Friday, 19 July 2013

Robotyn karree corryl

Er y gherrid, ta mee er chur cooney da kuse dy hroddanyn Indiegogo, as nyn mast'oc troddan as yn ennym Coralbots echey. Ga dy row dagh troddan anaasoil, ta mee son loayrt er ny robotyn rish tammylt.

Skerryn corrylagh

S'cosoylagh dy vel oo er glashtyn nagh vel skerryn corrylagh ayns slaynt vie. T'ad troggal ad hene dy moal, pollyp er phollyp, rish bleeantyn. Agh ta ro-eeastaghey, cur stiagh sampleyryn, lhongvrishaghyn as reddyn elley jannoo assee dy tappee (as trawlal grunt erskyn ooilley), as ta stroos orroo myrgeddin bentyn rish faarkaghyn goll sharroo, ny sollaghey.

Aachouyral

Ta sleih gobbraghey hannah dy aachouyral skerryn, liorish çhaglym meeryn corryl brishtey ta bio foast, as ad y aachiangley rish y sker hene: ta shiartanse dy ghooieyn corryl surranse shen. S'cosoylagh eh shen e skerryn thanney ta so-roshtyn ec thummeyder scuba (wheesh as 600t fo'n eaghtyr), agh t'eh moal agglagh as lane doilleeidyn, er y fa nagh dod oo tannaghtyn 'syn ushtey rish foddey, ny roshtyn skerryn dowin. Shimmey sker jeeylit t'ayn er grunt ny marrey ass roshtyn thummeyderyn. Haink yn eie da'n Olloo Lea-Anne Henry (Ollooscoill Herriot-Watt)dy nod ad jannoo ymmyd jeh robotyn 'syn obbyr (as lhig dou gra s'treih lhiam nagh row lheid yn olloo breeoil gynsaghey y coorse bea-oaylleeaght ayms).

Robotyn

Ta fwirran dy oaylleeyn as çhaghnoaylleeyn gobbraghey er robotyn seyr-obbree aachouyrys skerryn corryl. Ta lheid ny robotyn ry-akin hannah: t'ad tayrn caslyssyn-hallooin er grunt ny marrey, shirrey mianee, patrolaghey ayns ynnydyn coadit, ronsaghey cooishyn marrey as reddyn elley. Ta oayllee gobbraghey er armyn son robotyn noa, do nod ad cur lhieu erash nheeghyn scanshoil: sampleyryn, jeantaneyn ny kishtaghyn recortys etlan. Ta armyn ry-akin er robotyn fo smaght foddey voue ta cummal seose croanyn ooill, karraghey piobyn as cur lhieu ny nheeghyn heose, agh t'adsyn fo stiurey sleih, as ta stiureyderyn schlei goan as deyr! Chammah's shen, cha nel radio gobbraghey dy mie fo ushtey, as myr shen s'doillee eh cummal seose kiangley rish y bot; t'ou croghey er caabyl fysseree (as e ghoilleeidyn hene echeysyn) ny er kiangley er lhag-venkid ta feer voal. Liorish cur armyn er robotyn seyr-obbree, oddagh oo jannoo foddey ny smoo, ny s'tappee as ny sloo deyr. As shen gyn gaue da deiney: ta feanish ayn dy vel thummey gaueagh, ga nagh vel sleih coardail er y ghaue t'ayn. Ayns ayrn, shen er y fa nagh vel fys baghtal er wheesh dy 'leih ta thummey, ny cre cho liauyr. Rere ooryn jeant, t'ad credjal dy vel eh mysh 96 keayrtyn ny smoo gaueagh na imman, agh rere baaseyn 'sy vleih t'eh ny sauçhey, dy baghtal.

