Thursday, 9 January 2014

Y Scaa Harrish Innsmouth: Sannishyn

Young man sitting at desk (3945306075)

Cha geayll mee fockle er Innsmouth neayr's y chied laa—as y laa s'jerree foast—honnick mee eh. Va mee kiart er roshtyn slane eash, as myr shen va mee jannoo turrys harrish Sostyn Noa, fakin yindyssyn as shenn reddyn, as jannoo ronsaghey caaardyssagh. V'eh foym goll dy jeeragh voish shenn Newburyport dys Arkham, voish haink kynney my voir. Cha row gleashtan aym, agh hie mee er traen, tram as barroose, reih yn aght sloo deyr dagh cheayrt. Ayns Newburyport, dooyrt eh dou dy beagh eh share goll er y traen dys Arkham; she ayns oik tiggad y stashoon dynsee mee dy row Innsmouth ayn, tra ren mee thittys er leagh y traen. Va jantagh cullagh ayn, as oaie creeney echey, as rere y vlass echey by vaghtal eh nagh daink eh ass slyst Newburyport. Hoig eh dy row eh orrym spaarail argid, as hug eh sannish elley dou nagh row coloayrtagh erbee elley er jebbal.

“Oddagh oo goll er y çhenn varoose, er lhiam,” as eh beggan neuarryltagh, “agh ch’nel ad coontey monney jeh ayns shoh. T’eh goll trooid Innsmouth—bee enn’ ayd ersyn—as myr shen cha mie lhieu eh. Ta Innsmouthagh dy imman, Joe Sargent, agh ch’nel troailtee ry-gheddyn ayns shoh, ny ayns Arkham noadyr, er lhiam. Dy jarroo, ta mee g’ill yindys dy vel eh ayn foast. T’eh neugheyr, agh cha vaik mee rieau ‘gh daa ny tree troailtee er, as ad Innsmouthee. T’eh goll voish Kerrin y Valley—rish Drugglann Hammond—ec 10 ‘sy voghrey as 7 ‘syn astyr, mannagh cheagil eh. Shenn-chlabberey agglagh, er lhiam, agh ch’row mee rieau er.”

Shen y chied ‘ockle cheayll mee er Innsmouth scaagh. Veagh sannish erbee jeh balley do-akin er caslys-çheerey as do-gheddyn ayns lioaryn-oayllys anaasoil dou, as er coontey yn aght quaagh loayr y jantagh er, ghooisht m’anaase dy jarroo. My ta balley greinnaghey wheesh ourys er y naboonys, shegin da ve neuchadjin er y chooid sloo, er lhiam, as feeu geill y turrysagh. My v’eh er y raad cour Arkham, yinnin farkiaght aynsyn; as myr shen vrie mee fys ersyn veih’n jantagh. Loayr eh lesh kiarail, as haink blass ard-wannalagh er, myr dy denee eh ny s’ooashley ny’n balley loayr eh ersyn.

“Innsmouth? Wahll, she balley quaagh t’ayn rish beeal ny Manuxet. She ard-valley v’ayn, faggys—purt ennoil roish Caggey 1812—agh t’ee er shirgaghey rish y cheead s’jerrey. Ch’nel raad yiarn nish—cha jagh rieau B. & M. ny hrooid, as ga dy row crouw-linney dys Rowley, scuirr ny traenyn bleeantyn er dy henney.

“Ny smoo thieyn follym na sleih, yiarrins, as ch’nel keird oc agh eeastyn as gimmee. Ta cagh dellal ayns shoh, ny Arkham, ny Ipswich. Va mwyljyn dy liooar oc traa dy row, agh t’adsyn ass ymmyd nish, er lhimmey jeh un thie sheeley airhey; t’eshyn paart-emshiragh, y paart smoo shang honnick oo rieau.

