Monday, 7 October 2013

Y Deyrey haink er Sarnath

Lake Väinjärv

Ta logh anvaaragh chiune ayns çheer Mnar, gyn alt erbee roie stiagh aynjee chamoo strooan erbee roie magh assjee.  Jeih thousane blein er-dy-henney va ard-valley mooar Sarnath ny lhie rish, agh cha nel Sarnath ayn foast.

T’ad gra, ‘syn eash ass cooinaghtyn rish aegid y teihill, roish my daink deiney Harnath dys çheer Vnar, va ard-valley elley rish y logh; ard-valley cloaie lheeah Ib, cho shenn as y logh hene, as cummaltee aynjee nagh by haittin lesh sooillyn deiney.  By whaagh ad as neuwoyagh; as dy jarroo, shen cliaghtey bioee heihill ta aw as garroo foast.  T’eh grainnit er rollianyn breekagh Kadatheron dy row crackan glass oc, daah ny loghey as ny kay ta girree jee; va sooillyn deamagh oc, as beillyn puissagh bog, as cleayshyn quaaghey, as cha row coraa erbee oc.  T’eh grainnit foast dy daink ad neose jeh’n eayst fo choodagh kay oie dy row, as maroo haink y logh vooar chiune as ard-valley cloaie lheeah Ib.  Lhig da’n skeeal shen ny dyn, t’eh shickyr dy dug ad ooashley da jee-jalloo cloaie mooir-ghlass ayns cummey Vokrug, y jialgheer ushtey mooar, as rish oieghyn ny h-eayst vishee ghaunse ad rinkaghyn graney roish.  As t’eh screeut er pabyr Ilarnek dy dooar ad aile laa dy row, as eisht doad ad aile dy mennick rish ny feillaghyn oc.  Agh cha nel monney screeuit er ny cummaltee shid, son v’adsyn ayn ayns ny shenn shenn eashyn, as s’aeg ad cloan gheiney, as beggan fys t’oc er ny bioee hinney v’ayn. Erreish da ymmodee eashyn, haink deiney dys çheer Mnar: deiney dorraghey bochillagh as ny shioltaneyn keyrragh oc, as hrog ad Thraa, Ilarnek as Kadatheron er yn awin Ai lhoobagh.  As va kynnee ennagh ny s’tramylt na’n cheilley, as seiy ad er oaie dys oirr ny loghey, as troggal Sarnath raad dooar ad meain chostal ‘sy thalloo.  Cha nee foddey voish caayr lheeah Ib dy ren ny clein wandreilagh lhiaghtey kied chlaghyn Harnath, as ghow ad yindys mooar voish cummaltee Ib.  Agh va blass feoh ‘sy yindys oc, son er lhieu nagh cooie eh dy row lheid ny bioee shooyl ayns seihll deiney ‘sy choleayrtys.  Chamoo by vie lhieu ny jallooyn quaaghey v’er leacyn lheeah Ib, as adsyn agglagh son ny h-eashyn v’orroo.  Quoi ec ta fys er y fa dy hannee cummaltee as jallooyn ‘sy teihll cho anmagh, eer rish roshtyn deiney?  Agh she çheer feer chiune ee Mnar, as foddey roish çheeraghyn elley laa as oie. 

Myr s’menkey honnick ny Sarnathee cummaltee Ib, ny smoo y dwoaie hug ad orroosyn; chamoo leodee eh tra dooar ad ny cummaltee faase as bog fo bwoalley claghyn as shleiyghn as sideyn.  As myr shen, laa dy row, ren ny fir chaggee aegey, tilgeyryn as shleiyderyn as sideryn, soiaghey er Ib as marroo ooilley cummaltee ny caayrey, as seiy ad ny kirp whaagh stiagh ‘sy logh liorish shleiyghyn liauyrey, er son nagh row ad arryltagh dy ventyn roo.  As er son nagh by vie lhieu leacyn lheeah grainnit Ib, cheau ad adsyn stiagh ‘sy logh myrgeddin, as goaill yindys rish y doccarys cre’n aght hie ny leacyn tromey er ymmyrkey ass foddey jeh; as shegin daue er ve, son nagh row nyn lheid ry-akin ayns çheer Vnar chamoo ny thallooyn mygeayrt-y-mooee.

