Monday, 13 February 2012

Shiaghtin ghellid

She shiaghtin ghellid t'ayn. Ta çhingys sooilley as crackanagh ennagh er ngeddyn greim orrym, as hug y ben-lhee orrym gyn ceau speckleyryn ny sooillagyn lhiantagh rish ymmodee laaghyn. Cha nel shen aashagh, er y fa dy vel mee cho kyagh as craitnag. Foddym cronnaghey cummaghyn, as cur enney er kuse dy 'leih rere'n eeaddagh as aght shooyl oc, as cha nel mee tuittym ny bwoalley noi reddyn son y chooid smoo. Agh cha noddym fakin eddinyn, as erskyn ooilley, cha noddym lhaih. Wahll, cha mnoddym lhaih agh reddyn shey oarlagh veih my ghaa hooill ny ayns clou buillvollee er heu varroose. Dy aighar, ta mee clouscreeu er meir feer vie; ta mee screeu y clane art shoh gyn fakin fockle erbee jeh, as s'treisht lhiam nagh bee rouyr marranyssyn ayn. Cha cosoylagh eh cur er y teks ve mooar dy liooar dou fakin eh gyn croymmey roym as blakey er.!
Ghow mee speckleyryn rish queig bleiney d'eash as cha gooin lhiam traa tra dod mee fakin reddyn dy baghtal. Gyn scansh da shen, cha oayllagh dou shooyl mygeayrt gyn fakin; ta mee ceau speckleyryn ny sooillagyn car y laa. Taa mee faggys er nyarrood wheesh nagh noddym dy yannoo gyn speckleyryn. Agh ny laaghyn shoh, ta dagh ooilley red, bunnys, croghey er lhaih. As mish gobbraghey ayns lioarlann, she ard-ghoilleeid t'ayn. Cha noddym fakin ny dateyn çheusthie ny lioaryn; cha noddym cronnaghey my she lioar lhien ny lioar lesh lioarlann elley t'ayn dy aashagh. Cha noddym fakin ny lipaidyn skellooagh t'orroo tra ta mee cur ad erash 'sy lioarlann; v'eh oym gliooney er y laare as blakey orroo dy quaagh, ny drappal aarey as seiy my eddin rish ny lioaryn dys feddyn y boayl kiart. Erskyn ooilley shen, cha noddym fakin taishbyneryn! Nagh quaagh eh wheesh d'obbyr ta shin jannoo orroo? Cha noddym lhaih ny cur freggyrt da postyn-l, ny shirrey lioaryn er y chatalog, as cha noddym eer cur lioaryn er eeassaght as goaill ad erash agh dy moal as dy mertragh; ta'n teks ro-veg. Ga dy noddym fakin kuse ennagh jeh liorish eab, cha noddym goaill tastey jeh reddyn dy taghyrtagh, as shen red scanshoil.
Ec y traa t'ayn ta mee thie, agh ta'n chooid smoo dy cheaughyn-traaaey caillt aym. Ta mee screeu y post shoh agh t'eh creoi dy liooar. Cha cosoylagh eh lhaih lioar, ny jeeaghyn er fillym, ny cloie gammanyn. Son y chooid smoo t'eh foym ceau yn çhiaghtin liorish eaishtagh rish recortyssyn çhengey ynsee as shareaghey my hene. Heemayd!

No comments:

Post a Comment