“Agh va’n thie sheeley shid ny red mooar laa dy row; shegin dy vel Shenn Marsh ny s’berçhee na Croesus. Shenn ‘er whaagh, Marsh, cha nel cass ny crub jeh ry-akin çheumooie. T’ad gra dy daink gorley crackanagh er rish eash, ny lheamys elley; aghterbee, t’eh shaghney sooill y theay. She oe Chaptan Marsh t’ayn, eshyn hug er bun y colught. Va e voir ny ben joarree—ass y Vooar Yiass t’ad gra—as na’ row mushtaa ayn tra phoos eh caillin Ipswich jeih bleeaney as daeed erash! Shen y barel t’oc er Innsmouthee, as ‘sy clyst shoh ta sleih keiltyn fuill Innsmouth erbee t’oc. Wahll, choud’s leayr dou, ta clein as clein-ny-clienney Varsh kiart g’llrish peiagh erbee elley. Ta sleih er nyn cowraghey dou ayns shoh nish as reesht—agh er lhiam na’ vaik mee ny clein hinney rish tammylt. Ch’vaik mee rieau y shenn ‘er.

“As cre’n oyr ta cagh cur wheesh ourys er Innsmouth? Wahll, ghooinney, ny cur wheesh geill da tutleraght sleih ayns shoh. T’ad fastagh dy liooar hoshiaght, agh my t’ad goaill toshiaght cha nee ad scuirr arragh. T’ad er skeaylley tutlerys er Innsmouth rish keead ny ghaa—ayns sannish, son y chooid smoo—as s’leayr dooys dy nee aggle t’ayn son y chooid smoo. Nee oo gearey rish ny skeealyn cheayll mee jeu—mychione shenn Chaptan Marsh dellal conaantey rish y jouyll as cur lesh flaieeyn ass niurin dy chummal ‘sy valley, ny mychione ooashley-jouyll as ouralyn dwoaieagh ayns thie ennagh rish y cheiy hooar ayns ayns 1845—agh ta mish ass Panton, Vermont, as ch’nel mish currit da credjal lheid ny skeealyn.

“Ta skeealyn feeu ec y çhenndiaght er y sker doo rish y clyst myrgeddin—Sker y Jouyll, t’adsyn cur urree. T’ee erskyn yn ushtey mennick dy liooar, as cha nel ee rieau foddey fo, agh cha dod oo cur ellan urree. Wahll, t’ad gra dy vel çhionnal dy youyil ry-akin urree ny keayrtyn—nyn lhie harree, ny ratçhal stiagh as magh ass ooigyn ennagh. She nhee cregganagh lhome t’ayn, mysh meeilley veih’n thalloo, as rish laghyn s’jerree lhuingys v’ad cliaghtey shiaulley foddey ass y raad dy gholl shagh’eck.

“Wahll, adsyn na’ row ass Innsmouth. Shen mastey loghtyn shenn Chaptan Marsh, er lhieu—t’ad gra dy row eh cliaghtey goll urree rish oieghyn as y tidey cooie ayn. Row eh, foddee; she rinn anaasoil t’ayn, s’cosoylagh. Ta caa hene ayn dy hirr eh craght roosteyryn marrey urree, as haink lesh eh, foddee; agh dooyrt ad dy row eh dellal rish jouyil urree. Dy jarroo, er lhiams dy nee y Captan hayrn drogh-ennym er y sker.

“Shen roish plaie 1846, tra hooar lieh phobble Innsmouth baase. Cha hoig ad rieau bun y chooish; çhingys joarree ennagh, s’cosoylagh, haink ass y Çheen ny boayll ‘nnagh er ny lhongyn. V’ee dewil dy liooar—va rouaney ayn, as jannoo dwoaieagh nagh haink sannish jeh ass y valley, er lhiam—as cha daag ee agh brooillagh dy valley. Cha ren eh rieau slaanaghey—ch’nel agh 300 ny 400 dy ‘leih cummal aynsyn nish.

