

As she skeeal firrinagh t’ayn, as ta mee dy chlashtyn foast, keayney.

No comments:

Post a Comment