As myr shen ass ard-valley shenndeeagh Ib cha row nhee erbee er mayrn agh y jee-jalloo mooir-ghlass grainnit ayms cummey Vokrug, y jialgheer ushtey.  Hug ny fir chaggee eshyn lhieu erash dys Sarnath, myr cowrey ny barriaght v’ocsyn er shenn jeeghyn as cummaltee Ib, as myr cowrey kioneys er Mnar.  Agh yn oie erreish daue ny hroggal ‘sy çhiamble va drogh-haghyrt ayn.  Honnick ad soilshaghyn quaaghey harrish y logh, as ‘sy voghrey hooar ad dy row y jee-jalloo ersooyl, as yn ard-saggyrt Taran-Ish ny lhie marroo, myr fer hooar baase ass atçhim erskyn insh.  As er yn altar chrysolite, ayns linnaghyn garroo er-craa, va Taran-Ish er screeu cowrey DEYREY.

Shimmey ard-saggyrt v’ayn ny lurg Taran-Ish, agh cha dooar ad arragh y jee-jalloo mooir-ghlass.  As shimmey eash haink as daag, tra haink lesh Sarnath dys ard-raah, do nagh by chooin agh lesh saggyrtyn as shenn vraane ny screeu Taran-Ish er yn altyr chrysolite.  Dirree bollagh traghtee eddyr Sarnath as caayr Ilarnek, as vaylartee ad meain chostal ny thallooin son meain elley as eaddee ghoan as clijeenyn as lioaryn as greieyn fir cheirdey as dagh ooilley chooid hoailleeaght t’er fys ocsyn ta cummal rish yn awin Ai lhoobagh as ny çheeraghyn mygeayrt-y-mooee.  Myr shen haink Sarnath dy ve mooar as ynsit as aalin, as hug magh ee sheshaghtyn caggee varriaghtagh dys cur fo chosh ny caayryn faggys jee; as fy-yerrey, she reeghyn ooilley Mnar as ymmodee çheeraghyn ree va nyn soie er stoyl reeoil Harnath.

By yindys as ard-voyrn y teihill as ooilley gheiney ee Sarnath ard-ooashley.  Va ny boallaghyn eck jeh marmyr gloasagh yn ‘aasagh, 300 stundayrt er yrjid as 75 er lheead, do dod fainee deiney goll shaghey y cheilley rish imman er y vullagh.  Skeayll ad rish 500 lane staid, son nagh row ad foshlit agh er y çheu cour y logh; ayns shen ren boalley marrey cloaie glass fendeil y chaayr noi tonnyn, tra dirree ad dy quaagh dagh vlein rish feailley traartys Ib.  Ayns Sarnath roie jeih straiddyn as daeed voish y logh dys giatyn ny caravaanyn, as lhie jeih straiddyn as daeed harroo.  V’adsyn ass onyx, agh raad hooill cabbil as dronnagyn as elefantyn, va leacyn tryal orroo.  As va giatyn Harnath wheesh as ny straiddyn, as ad prashey, as cummaghyn lionyn as elefantyn roo, grainnit ass clagh nagh row er-enney ec deiney foast.  Ass breek fo glonney as agaid va thieyn Harnath, as garey boallit as loghan gollrish crystal ocsyn ooilley.  Er aght quaagh v’ad troggit, son cha row y lheid ry-akin ayns caayr erbee agh ish; as va troailtee ass Thraa as Ilarnek as Kadatheron cliaghtey goaill yindys er ny meillaghyn-mullee hollys oc.