“Agh feer vun aigney y theay, shen jus far-vriwnys kynneeagh. Ch’nel mee cur foill orroosyn as y barel shen oc. Ta feoh ayms er cummaltee Innsmouth chammah, as cha raghin da’n valley jeh my yoin hene. T’ou uss d’Eearagh rish y vlass ayd, agh ta fys ayd er cliaghtaghyn lhongyn Hostyn Noa. V’ad dellal ayns puirt whaagh ny h-Affrick, ny-Aishey, ny Mooir Yiass as dagh ooilley boayl, as na’ dug lhieu erash feallee whaagh noadyr! Cheayll oo er y dooinney Halem haink erash as ben Heenish echey, foddee—as ta possan ass ellanyn Feejee faggys da Cape Cod foast.

“Wahll, shegin da lheid y red er daghyrt ayns Innsmouth. Va’n balley rieau scarrit rish y çheer ec ny curree as awinyn, do nagh vel bun as baare y skeeal ain, agh s’baghtal eh dy dug lesh shenn Chaptan Marsh fir joarree ennagh erash da’n shenn valley tra va tree lhongyn fo oardagh echey foast rish toshiaght ny keead. Ta fuill whaagh ennagh ec pobble Innsmouth jiu, gyn ourys—ch’ noddym cur baght urree, agh t’ee cur bibbernee ort aght ennagh. Hee oo blass beg jee er Sargent, my hedys oo er y varroose echey. Ta king cheyl whaagh ec kuse jeu, as stroinyn lhean, as sooillyn deamagh sheer-vlakey na’ vel meekey, bunnys. Ch’nel y crackan oc lane chiart, noadyr; t’eh garroo as carragh, as ta çheughyn nyn mwannalyn shirgit ny fillit. T’ad lhomey myrgeddin, as ad feer aeg. S’messey cummey ny shenn ‘leih—insh yn ‘irriney, er lhiam nagh vaik mee rieau ny feer shenn ‘eallee. T’adsyn geddyn baase lesh jeeaghyn er y scaaney, s’cosoylagh! Ta dwoaie ec beiyn orroo chammah—va doilleeidyn cabbil oc dy kinjagh derrey haink ny gleashtanyn.

“Ch’nel sleih ayns shoh n’ayns Arkham, ny Ipswich noadyr, bentyn roo er chor erbee. T’adsyn shaghynagh dy liooar tra t’ad çheet dys y valley, ny my nee peiagh erbee elley eab dy eeastagh ‘sy aahley oc. S’quaagh eh dy vel whilleen eeastyn rish Purt Innsmouth tra na’ vel soar jeu ry-gheddyn ayns buill elley—agh jus jean eab dy eeastagh ayns shid as nagh bee ad dy lurg ayns shallid! Va sleih cliaghtey çheet harrish er y raad yiard—erreish daue dooney y fo-raad, hooill ad as goll er y traen ec Rowley—agh ta’n barroose ayn nish.

“Ta, ta thie oast ayns Innsmouth—Thie Gilman, t’ad cur er—agh s’baghtal nagh neeu monney eh. She my choyrle dhyt gyn jannoo yn eab. Ny share tannaghtyn ayns shoh as goll er y varroose ec jeih er y chlag mairagh; as eisht bee barroose fastyr ayns shid dys Arkham, mysh hoght er y chlag. Haink mee ny quaiyl baghteyr thieyn greasey hannee ‘sy Ghilman blein ny ghaa erash, as hug eh sannishyn graney er y voayl. She cliantaght whaagh t’ayn, rere eshyn. Cheayll y fer coraaghyn ayns shamyryn elley—agh v’ad follym son y chooid smoo—hug ad er creau eh. Çhengey joarree, er lesh, agh dooyrt eh dy nee y sorçh dy choraa cheayll eh nish as reesht voir er erskyn ooilley. Va blass neughooghyssagh er—ushlagh, dooyrt eh—nagh b’lhoys da cur ny h-eaddee jeh as goll dy lhie. Ren eh jus tannaghtyn e hoie as skellal rish cho leah’s dod eh laa ny vairagh. V’ad coloayrt er fud ny h-oie.

