Monday, 31 December 2012

Shalee lhaih 07

Wooish! Lesh fakin jerrey ny bleeaney roshtyn, ta mee er jionney er jiu er son cosney beg jerrinagh.

Jea, ta mee er lhaih The Great Hedge of India as Oresama Teacher (y.l. 1). Chammah's shen, ta mee er scryssey daa lioar elley jeh'n rolley er y fa dy vel mee er nyn lhaih tammylt er dy henney (barriaght!) as er geau magh lioar ny ghaa t'er ve ayms rish bleeantyn gyn goll er lhiah.

Myr shen, rish baase ny bleeaney, ta'n rolley soit ec 112 lioar ry-lhaih as 27 lhiait aym rish mysh 6 shiaghteeyn. Cha nel shoh moal, er lhiah, as 3 jeu ayns çhengaghyn joarree, as wheesh dy 'eailley goll er 'sy traa shen.

As shalee 2013? Wahll, shegin dou troggal er y bun shoh, nagh nhegin? Myr shen, t'eh foym y rolley shen y yiarrey sheese dys y lieh: 56 lioaryn ny ny sloo rish jerrey 2013. Vaikmayd!

No comments:

Post a Comment