Saturday, 10 November 2012

Ro-lioarys

A tower of used books - 8451

Wahll t'eh tayrn dys traa ny Nollick, nagh vel, as nagh bee taittin lhiam eh fakin baase ny bleeaney shoh t'ayn. Ta laghyn ruggyree y lught-thie faggys da'n Nollick as myr shen ta shin goaill toshiaght kionnaghey reddyn da'n cheilley ny (ny s'cadjiney) geearree er y cheilley cur cowrey ennagh - cowrey erbee! - er ny by vie lhieu geddyn da'n laa ruggyree as da'n Nollick.

Rere oash, ta mee geddyn lioaryn, as v'eh foym jus cur roish kuse dy lioaryn by vie lhiam ad y gheddyn. Cha nel shen doillee, eh? Hoi, tannee, ghooinney. Scuirr jeh kiart nish. Nagh vel lioaryn ayd nagh vel oo er nyn lhaih foast?

Yeeagh mee. Hoshiaght, va teaym aym: er lhiam dy row 143 lioaryn aym gyn lhaih. Agh cha nel, shen neuchiarailys: va 149 ec y chooid sloo. S'cosoylagh dy vel lioar ny ghaa elley nagh dooar mee foast. Wahll cha noddym (er chor erbee) lhaih y clane job-lot jeu roish y Nollick, agh t'eh foym jannoo red ennagh 'sy chooish, as myr shen ghow mee orrym pene y rolley y yiarrey dys 100 roish y Vlein Noa.

Wahll, shen lioar dagh laa, as fer elley dagh Jesarn as Jedoonee, fo ny harrish. Foddym ceau daa oor 'sy laa dy lhaih, dy shickyr?

Shoh y doilleeid noa: she lioaryn doillee t'ayn son y chooid smoo. Ta 38 jeu ayns çhengaghyn elley (na Baarle as Gaelg), goaill stiagh 8 ayns çhengaghyn nagh lhaih mee rieau lioar ayndaue. Shen obbyr feer voal, adsyn y lhaih! Ta 6 elley nyn eiyrtysee da lioaryn elley nagh vel mee er lhaih. Ta 40 elley jeant jeh tekslioaryn, ny lioaryn feer vooar nagh noddym lhaih ayns laa er chor erbee. Myr shen cha nel reih seyr aym...

Wahll, shegin dou goaill toshiaght, gyn screeu artyn bloggey!

No comments:

Post a Comment