Friday, 12 July 2013

C'raad ta ny lioaryn 'sy Ghaelg?

Ta mee gobbraghey ayns lioarlan, as myr shen ta mee smooinaghtyn orroo ny keayrtyn. Ghow mee toshiaght goaill yindys wheesh dy lioaryn 'sy Ghaelg ta ry-gheddyn ayndaue. Wahll, cha nel monney. Hirr mee er kuse dy lioaryn jeinagh ayns lioarlannyn ashoonagh as cadjin ny h-Inshyn Goaldagh, as shoh ny hooar mee:

 • Dunveryssyn – OS Cardiff
 • Jough-laanee Aegid – gyn
 • Te screeuit – OS Aberdeen, OS Edinburgh
 • Skeealyn (Crellin) – National Library of Scotland, OS Edinburgh
 • Skeealyn Aesop (2010) – gyn
 • Reks Carlo – Bodleian (Oxford)
 • Skeealyn Vannin – Bodleian (Oxford), OS Limerick, OS Dublin, OS Aberdeen, NUI, OS Edinburgh, OS Glasgow; Canada
 • Manannan’s Cloak – OS Cork, OS Glasgow; Germany, Canada, USA
 • Yn Gruffalo – gyn
 • Skeealyn-ferrish ass Mannin – gyn
 • Bun-ry-skyn lesh Orry – gyn
 • Kemmyrkagh – gyn

Ta shenn lioaryn 'sy Ghaelg oc, as lioaryn mychione Mannin, lheid as Placenames of the Isle of Man. Agh ta ny lioaryn s'jeinee caillt oc.

Er lhiam dy vel shen treih as scanshoil myrgeddin. She çhengey ghoan t’ain, as mannagh vel ny lioaryn t’aynjee ry-gheddyn ayns buill erbee, cha nel shen cooney. Chammah’s shen, ta ny lioaryn shoh currit magh er earroo beg ayns ellan veg, son y chooid smoo; ta feer ghaue ayn dy jed ad er coayl. Shen y fa dy dug sleih bun er lioarlannyn coip-chiart hoshiaght.

Ta mee guee erriu, ughtaryn as soilsheyderyn: goaill shey coipyn jeh’n lioar t’ayds as cur ad dys lioarlannyn coip-chiart ny h-Inshyn Goaldagh: British Library, Bodleian Library, Cambridge University Library, Library of Trinity College Dublin, National Library of Wales as National Library of Scotland. Cur maroo screeuyn beg ta soilshaghey magh dy nee lioar ‘sy Ghaelg t’ayn (cha nel fys oc er cre’n çhengey whaagh t’ayn, atreih) as quoi y screeu eh (t’ad credjal, dy cadjin, dy nee ennym cadjin Vannin eh “Liorish”!). My ta mian ayd, cur coipyn elley da ollooscoill ny ghaa ta jannoo studeyrys er çhengaghyn Celtiagh.

My ta peiagh erbee shirrey fys er yn aght shen y yannoo, cur çhaghter dou as failt ort.

No comments:

Post a Comment