Wednesday, 18 July 2012

Yn Chruinnaght, Jecrean 18oo

Wahll, ta mee ayns Mannin reesht, fy-yerrey. Haink mee harrish voish Lerphoyll (raad va mee kelloorey laa ruggyree my ayr) er y vaatey.

Rosh mee yn Ellan riyr as soieaghey sheese ayns thie oast ayns Doolish. Cha dod mee feddyn boayl seyr ayns Purt ny h-Inshey, as er y fa nagh vel arraghey theay mie 'syn Ellan, cha row mee son treishteil dy noddin troailt eddyr PnhI as buill lheid as Purt le Moirrey. As she raad liauyr as gaueagh dy hooyl 'syn oie! Aghterbee, ren mee soieaghey sheese; ny share, soieaghey seose, foddee, as mish cummal ayns shamyr s'yrjey thie oast Rosslyn er cronk beg ayns Doolish hwoaie. She shamyr veg yesh t'ayn, as er lhimmey jeh goon-coamree caillt as moggyl seyr nagh vel roshtyn y çhamyr ayms foddey heose 'syn aer... t'ee mie dy liooar.

Cha nel mee er mentyn rish Gaelgeyryn elley foast, myr shen cheau mee y moghrey lesh shilley er Thie Tashtee Vannin as y thie-bee echey. Eisht lheim mee er barroose sheese dys Balley Sallagh - shenn oayllys ny shennayraghyn aym! - dys jeeaghyn er Mannishter Rosien. Yeeagh mee urree blein er-dy-henney, agh ec y traa shen cha row agh lieh-oor faagit dou as v'eh orrym ratçhal. Y cheayrt shoh, ghow mee foddey ny smoo assjee as dennee mee dy nee ynnyd eiraghtagh feer vie t'ayn, ga nagh vel monney faagit jeh'n Vannishter hene, atreih! As va ny shirveishee feer choonee as kenjal, as va'n Vannishter follym, faggys, myr shen ren mee as hie mee ny by vie lhiam gyn boirey er turrysee elley. Yindyssagh!

T'eh jus foym foll magh er son beggan jinnair, as eisht hem harrish dys Balley Keeill Eoin er son kied chuirrey kiaull y turrys aym.

...

Erash! Ghow mee spaghetti alla carbonara ard-vlasstal ayns Alessandros ayns Doolish, gyn ceau monney. Eisht hug my ner nagh row y claare aym chlou magh mee as fysseree er yn Chruinnaght er. Dy firrinagh, cha nel shen ro-scanshoil, foddee; by chooin lhiam dy row cuirrey kiaull ny h-oie ayns club spoyrt ennagh ayns Balley Keeill Eoin, as cha cosoylagh eh dy beagh monney jeu ayn... agh ta troa lhiantynagh beg orrym, as ta mee boirey mychione reddyn, as mychione goll er coayl ec mean-oie ayns thalloo joarree (reesht) raad nagh vel monney palmantyn ny stobyn leeideilagh... ta mee boirey dy jarroo. Myr shen, roie mee seose Baie Ghoolish dys y thie oast, seose nuy roieghyn greeishyn dys y çhamyr aym, as geddyn y claare. Ec y tullagh shen, ghow ee toshiaght ceau fliaghey. Yindyssagh. As daag mee y poagey beg v'orrym derrey shen, goaill greim er poagey smoo, cur stiagh shamraig, lioar-l, greie jaghtee, earroo traa barrooseyn, as ooilley shen, as roie magh. Sheese Baie Ghoolish dys y varroose myr fer keoie ratçhal y jouyll er son mainshtyrys ny cruinney. Va mee jus er soie sheese tra haink y barroose. Fondagh.

Er y varroose, honnick mee doinney as beggan aa-akin aym er, as daag eh y barroose er y stad cheddin. Va'n cuirrey kiaull shoh ayns club bluckan-coshey BKE. Wahll, erreish dou kionnaghey tiggad eintreilys, cre'n chied red honnick mee? Y dooinney shen soie sheese rish caillin nagh oddagh ve agh Nat Nic Shìm. Shen feanish dy liooar dy nee Simon Ager t'ayn, as mannagh vel oo er vakin yn ynnyd-eggey yindyssagh echey, Omniglot, immee nish. Ta enney aym er y jees oc rish bleeantyn, agh cha row mee er vakin ad 'syn 'eill derrey shen, as va mee jeant booise lesh shen. T'ad kiart cho kenjal as va mee credjal.

Cha nel y club feer voaar, as dy leah v'eh orroo cur seose cowrey as "lane thie!" screeuit er. Va'n çhamyr jingit as erreish shassoo dys daunsey, cha by chosoylagh eh dy chosney stiagh 'sy chaair aym reesht trooid creagh fendeilagh dy 'leih va nyn soie roee, myr shen hannee mee my hassoo.

Hoshiaght, va daunseyryn Morris ayn, Perree Bane. V'ad jeean dy liooar!

Va aittys mie ayn lesh daunsey as jeeaghyn er possanyn daunsey as fys oc er ny v'ad jannoo. Cha row mee ec giense rish eash, agh ren mee my chooid share.

Va possan kiaullee ass yn Chorn ayn, Pentorr, as ghow ad arrane ny ghaa as Cornish ayn. Fer ayns 5/4 nyn mast'oc hug er sleih by vie lhieu daunsey ve fud-y-cheilley rish tammylt, as v'eh er yn arraneyder goll sheese as soilshaghey daue cre'n aght share. 'Sy jerrey v'eh orrym faagail dy leah, dy ghra myr shen, mysh 10.30, dys geddyn barroose. Cha row mee son geddyn y barroose s'jerree y chied oie va mee ayns Mannin as coayl eh aght ennagh. Agh va dagh ooilley red dy mie, as va oie vraew aym roish my hie mee erash dys Doolish. Gura mie mooar ayd da cagh reagh y cuirrey ny chloie ayn. As s'treih lhiam nagh cheayll mee Nat cloie'n coardeen.

No comments:

Post a Comment