Agh ny smoo yindyssagh foast va ny plaaseyn as çhiambylyn, as garaghyn Zokkar, y shenn ree.  Shimmey plaase v’ayn, as y sloo jeu ny smoo na nane erbee ayns Thraa ny Ilarnek ny Kadatheron.  As ad wheesh ard, dod deiney sheiltyn nagh row mullagh er-nyn-skyn agh y speyr hene; agh fo soilshey doagan lane dy ooil Ghothur, va jallooyn foawragh ry-akin er ny boallaghyn, jeh reeghyn as sheshaghtyn-caggee, as yn aalid oc creeoil as shaghrynagh ec y traa cheddin.  Shimmey colloo v’ayns ny plaaseyn, ass marmyr daahit, grainnit ayns cummaghyn ny share na aalid deiney.  As ayns ny plaaseyn, son y chooid smoo, va ny laareyn nyn mosaicyn ass beryl as lapis-lazuli as onyx jiarg as carbuncle as reih stooghyn elley, reaghit do dod y fakider sheiltyn dy hooill eh er ymmyryn dy vlaaghyn goan.  As va farraneyn ayn myrgeddin, as ad ceau ushtey soaral myr skiootyn aalin kiaddit dy schleioil.  She plaase reeghyn Vnar as ny thallooghyn ghow varriaght orroo ooilley.  Er piyr dy lionyn airhey chroymmit va'n troyn ny hoie, as shimmey greeish v'ayn eddyr eshyn as y laare sollys.  As v'eh grainnit ass un veer dy iuaagagh, ga nagh nhione da fer erbee caid ass haink meer wheesh foawragh.  Shimmey lout-lhiattee v'ayns y phlaase shid, as shimmey preaban caggee v'ayn raad chagg lionyn as deiney as elefantyn son baillish y ree.  Ny keayrtyn vaiht ad preaban caggee ennagh lesh ushtey hayrn ad ass y logh ayns ammyryn ushtey mooarey, as eisht va caggaghyn-marrey breeagh ayn, ny caggaghyn eddyr snauederyn as reddyn marrey marrooagh.

By ard as yindyssagh shiaght çhiambylyn tooragh jeig Harnath, ass clagh gial yl-daahagh ass enney agh ayns shid.  Va'n fer smoo jeu lane thousane stundayrt er yrdjid, as chumm ny h-ard-saggyrtyn aynsyn, as s'goan y scansh v'eddyr ny h-aghtyn beaghee v'ocsyn as v'ec ny reeghyn.  Er y thalloo va hallaghyn wheesh mooar as aalin as hallaghyn ny plaaseyn; as ayndaue chruinnee çhionnalyn son ooashlaghey Zo-Kalar as Tamash as Lobon, ard-yeeghyn Harnath, as va ny h-ynnydyn casherick ocsyn gollrish troynyn reeghyn fo chay thooishey.  Cha row jee-jallooghyn Zo-Kalar as Tamash as Lobon gollrish adsyn v'ec jeeghyn elley; v'adsyn wheesh faggys da bioys dy dod oo vreearrey dy nee ny jeeghyn faasaagagh bwaagh hene va nyn soie er ny troynyn iuaagagh.  As ec kione greeishyn gyn jerrey ass sercon sollys va'n çhamyr hooragh oc.  Assjee yeeagh ny h-ard-saggyrtyn harrish y chaayr as ny thallooghyn as y logh car y laa; as er yn eayst 'olliaghtagh as rollageyn as planaidyn trome-cheeallagh as scaanyn ny loghey er fud ny h-oie.   Ayns shid ren ad y shenn oardagh ard-cheiltagh hug dwoaie da Bokrug, y jialgheer ushtey, as ayns shid va'n altar chrysolite as screeuyn-DEYREY Taran-Ish er.

As by yindyssagh chammah ny garaghyn ren Zokkar, y shenn ree.  Skeayll ad ayns mean Harnath, liauyr as lheead as boalley ard mygeayrt-y-moo.   As va meilley-vullee glonney mooar er-nyn-skyn; rish aalican hoilshee grian as eayst as rollageyn as planaidyn ny hrooid, as rish emshir ghonney hrog ad caslyssyn gialley jeh grian as eayst as rollageyn as planaidyn jeh.  'Sy tourey ren feayraghanyn schlei sheidey geay veeley soaral nyn drooid, as 'sy gheurey ren aileyn follit ad y hiassaghey, do she sheer-arragh v'ayn ayns ny garaghyn shid.  Roie strooanyn beggey harrish shillee yial, dys rheynn lheeantyn glassey as garaghyn yl-ghaait, as shimmey droghad lhie harroo.  Shimmey eas v'ayn 'sy lhiabbee echey, as shimmey loghan lileeagh gheayrt ad stiagh aynjee.  Snaue ollee vaney er strooan as loghan, as va kiaull ushagyn goaney co-heeaney marish arrane ny h-ushtaghyn.  Dirree ny brooinyn nyn ardaneyn glassey.  Ayns shid as ayns shen va grianane ayn, fo viljyn feeney as blaaghyn millish, ny soieagyn as furrymyn ass marmyr as porphyry.  As shimmey çhiamble beg v'ayn dhyt goaill aash ny cur padjer da jeeghyn beggey.

