Thursday, 19 July 2012

Yn Chruinnaght, Jerdein 19oo

Chaddil mee anmagh, ayns ayrn er y fa dy row mee magh beggan anmagh (wahll, anmagh dooys) as ayrn er y fa dy row my chadley brisht tra hooar kishtaghyn pooar my chlag dooishtee baase lesh obbyr yerrinagh vouyragh. Yumm mee beggan traa 'sy voghrey lesh shirrey kishtaghyn pooar noa, as eisht ersooyl lhiam dys Balley Chashtal. V'eh foym geddyn kirbyl mooar as eisht jus beggan dy yinnair, myr shen hooill mee myrgeayrt rish tammylt. Va ram buill ayn chreckagh scobbey dou, praase fuinnit ny braghdan, as thie bee ny ghaa nagh hoilshee kaart bee 'syn uinniagh. Cha nel mee rieau goll stiagh ayns lheid ny thieyn bee; mannagh mie lhiat ny t'ad creck tra t'ad er chur ort soie sheese sthie, t'eh boirey ort faagail. T'eh foym cur argid diu, sleih! Jean beggan eab er-dty-hon hene! Aghterbee, hooar mee y George as ren ad pye foawragh dou, as scriog er cho mooar as my ghaa ghoarn. Cha dod mee gee ooilley'n bee v'ayn; cha nel mee cliaghtit rish monney feill as ta ram feill ry-ee ayns dagh lhongey er y gherrid.

Y red shen ta jeeaghyn gollrish eddrymagh roauyr? Shen scriog phye. V'ee gollrish Yorkshire pudding, as mooadys bwilleen arran eck. Dy beign er ny folmaghey, oddin er ny ceau myr braag.

Va'n cashtal hene anaasoil dy liooar. Cha row mee ayns shen rish 16 bleeaney, myr shen er lhimmey jeh beggan déjà vu nish as reesht, cha by gooin lhiam monney. Va'n skimmee feer chaarjoil as coonee, as loayr ad rhym ram (er y fa dy vel gob buillvollee aym, myr dooyrt y sharkagh souree). Ta ny cowraghyn beggan shenn as cha nel ad soilshaghey reddyn feer vie da'n theay ny keayrtyn, agh t'eh foue aayannoo reddyn erreish daue cooilleeney ronsaghey troggalagh scanshoil. Atreih! Cha nel shamyr tey oc, as v'eh orrym goll magh. S'baghtal eh dhyt nagh vel oo dellal rish y National Trust nish, cha lhig adsyn da caa erbee goll shaghey myr shen; honnick mee thie keayrt dy row as va shamyr tey beg çheusthie jeh'n çhamyr tey hene. Hooar mee oastan beg rish yn 'aaie voulleragh, as geddyn cappan dy hey as screeu kuse dy chaartyn post. Hug mee ad stiagh 'sy phillyr lettyragh roish my hug mee my ner dy row feme er clouag er lheh voish Mannin dys Sostyn. Myr shen, s'cosoylagh eh dy bee eh er my hennvoir as my charrey Sostnagh eeck dys geddyn ny kaartyn oc... dy aighoil, va daa chaart dys çheeraghyn elley.

Erash dys Doolish, as kionnaghey arran son tey beg. Va fys aym nagh beagh monney traa aym, er y fa dy vel ny barrooseyn doccaragh dy liooar, as va'n thie oast aym er kione hwoaie Vaie Ghoolish as yn un stad barroose dys PnI 'sy chione yiass... V'eh jus foym goll erash dys y thie oast, faagail y poagey mooar va mee er nymmyrkey mygeayrt (as cooat, lioar, ushtey, claareyn earroo as ooilley shen ayn) 'sy çhamyr, cur shilley bieau er y phost-l aym as gee dy tappee. Wahll, rosh mee y çhamyr as feddyn magh nagh row y cuirrey noght ec 8sa, agh 7.30sa; as er y fa shen veagh eh orrym geddyn barroose 6.20sa dys roshtyn PnI dy hraa (dy ghra myr shen, lieh-oor dy leah). Yeeagh mee er y chlag. Shey. Nah varroose: 7.05sa roshagh PnI ec kerroo dys hoght. Va mee çheh as skee as va accrys orrym.

Cha nee'm, as mish. Ta mee jannoo reddyn gyn tort mennick dy liooar, agh cha row mee son roish harrish Doolish reesht, gyn goaill aash erbee voish y turrys, as feme aym dy chur lhiam bee ny shaghney jinnair. Myr shen ghow rish mee dy beign anmagh, as goaill beggan aash. Eer veggan.

Lhig ad dou çheet stiagh anmagh (ta mee shickyr dy row ram sleih anmagh er oyryn cosoylagh rish shen) as va'n cuirrey fo-char organe. She cuirrey braew v'ayn, carryn organe fondagh hoshiaght as eisht Richard Trethewey goaill arraneyn Cornish as cur orrin goaill ayrn. 'Sy nah ayrn va claaseyryn aegey fo stiurey Rachel Hair ass yn Albin; shegin dou gra dy vel mee jonse gyn smooinaght tra ta mee clashtyn "possan kiaullee paitçhyn" er coontey keeall chionnit 'sy scoill, agh v'ad abyl dy liooar as va Bnr. Hair creeney dy liooar gyn reih carryn nagh dod ad ad y chloie! ommidagh, fys aym, agh ta shen taghyrt mennick dy liooar liorish ro-ooley ny ro-yeeanid. Hug reihdagh Oireachtas ny Gaeilge as Archdderwydd Vretin çhaghteraghtyn dooin, as eisht hug Caryl Parry Jones as Christian Jones jerrey er yn oie. Er lhiam dy row enney aym er yn ennym shen, agh cha by gooin lhiam eh derrey ghow ee toshiaght goaill "Hwylio drwy'r nos". Chionnee mee albym lioree ass coyr vargane ec yn Eisteddfod nurree! S'mie lhiam eh, dy feer, ga nagh row eh agh tree punt; shen Adre.

Ghow ish ayns Bretnish, as eshyn ayns Baarle, as v'ad feer vie, ga dy row ny h-arraneyn eck trimshagh dy liooar.

Ny yei shen, hie kuse jin harrish dys y Yiau (The Creek Inn) er son cuirrey elley. Hooar mee dy row y Yiau ny s'jingey foast na'n club bluckan-coshey riyr, gyn reamys erbee dy ghaunsey ayn my va'n mian er sleih (agh cha nee kiaull daunse v'ayn) as gyn monney reamys dy iu, loayrt ny ennal noadyr! Deaisht mee rish oor roish my hie mee erash da barroose elley ec 11.30. Hug Breeshey Maddrell as ben elley nagh gooin lhiam yn ennym urree (my leshtal!) joughyn dou, as s'treisht lhaim dy bee caa aym dy aayeeilley. Cha noddym gra monney mychione y chuirrey shen; cha nel thieyn oastey my reih vuill dy eaishtagh rish kiaull, ta rouyr goll er as ta rouyr sheen çhemmalagh dy gheddyn ennaghtyn baghtal jeh. Cha row eh atçhimagh, foddym gra shen, ta mee er glashtyn ram kiaull atçhimagh; agh cha noddyms gra ny smoo.

Raad ennagh ec kione elley ny shamyr, ta possan kiaullee ayn. Ta mee shickyr, bunnys.

Dy giare: laa feer anaasoil, ghow mee ram taitnys jeh ny honnick as cheayll mee jiu, as ta barrooseyn çheet dy ve feoh nieu my vea.

No comments:

Post a Comment