Monday, 30 January 2012

Ronsaghey proteenagh liorish obbyr hionnalagh as gamman co-earrooder

Victory for crowdsourced biomolecule design

Nature News 22-01-2012; http://www.nature.com/news/victory-for-crowdsourced-biomolecule-design-1.9872

DOI: 10.1038/nature.2012.9872

Jessica Marshall

Ta ymmodee artyn ayn bentyn rish y chooish shoh, agh shoh y fer ynrican gyn costys. Ta daa imraa elley ec bun yn art shoh.

Giare-chummey

Ta cloiederyn co-earrooder er ngeddyn y kione share er oaylleeyn (as cur cooney mooar daue) bentyn rish strughtoor ensyme tuarastyllagh.

Ta Center for Game Science as bea-oayllee David Baker er nyannoo gamman (Foldit) ta lhiggey dhyt filley as troggal proteenyn. Ta strughtoor bree sloo cosney skensh smoo. Liorish geddyn obbyr share ny cloiederyn as jannoo prowaltys oaylleeagh urree, t'ad er ngeddyn cummaghyn noa as anaasoil.

'Sy toshiaght, cha row ny h-arryltee agh coyrt bree obbree naggyr ny co-earrooderyn oc da'n çhalee. Ta obbyr skeaylt ("distributed processing") myr shen cadjin dy liooar – myr sampleyr, SETI@home. Chaghlaa ad dys lhiggey da ny h-arryltee feaysley er strughtooryn proteenagh, as nish dys croo proteenyn noa.

Er y gherrid, ta cloiederyn Foldit er groo ensyme ta gobbraghey 18 wheesh ny smoo na'n fer bunneydagh. T'eh catalysal ym-obbraghyn Diels-Alder, obbyr ta co-haaghey ymmodee covreneenyn. Ta ny ym-obbraghyn shoh feer ymmydoil, agh cha nel fys ain er monney ensymeyn. Ayns 2010, ren Baker as e cho-obbree kiaddey ensyme Diels-Alderase noa, agh dooyrt Baker "cha nee ensyme feer vie v'ayn". V'eh moal as missilagh, as cha dod ad eh y hareaghey. Hug magh ad y feysht er Foldit, as shirrey er ny cloiederyn feaysley er feyshtyn er lheh: myr sampleyr, aachroo lhoob geayr aminagh do beagh eh bentyn rish stoo ym-obbree ny smoo fondagh; as eisht feddyn cummey anchorragh as y lhoob noa echey. Ghow ny h-oaylleeyn ny kiaddaghyn share as jannoo prowaltyssyn rere ad dys feddyn y cummey share.

Ta Foldit lhiggey da cloiederyn jannoo caghlaaghyn mooar da strughtoor ny proteenyn, foddey erskyn ny yinnagh claare co-earrooder ny prowaltys cadjin. Myr sampleyr, ta aafilley fo stiurey ("directed evolution") ceaghey possan mooar dy ensymeyn, as ad y vynscrutaghey dys feddyn caghlaaderyn ymmydoil. Son y chooid smoo, she caghlaa un gheayr aminagh t'ayn. 'Sy chooish Diels-Alderase, ren cloiederyn cur stiagh 13 geayryn aminagh noa, ny chaghlaa mooar. Dys jannoo prowaltys oardreilagh er caghlaaghyn cho mooar as shen, veagh eh er oayllee prowal proteenyn ass towse. S'doillee da co-earrooderyn prowal caghlaaghyn mooar, as dooillee er lheh my ta'n claare er ngeddyn freggyrtyn ayns "couan" beggan bree; cha mie lhieu treigeil lhied y 'reggyrt lieh-vie as goll trooid freggyrtyn bree smoo dys shirrey freggyrt bree sloo foast.

Ta'n gamman lhiggey da aghtallys as sheiltynys deiney prowal eieyn liorish keeayll ghooghyssagh. Ta ram schlei feayslee shilley ec deiney, as ta jargaght ain strateishyn feayslee y chroo as caghlaa tra ta shin gobbraghey. Ta co-hirrey ny vrod da cloiederyn, as ta co-obbraghey lhiggey daue feaysley er feyshtyn nagh dod ad gyn nyn lomarcan.

Ec y traa t'ayn, t'eh fo ny h-oayllee shirrey er cloiederyn Foldit feddyn covreneenyn dys lhiettal veeryssyn floo as cooyl-veeryssyn ("retroviruses").

Imraaghyn elley

"Increased Diels-Alderase activity through backbone remodeling guided by Foldit players", Nature Biotechnology 22-01-2012. Christopher B Eiben, Justin B Siegel, Jacob B Bale, Seth Cooper, Firas Khatib, Betty W Shen, Foldit Players, Barry L Stoddard, Zoran Popovic as David Baker. DOI: 10.1038/nbt.2109

"Predicting protein structures with a multiplayer online game", Nature 466: 756-760, 05-08-2010. Seth Cooper, Firas Khatib, Adrien Treuille, Janos Barbero, Jeehyung Lee, Michael Beenen, Andrew Leaver-Fay, David Baker, Zoran Popovic as Foldit Players. DOI: 10.1038/nature09304

No comments:

Post a Comment