Dagh blein ayns Sarnath ren ad ardeailley stroie Ib, as er yn ardeailley  va slane palçhey dy ‘eeyn, arraneyn, rinkey as ooilley gennallys ayn.  Hug ad arrym da anmyn adsyn v’er cur naardey ny shen cretooryn quaaghey; as ren daunseyryn as looteyryn cheau crooinyn roseyn ass garaghyn Zokkar craidey mysh cooinaghtyn ny cretooryn as ny jeeghyn shenndeeagh oc.  As yeeagh ny reeghyn harrish y logh as guee mollaght er craueyn adsyn lhie aynjee.  Hoshiaght nagh by vie lesh ny h-ard-saggyrtyn ny ardeaillaghyn shoh, son va skeealyn quaagh ry-chlashtyn nyn mast’oc; er yn aght skell rish y jalloo mooir-ghlass, as dy hooar Taran-Ish baase ass atçhim as faagail raaue dauesyn.  As dooyrt ad dy vaik ad lossan ny keayrtyn fo ushtey ny loghey ass y toor ard oc.  Agh rish ymmodee bleeantyn goll shaghey gyn seiyjaght, va ny saggyrtyn hene geayrey as guee as goaill ayrn ayns ronneeaght ny feaillaghyn.  Dy jarroo, ‘sy toor ard oc, nagh row adsyn er gooilleeney y shenn oardagh ard-cheiltagh hug dwoaie da Bokrug, y jialgheer ushtey?  As hie shaghey thousane blein lane dy verçhys as taitnys ayns Sarnath, yindys y teihill as ard-voyrn ooilley deiney.

Va ardeailley thousane blein stroie Ib ooashley erskyn sheiltynys.  V’ad er loayrt er er fud Mnar rish jeih bleeantyn, as rish yn ardeailley tayrn er gerrey haink deiney dys Sarnath er cabbil as dronnagyn as elefantyn – deiney ass Thraa, Ilarnek as Kadatheron, as ooilley caayryn Vnar as ny çheeraghyn myrgeayrt-y-mooee.  Er yn oie phoyntit, roish ny boallaghyn marmyragh, va paalyn prinseyn as paalanyn troailtee currit seose, as dirree arraneyn cummalee vaynrey er feie slyst ny loghey.  'Sy halley-fleahagh echey va'n ree Nargis-Hei ny lhie, er meshtey ec shenn 'eeyn ass sellaryn Phnath castit, as shimmey krink gee as giu mysh, as shimmey sleab roie noon as noal.  Nagh by vooar y bee naightagh goan 'syn 'eailley shid!  Kellee aalin ass ellanyn Nariel 'sy Cheayn Veanagh, mannanyn ass crink foddey Implan, boynyn dronnagyn ass yn 'aasagh Bnazagh, croyn as spiosyn ass keylljyn Chydathria, as pearlyn ass Mtal tonnagh lheiet ayns feeyn geayr Hraa.  Va aunlynyn ass towse ayn, aarlit ec ard-choagyryn Vnar, as cooie da blayst dagh goaldagh.  Agh she eeastyn mooarey ny loghey va reih vee yn 'eailley, dagh nane foawragh, as adsyn currit er moggaidyn airhey roobeenagh as diamanagh.

