Wednesday, 26 December 2012

Er faarkaghyn nagh heill ee rieau nyn lheid

Hannee y Captan rish radling ny puirt, gee ooyl dy moal, as clashtyn rish yllagh ny follian. Leayst y lhong bwoailt dy smooinaghtagh: Arrane ny Geayee. V'ad ass Loghlynn jea, dinsh eh dy gennal, as son yn Eearvooir noght. Agh da'n inneen veg ruy roie n'oi, as hug leshtal, as hebb oarnag villish, loayr eh er faarkaghyn elley foast, as er nane-yeig er y chlag.

By fastyr geuree ee tra daag Arrane ny Geayee cour Nerin as y sheear. She arrane kiune v'ayn y fastyr shen, as by litçheragh ad ny tonnyn. Snaue yn Arrane nyn drooid, gollrish thunnag vraew oayllaashagh.

Hannee y Captan ny hassoo tost, as blakey magh trooid uinniagyn daahit ec bleeantyn dy gheay hailjey as ushtey feie, er y vooir as ish conghorraghey.
"Jannoo traa mie, Chaptan."
"Braew, braew."
Cha cheau eh shilley erbee er y phabyr buigh roish, lane linnaghys as shennaghys.

Beggan er veggan, hyndaa glass glonney dys doo scaanagh, as seiy y lhong trooid oie ayns cummey ushtey. Va'n speyr roue bentyn rish y cheayn as ren ad co-lheie, do nagh row ny rollageyn hene ry-scarrey voish y ghlistral er yn ushtey. Haink trimmid cadlee er y skimmee, as fer as fer, ghooin ny sooillyn oc. Huitt ad dy meein ayns ny soieagyn oc; as rish yn aavainshtyr leaystey er e chassyn, skeayll magh y Captan laue mooar fondagh, as stiurey eh da'n laare dy sauçhey.

Ny lomarcan, lhig eh da'n wheeyl stiurey ee hene, bunnys. Ren eh filley e laueyn mygeayrt cappan stainnagh, as tannaghtyn ny hassoo, soo stiagh çhiassid taitnyssagh y jough as jeeaghyn magh er oie as ushtey mestit. Jirree skeabey meein ny tonnyn da, myr sonsheraght ainjyssagh vayrey rish y lhiabbee. Voogh eh ny londeyryn, son nagh beagh gaue da baatey erbee nish, as mongey lesh ennaghtyn y shenn charrey shiaulley cho kiune. Lheie ad 'syn oie gyn heean, as voish y chiouyl huitt neose bineyn sailjey, nyn jeirnyn scarree, dys y cheayn foddey foue.

As yeeagh inneen ruy lieh ny cadley fo ny curtanyn, as fakin floag dorraghey roish yn eayst ard 'ailtagh.

No comments:

Post a Comment