Sunday, 11 November 2012

Shalee lhaih 01

Wahll, yn jerrey shiaghtin shoh ta mee er lhaih tree lioaryn, goaill stiagh fer ayns lioar skeealyn çhaghlit ghow mee toshiaght dy lhiah mysh tree bleeantyn er dy henney. Whoof! Va fer elley ta mee er lhiah rish kuse dy laghyn 'sy traa kirbyl aym, agh fy-yerrey ren mee briwnys jea nagh row mee son boirey er jerrey'n skeeal. Cha row eh anaasoil dy liooar, cha row ny karracteyryn tayrnagh dy liooar, as er dy fa dy row er liauyr as beggan ro-ghraney* dou, cha row eh feeu.

*dy ghra myr shen, bentyn rish reddyn broigh as garroo, loayrt mychione sleih sallagh as reddyn groamagh, broid as dunverys as sollaghey-laue as brah - cha nee skeeal breinn v'ayn.

Er y laue elley, neayr's shen ta mee er veddyn shey lioaryn nagh row er y rolley ry-lhaih aym foast, as myr shen... mollaght, ta mee coayl foast!

Lhaih mee Geijutsuka Art Design Class 01, Bakuman 03, as treeoo lioar The Ravenor Omnibus.

Lieh-lhaih mee The Chatelet Apprentice (y lhieggan Baarlagh, cha nel 'sy Rangish...).

No comments:

Post a Comment