Wednesday, 4 September 2013

Beggan Gaelg

Ec y traa t'ayn, cha nel mee jannoo monney 'sy Ghaelg - jus postyn ny Shalee Lhaih as beggan veg er y wiki nish as reesht. Ta shen er ymmodee oyryn.

Shalee Lhaih

Ta mee jannoo my chooid share geill fondagh y chur da'n çhalee. Myr shen, ta mee lhaih mysh daa lioar 'sy çhiaghtin (as ny smoo dy cadjin - ta mee gobbraghey trooid kuse dy lioaryn skeealeen çhaglymit beggan er veggan, chammah's ny lane lioaryn). Cha nel mee lhian ynrican, agh screeu barel beg er dagh lioar; lieh son dy yannoo shickyr dy vel mee cur tastey daue, lieh dou cooinaghtyn ny barelyn v'ayms ec y traa, as mish lhaih wheesh nagh bee'm cooinaghtyn dy mie erreish da tammylt. Ta'n obbyr shen gee traa as soo bree; eer mannagh vel mee lhaih car y traa, s'cosoylagh nagh vel monney bree heyr aym.

Obbyr hallidagh

Ta mee jannoo obbyr hallidagh ec y traa t'ayn, ayns rheynn elley, as gobbraghey er shalee scanshoil. 'Sy staartey shoh, cha nel wheesh traa ny caa aym dy smooinaghtyn ny obbraghey er cooishyn 'sy Ghaelg. Shegin dou cur sliss fondagh dy hraa orroo dys reaghey my aigney as goaill orrym gien cooie; cha nod oo jannoo obbyr vie liorish thurrick er thurrick. As ta mee ceau ny smoo traa er co-earrooder ec y traa t'ayn, myr shen cha nel mee son ceau smoo foast orroo 'sy traa seyr aym.

Shaleeyn elley

Ta mee jannoo eab dy chur jerrey er shalee ny ghaa elley t'er fuirraghtyn orrym rish meeghyn, goaill stiagh creelaghyn-fynneigagh, troggal as peintal Dreadfleet (chionnee mee mysh blein er dy henney) do noddym eh y chloie fy-yerrey, as coorse co-earrooaght. Cha nel eh mie dou wheesh dy reddyn y ve orryms gyn jerrey, as ta mee jannoo my chooid share ad y ghlenney magh.

...chammah's shen, ren mee goaill toshiaght croo gamman ny ghaa as ta my aigney cur ram geill dou, join ny dyn.

Liorish ooilley ny cooishyn heose, cha nel eieyn aym er skeealyn ny dy chroo. As ta mee er chur Gaelg er ny skeealyn sassey dou Gaelg orroo y chur hannah, myr shen cha nel eh aasagh çhyndaayssyn noa y yannoo noadyr. Cha nel monney stoo cooie as mie ry-gheddyn ass coip-chiart, as ta sleih elley (Nat Ní Shim, myr sampleyr) cur Gaelg er lioaryn jeianagh fo chied yn ughtar - cha nel peiagh erbee shirrey orryms shen y yannoo.

Lhag-chreeaght

Ta lhag-chreeaght orryms, as myr shen cha nel wheesh bree aym er chor erbee. Chammah's shen, s'doillee dou jannoo reddyn moal, ny reddyn nagh vel gientyn freggyrt erbee. S'mie lhiam ass towse y Ghaelg - agh cha nel peiagh erbee lhaih y blog shoh aym, as cha nel agh tree jin gobbraghey er y wiki son y chooid smoo, ny loayrt er ayns buill elley noadyr. T'ad coloayrt rish y cheilley 'syn 'eill foddey jeem ayns Mannin, ny er Facebook as y lheid; cha nel ad lhiah ny ta mee dy screeu, ny my ta, cha nel ad loayrt er. Cha nel eh dy my ghreinnaghey er chor erbee, as dy mennick t'eh gennaghtyn dou dy vel mee jummal traa mannagh vel anaase ec peiagh erbee er ny ta mee jannoo er wheesh obbyr. Cre'n feeu?

Er çheu elley, ta mee ceau ny smoo traa rish roie myr saase lhee noi y lhag-chreeaght - croo endorphins as myr shen, as jus geddyn rey rish skeeys as creoiys juntagh lurg laa obbree. 'Syn aght cheddin, ta mee jannoo my chooid share dy cheau monney traa rish caardjyn dys sharaghey y gien t'orryms.


Myr shen, jus coontey beg dhyt - cha nel mee son faagail jeh'n Ghaelg as wheesh graih aym urree, agh she graih chiune t'ayn ec y traa t'ayn.

No comments:

Post a Comment