Saturday, 18 January 2014

Coir rioee chimmeeagh?

V'eh ry-yerkal, gyn ourys, agh she skeeal mie t'ayn ny yei shen. Ta ronseyderyn er ngeddyn feanish dy dug magh coyr rioee "inçhynagh" post-l spammagh.

Ren Proofpoint (ny cholught shickyrys fysseree) cronnaghey soiaghey spammagh rish y Nollick. Hug ny kimmee postyn-l tree keayrtyn 'sy laa er feie ny cruinney dys sleih as colughtyn, 100,000 'sy cheayrt. Cha daink agh 10 postyn-l ass enmys IP er lheh, myr shen by ghoillee eh ad y haghney liorish lhiettal IP. Y red anaasoil, shen dy daink 25 'sy cheead jeh jeshaghtyn elley, cha nel jeh co-earrooderyn tradishoonagh. Hooar ad çhaghteraghtyn daink ass "router" thie, jeshaghtyn yl-vean, çhellveeishanyn as coyr rioee; va co-earrooder as ablid eddyr-voggyl ec dagh fer. Son y chooid smoo nagh row ny kimmeeyn er mrishey jeshaghtyn sauçhey, agh er ngeddyn adsyn nagh row reaghit dy cooie hoshiaght, as adsyn ragh row er gaghlaa focklyn arrey jeh ny dug colughtyn er dagh fer. Myr shen, by aashagh eh ad y chleayney.

Cha nel mee goaill yindys kyndagh rish shen. Ta jeshaghtyn inçhynagh goaill stiagh co-earrooder dys geddyn fysseree as aawoalley yn aghtey oc rere eh, ny kiangley rish jeshaghtyn elley, agh ta'n ablid shen nyn vosley magh dys kimmee. S'doillee dy liooar eh cur er sleih co-earrooderyn tradishoonagh y choadey, gyn çheet er y choyr rioee! Mannagh vel jeshaght jeeaghyn dy ve ny cho-earrooder, s'cosoylagh nagh ver sleih my ner dy vel feysht ayn. Chammah's shen, cha nel eh baghtal cre'n feeu t'ec kimmee geddyn greim er coyr rioee - cha neeu eh boirey ort lesh stiurey eh, cha nel fysseree scanshoil aynsyn. Cha nel eh baghtal da cagh noadyr cre'n assee jeh my ghoys ad greim er noadys, ga dy dod veerys neuchramp cur er meeobbraghey er lhiam.

As erskyn shen, cha nel ny jeshaght jeant dy ve feer sauçhey. Dy cadjin, rere Proofpoint, cha nel eh aashagh da'n çhellooder kiangley roo as reaghey ad, dys aanoaghey claareyn noi-veerys as reddyn elley. S'doillee eh feddyn veeryssyn er y jeshaght mannagh vel corys-obbree cadjin oc, ny aght neuchramp dy obbraghey er. Cha nel coadey noi-veerys mie ry-gheddyn, cha nel claareyn oc ta shickyraghey as gaanoaghey lheid ny cooid vog, as cha nel skimmee coadee cur geill da'n 'eysht. Er lhiam nagh vel sleih smooinaghtyn dy baghtal - she co-earrooder t'ayn, myr shen t'eh lane scanshoil ad y choadey noi kimmee, son ta co-earrooder gyn coadey ny cho-earrooder gyn mainshtyr, as dy leah she co-earrooder kimmeeagh t'ayn. Ta co-earrooderyn feer ymmydoil da kimmee - ta niart co-earrooagh lhiggey daue brishey coryssyn scanshoil elley, my she glioonagh ny coyr rioee t'ad gaavainshtyr, she co-earrooder t'ayn.

She eiyrtys gyn shaghney t'ayn, er lhiam, as wheesh sleih cur wheesh jeshaghtyn elley er y voggyl (cre'n fa? cha nel mee toiggal), as toiggalys beg oc er sauçhys co-earrooder. Wahll, chammah's shen, she dooghys lhiastey t'ain, son y chooid smoo, as cha nel monney sleih coadey y co-earrooder hene oc, gyn çheet er jeshaghtyn elley. Cha neeu eh, ta shin lieh-chredjal, as shen dy liooar dooin gyn jannoo eh.

As rish 2020, myr shen, bee y kishtey stiagh ad lane dy soilsheenyn noa-Viagra hug y coyr rioee dhyt, as bee y jeshaght chaffee as y çhellveeishan cur co-chialg er bun dty varroo ass lieh possan kimmeeagh ayns çheer elley.

Coontey y Veeb

No comments:

Post a Comment