As y ree as y krinkys jannoo feailley 'sy phlaase, as jeeaghyn er yn ard-vee duirree orroo er moggaidyn airhey, ren fir elley feailley ayns dagh ooilley voayl.  Ayns toor yn ard-hiamble ren ny saggyrtyn ronneeaght, as ayns palaanyn çheumooie ny boallaghyn va flahyn ashoonyn naboonagh jannoo kelloorey.  As by ard-saggyrt Gnai-Keh y chied honnick scaaghyn çheet neose veih'n eayst vishee as goll stiagh 'sy logh, as y chay vollaghtagh ghlass dirree ass y logh, dys skeaylley lesh yn eayst as ceau scaa baggyrtagh harrish tooryn as meillaghyn-mullee Harnath erreeit.  Eisht honnick adsyn v'ayns tooryn ny çheumooie ny boallaghyn sollyssyn quaaghey er yn ushtey; as fakin dy row clagh lheeah Akurion, dirree er ard ass y logh rish y clyst rere cliaghtey, bunnys baiht.  As daase aggle dy tappee, derrey ghow neose flahyn Ilarnek as Rokol foddey ny paalyn as paalanyn oc, as ad y 'illey, as faagail cour yn awin Ai, ga nagh by leayr dauesyn yn oyr hene daag ad.

Eisht, er çhee meanoie, vrish ooilley giatyn prashey Harnath veih my cheilley, as vrooight magh çhionnal er keoie ren y çheer rea doo, do roie ny flahyn as troailtee ghoaldagh er çhea fo atçhim.  Son by leayr er eddinyn y çhionnal baanrid ass scoagh do-hurranse, as er ny çhengaghyn oc va focklyn wheesh agglagh nagh duirree clashtynagh erbee son feanish.  Ren deiney as sooillyn keoie er aggle oc gyllagh ny vaik ad ayns halley-fleahagh y ree, raad nagh nee Nargis-Hei as y krinkys va ry-akin foast, agh sheshaght dy nheeghyn glassey gyn coraa.  Va sooillyn deamagh oc, as beillyn puissagh bog, as cleayshyn quaaghey, as ghaunse ad rinkaghyn graney; as dymmyrk ad ayns spaagyn maaigerey moggaidyn airhey roobeenagh as diamanagh, lane dy aile feohdagh.  As rish roie er çhea ass caayr erreeit Sarnath er cabbil as dronnagyn as elefantyn, yeeagh ny flahyn as troailtee reesht er y logh chayagh, as fakin dy row clagh lheeah Akurion lane vaiht.

Er feie çheer Mnar as ny çheeraghyn mygeayrt-y-mooie skeeayll skeealyn adsyn daag Sarnath, do nagh jagh caravaanyn arragh reesht cour y chaayr vollit as y veain chostal eck.  Shimmey blein hie shaghey derrey hie troailtagh erbee ree, as eer eisht cha b'lhoys agh da fir aegey vraew 'Alona foddey goll; fir aegey chontoyrtyssagh vane as gorrym-hooillagh, gyn mooinjerys erbee da cummaltee Vnar.  Hie ad dy jarroo dys y logh dys jeeaghyn er Sarnath; agh ga dy dooar ad y logh chiune anvaaragh hene, as clagh lheeah Akurion ta girree er ard assjee rish y clyst, cha vaik ad yindys y teihill as ard-voyrn ooilley deiney.  Raad va boallaghyn 300 stundayrt er yrjid er nirree, as tooryn ny s'yrjey foast, she slyst curree follym v'ayn; as raad va daeed millioon dooinney er gummal cha snaue agh jialgheeyryn-ushtey dwoaieagh nish.  Cha row eer meainyn ny meain chostal ry-akin, son va DEYREY er jeet er Sarnath.

Agh lieh-oanluckit mastey ny leaghyryn honnick ad jee-jalloo cloaie mooir-ghlass; jee-jalloo shenn ass towse, fo vrat famlee, grainnit ayns cummey Vokrug, y jialgheeyr-ushtey mooar.  As va'n jee-jalloo currit ayns ard-çhiamble Ilarnek, as neayr's shen hie eh er ooashlaghey fo'n eayst vishee er feie çheer Mnar.


Ass obbyr Lovecraft "The Doom that came to Sarnath", çhyndaait ayms.

No comments:

Post a Comment