Friday, 30 March 2012

Kiaull ayns ny 1920yn

Va mee clashtyn rish fynneigag jeih-aignee YSDC jea, as ga dy vel eh dy kinjagh mie, v’eh anaasoil ass towse y cheayrt shoh. Cheau ad lieh-oor rish cowag er kiaull ayns ny 1920yn; v’ad loayrt er ymmyd as scansh kiaull ‘sy ghamman cloie paart yindyssagh Call of Cthulhu, agh va’n chooid smoo jeh’n choloayrtys jus resooney magh y chooish as v’eh lane drualtagh. My leshtal, agh she fynneigag da jeih-aignee er lheh t’ayn, as mannagh vel oo cur argid da YSDC cha dod oo clashtyn rish y stoo anaasoil shen. Atreih!

Ta fys y theay aym er jazz as speakeasies as lheid ny reddyn, agh hoilshee magh ad ram stoo elley nagh smooinee mee rieau er. Myr sampleyr, va kiaull screeuit foddey ny smoo scanshoil; ren sleih moylley arraneyn noa da’n cheilley as eisht kionnaghey y chiaull screeuit as cloie eh dys feddyn magh my v’eh mie ny dyn. As b’oayllagh daue goaill arrane ry-cheilley ny clashtyn rish carrey ennagh cloie. Tra va mee ‘sy scoill ren mish as my chaarjyn goaill arrane ny keayrtyn tra va giense ayn, agh va shinyn ‘syn çheshaght chiaullee. Cha s’aym dy vaik mee lheid y red rish bleeantyn, agh smooinaghtyn er filmyn as skeealyn yn eash shen, dy jarroo, v’eh scanshoil. Myr dooyrt ad, ta kiaull as arraneyn scanshoil da skeealyn Bertie Wooster as y lheid. Va pianney ayns kerroo dagh thie oast as va arraneyn ym-yiense mie er enney (smooinee er George Formby, ard-chiaulleyder yn eash).

Cha s’aym cre’n fa scuirr sleih veih goaill arrane ry-cheilley; s’cosoylagh dy nee obbyr veggan er veggan v’ayn, as kiaull çheet dy ve ny red ta kiaulleyderyn jannoo, cha nel sleih cadjin. My ta recortyssyn ayd jeh kiaulleyderyn mie, cre’n feeu uss prowal dy ghoaill arrane, as coraa moal ayd? As mannagh vel oo goaill ayrn ayns kiaull y theay ‘sy thie oast, ny ayns thie dy charrey, cha b’oayllagh dhyt eh as cha bee oo cho arryltagh dy yannoo eab. S’treih shen. Er lhiam myrgeddin nagh vel y co-fys cheddin ain nish; cha nel kiaull ny red rheynnit eddyr ain wheesh as v’eh. Cha nel mee clashtyn rish kiaull noa dy mennick, dy firrinagh; ga dy vel mee geaishtagh rish y radio ny keayrtyn, son y chooid smoo ta mee croghey er MP3yn as y cloieder aym. Foddee cagh geaishtagh rish e reih chiaull e hene. Ta kiaull goit ry-chlashtyn ayns kuse dy vuill, agh cha nel eh cho cadjin jiu (v’eh boirey er sleih, er lhiam). Chammah’s shen, cha gooin lhiam y cheayrt s’jerree hug mee shilley er carrey as deaisht shin rish kiaull ennagh. Liorish ooilley shen, ta fys mie aym nagh vel enney aym er kiaull ennoil jeianagh, as shen cadjin dy liooar er lhiam; ta cagh geaishtagh rish ny s’mie lesh eh as cur neuhastey da reddyn elley. Ta ny sloo sleih goll ‘syn agglish chammah, as shen traa elley b’oayllagh da sleih goaill arrane as ynsaghey kiaull ayns ny shenn laghyn.

Red elley: er lhiam nagh vel kiaull jeianagh wheesh aashagh dy chloie as va kiaull shinney. Shen eiyrtys çhaghnoaylleeaght, ayns ayrn; my ta bree yn arrane croghey er obbraghyn lectraneagh ny sheeanyn co-earrooder, cha nel eh aashagh eh y ghoaill eddyr uss as dty charrey share. Agh cha nel ooilley’n stoo shoh heose agh my varel neuynsit hene.

Loayr ad er aghtyn dy ghoaill stiagh kiaull as cooishyn kiaullee 'sy ghamman ayd dys cur er ennaghtyn ny smoo fondagh; ny keayrtyn ta gammanyn cur geill da ny ta ny cloiederyn jannoo as neuhastey da reddyn elley, agh t'eh faagail y theill myr red follym as faase. Chammah's shen, ta feerid shennaghyssagh cur bree as blass yn eash as ny çhymbyllaght da gamman (ny da skeealyn). S'doillee eh cur er sleih ennaghtyn dy vel ad cloie ayns ny 1920yn ayns ynnyd ny 2010yn; agh my ta ny caarjyn oc shirrey orroo çheet harrish as goaill arrane, ny my ta'n naboo-dorrys oc ny chreckeyder kiaullee screeuit da shappyn kiaullee, ny my ta sleih cronnaney arraneyn s'noa ny hallaghyn-kiaullee tra t'ad fo-raad (as ta fys ec cagh orroo!), bee blass diunid as bioys ayn. Shen cowrey baghtal nagh vel reddyn ‘sy skeeal myr t’ad jiu, as she mynchooishyn nagh vel sleih jerkal noadyr.

No comments:

Post a Comment