“Y feallagh shen—Casey, shen yn ennym v’er—wahll, va skeeal dy liooar echey er ny h-Innsmouthee blakey er, as ad freayll arrey ersyn, er lesh. Dinsh eh dy row thie sheeley Varsh keiltagh dy liooar—she shenn wyllin t’ayn, rish eas s’inshley ny Manuxet. Va’n skeeal echey cohassooagh rish ny cheayll mee roish shen er y chooish. Lioaryn meereiltagh, gyn coontey baghtal er dellal erbee. Fys ayd, she folliaght v’ayn rieau cre ass ta ny Marshyn geddyn airh da’n thie sheeley. Cha ren ad rieau cliaghtey kionnaghey monney meain, agh bleeantyn erash v’ad creck caagyn airhey ass towse.

“Va sleih cliaghtey tutleragh mychione sorçh dy chlijeenys joarree quaagh chreck ny marrinee as obbree y thie sheeley nish as reesht gyn yss, as honnick sleih keayrt ny ghaa er mraane Marsh. Heill ad dy row shenn Chaptan Obed dellal truckal er e son ayns purt yoarree ennagh, foddee—v’eh dy kinjagh kionnaghey mooarane beadyn glonney as jesheenyn, y stoo boallagh da marrinee geddyn son dellal rish ny dooghyssee. Chreid sleih elley, as t’ad credjal foast, dy dooar eh shenn tasht roosteyryn marrey er Sker y Jouyll. Agh shoh dhyt meer quaagh. Ta’n shenn Chaptan marroo rish tree feed bleeaney, as cha jagh lhong mooar ass y valley neayr’s y Chaggey Theayagh, agh ny yei shen ta ny Marshyn foast kionnaghey y chooid dellal dooghyssee shen nish as reesht—moyrneenyn glonney as rubbyr, t’ad gra. Ta ny h-Innsmouthee hene currit daue, foddee—fys ec Jee dy vel adsyn er skirrey neose dys yn un cheim as canniblee ny Mooir Yiass as fir oaldey Noa-Ghuinnee.

“Shegin da plaaie ’46 er lhieggal reih ‘uill y valley. Aghterbee, she mob ouryssagh t’ayn nish, as cha nel ny Marshyn as sleih berçhagh elley ny share. Myr dooyrt mee, s’cosoylagh na’ vel agh 400 dy ‘leih ‘sy lane valley, gyn scansh da whilleen straid t’oc. T’adsyn ny verragh ad ‘trouise vane’ er ‘sy Yiass, er lhiam—meereiltagh as keiltynagh, as lane dy yannoo folliaghtagh. T’ad geddyn ram eeastyn as gimmee, as gymmyrk’ ad magh lesh truick. S’quaagh yn aght t’ee er croo lesh eeastyn ayns shid tra na’ vel veg ayns buill elley.

“Cha nod peiagh erbee freayll tastey jeh’n phobble shid, as she skeeal donney t’ad da fir oik y steat as fir chione-earroo. Cha nel failt erbee da joarreeyn skeetagh ayns Innsmouth, creid mish! Cheayll mee nish as reesht jeh delleyder ny fer oik lheie ersooyl ayns shid, as ta fou ayn jeh fer elley hie ass e cheeayll, as ta fo ghlass ec thie baanrit Danvers nish. Shegin daue er reaghey greain atçhimagh da’n dreih.

“Shen y fa na’ raghin ‘syn oie dy beign ‘s dty voayl. Cha row mee rieau ayns shid as ch’nel mian erbee aym dy gholl, agh stroo hene nagh jean turrys laa assee erbee dhyt—ga dy ver y pobble mygeayrt ayns shoh coyrle noi. My t’ou uss jus fakin y çheer as shirrey stoo shenndeeagh, er lhiam dy beagh Innsmouth lane chooie da’n tym ayd.”

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment