Thursday, 2 February 2012

Meanyn 'sy Vretnish

As mish cummal ayns Sostyn nish, cha nel monney caa aym Bretnish y loayrt as ta'n çhengey lheie ersooyl jeem beggan er veggan. Ta mee lhaih 'sy Vretnish ny keayrtyn as geaishtagh rish kiaull Vretnish nish as reesht. Aghterbee, ghow mee toshiaght shirrey creelaghyn-fynneigagh as y lheid. Ta mee geaishtagh rish creelaghyn-fynneig dy mennick: tra ta mee shooyl dys yn obbyr, jannoo obbyr yn thie, ny roie; myr shen she caa vie dy chummal seose yn çhengey. Cha dooar mee monney.

Cha nel agh kiare ry-gheddyn jeh Radio Cymru, as cha nel ad cooie dou dy firrinagh. Ta fer jeu mychione bluckan-coshey - cha nel anaase aym er ayns çhengey erbee. Ta fer elley politickagh, as ga dy vel mee cur geill da politickaght, cha nel monney fys aym er cooishyn ynnydagh Bretin nish. Chammah's shen, ta mee geddyn dy liooar jeu liorish lhaih y naight 'sy Vretnish. Ta'n claare kiaullee mie dy liooar, agh t'eh foddey ny s'doccar toiggal kiaull na coloayrtys tra t'ou shooyl rish raaidyn mooarey, as t'ad lhiettit da beggan cooishyn son y chooid smoo. Cha nel mee son lhiettal my cliaghtey Bretnish da graih, trimshaght as shennaghys y theay. Ta'n kerroo fer er son y phossan ynsee hene; my dy liooar, agh aght ennagh cha ghow eh greim orrym.

Er y gherrid, hooar mee creeley-fynneigagh jeh'n ennym Haclediad. T'eh bentyn rish çhaghnoaylleeaght, co-earrooderyn, yn eddyr-voggyl as stoo elley ta anaase aym er myr nerd fouwragh. Deaisht mee rish y chreeley s'jerree as ghow mee ram taitnys jeh. V'ad loayrt dy baghtal as va quallid mie ec y recortys. Obbyr vie dy jarroo. Chammah's shen, ta mee er ngeddyn Pengwiniaid Madagascar, as shen yindyssagh. Mannagh vaik oo Madagascar (fillym bio-chaslyssagh), fow eh as jeeagh er, t'eh feeu y traa. Ta'n claare shoh mysh jeih minnid er lhiurid, as t'eh da paitçhyn; wahll, t'ad cur eh mastey stoo paitçhyn, agh ta sleih Sheear jannoo shen marish dagh ooilley caslys-skeeal, fillym bio-chaslyssagh as skeeal erbee elley nagh vel jeant liorish feer sleih as focklyn, er fa nagh vel mee toiggal. Aghterbee, t'eh aitt as giare as myr shen t'eh snaue stiagh dy mie ayns baarney erbee 'sy claare-traa aym.

No comments:

Post a Comment