Ta fo'n wirran Coralbots robotyn y chroo nod cooilleeney y lane obbyr gyn feme er deiney. Ta daa ghean ec yn çhalee. Hoshiaght, lhisagh ny robotyn feddyn meeryn corryl ta er nyn mrishey voish y sker, ny meeryn er nyn troarey ayns ymmyr corryl; nee ad shirrey ynnyd cooie da'n veer 'sy sker, as ad y aachiangley rish. Agh erskyn shen, ta fo'n wirran ny robotyn y chiangley ry-cheilley myr scruin. Lhisagh ad co-obbraghey rere sniengagnyn ny shellanyn, as 'syn aght shen ta ymmyrkey neuchramp cooilleeney obbraghyn cramp: shen yn aght ta shellanyn ny dooarchooghyn troggal thieyn yl-chast. T'adsyn co-reaghey dys feddyn bee, troggal clein as fendeil yn edd noi beiyn elley. Ga nagh vel monney fys ec unnaneagh erbee, as cha nod ad fakin y lane obbyr, t'ad troggal strughtooryn foawragh as lane vynphoyntyn scanshoil. Ta shen taghyrt gyn ard-reiltagh, liorish biallys da reillyn neuchramp t'er nyn reaghey ec aafilley. Ga nagh vel unnaneagh erbee scanshoil, ta co-obbraghey ymmodee jeu (as co-obbraghey ny reillyn shen) cooilleeney eiyrtys fondagh.

Ta'n olloo David Corne, fer jeh'n wirran, ronsaghey claareyn co-earrooder ta cochiangley jeshaghtyn myr scruin. T'eh jannoo ymmyd jeh co-earrooaght aafilleydagh son shen: croo ymmodee claareyn, scryssey adsyn ta falleil, as croo straih noa rere ny fir hare. Rish jannoo shen ymmodee keayrtyn, t'eh feddyn claare ta fondagh as ta cooilleeney'n dean dy mie. 'Sy chooish shoh, nee eh reillyn vennys rish cur enney er nheeghyn, rheynn obbraghyn eddyr y 'cruin, as feddyn ynnydyn cooie da meeryn corryl. Shegin da Corne feddyn magh paramateryn cooie da'n obbyr, as ny mooadyssyn share daue. Myr sampleyr, ta corryl gaase dy mie my t'eh cour y stroo ushtey (dys beaghey), as ta s'mie lesh kuse jeu soilshey ny greiney. T'eh er Corne ronsaghey as shareaghey algorithmyn bentyn rish laueaghey, fakin as stiurey ny robotyn. T'eh fo y 'wirran robotyn Nessie 4 y chaghlaa son yn obbyr.

Er y fa dy bee ny robotyn lane gollrish y cheilley, t'ad shassoo noi doilleeidyn ny share. Foddee fer erbee jeu caghlaa yn obbyr echey, as cha nel fer erbee femoil. Myr shen, my ta fer jeu brishey, cha nel eh ro-hrome; ta ny fir elley gobbraghey foast as goaill orroo hene yn obbyr v'echey. Cha bee bot erbee stiurey, agh nee ad nyn mriwnys hene er quoi jinnys c'red. Er lesh yn olloo Henry dy nod ad karraghey sker rish ymmodee meeghyn, foddey ny sloo na deiney. My ta ny h-oaylleeyn cooilleeney'n dean shen, er lhieu dy nod oo cur geill da deanyn freayllagh elley: glenney trustyr ass y cheayn, ny marroo deill "attey dy ghrineyn" ta cur naardey y Rinn Vooar.

Cre'n fa?

Gyn çheet er eieyn freayllagh, ny er kiedyn deiney dy chur naardey y seihll mygeayrt y mooin, ta skerryn feer scanshoil son slaynt ny marrey, son coadey slystyn marrey (jeeagh er y ny caslyssyn) as myr oayllyn ymmodee eeastyn as cretooryn marrey elley.

Er raad elley, s'cosoylagh dy nee yn çhalee shoh feddyn magh reddyn scanshoil mychione co-obbraghey robotyn, as shen y traa ry-heet, nagh vel? Scruinyn dy robotyn ta karraghey raadyn, cuirr troaryn, ny aachuirrey keyljyn ny red erbee by vie lhiat, gyn feme er peiagh erbee dyn stiurey. Ny jannoo coloin er seihll elley, my share lhiat.


Er lhiam dy nee shalee feeu as lane anaase t'ayn, as freayllym shilley er y 'wirran shoh.

(Oh, as jus rish screeu yn art shoh, hug mee my ner dy vel y skeeal er y Veeb nish. Jeant dy mie!)

No comments:

Post a Comment