Friday, 20 July 2012

Yn Chruinnaght, Jeheiney 20oo

Er y fa dy row mee leaghtyn ayn 'syn 'astyr, as ta reddyn soccar ayns Purt ny h-Inshey, ren mee briwnys dy cheau y laa ayns shen. V'ee foast çheh as tash ec y traa hie mee er boayrd y varroose, agh roish my rosh shin Purt ny h-Inshey v'ee ceau fliaghey dy moal. V'eh faggys da munlaa (va mee er gadley dy anmagh) as ghow mee kirbyl ayns thie oast Marine Hotel. Briwnys mie - va mellyn oc.

S'goan ad buill ta çhebbal mellyn dy jeianagh, agh she my reih choorse-toshee rieau t'ayn, as va mee jeant bwooise fakin eh er y chaart bee. T'eh jeeaghyn dy vel soddag eeast Thaiagh, ooastyryn as praneyn mooarey er ngoaill yn ymmyd v'oc keayrt dy row myr coorse-toshee ooilley-laaragh y teihill.

Va beggan fliaghey ayn foast, agh ghow mee toshiaght shooyl seose Cronk y Chaitnys er son beggan lheiltys. Dy dooghyssagh, as mish er mullagh y chronk, cheau ee ny smoo beggan er veggan derrey va mee kerroo baiht tra rosh mee fastee hie ooree Hie Manannan. Diu mee tey as clashtyn rish creeley-fynneigagh ennagh, as eisht goll mygeayrt y thie tashtee. Va mee ayns shen nurree as cha row caghlaa erbee ry-akin ayms, myr shen va mee tappee dy liooar, agh ghow mee taitnys jeh ny yei shen. Wahll smooinee mee ny row eh traa dy hirrey er ynnyd ny leaghtyn, "Guild Room, Athol Street". Baghtal dy liooar. Hooar mee caslys-balley er yn çhooylaghan, as cur geill da ynnyd Atholl Street. Dy meeaighar, erreish dou shooyl rish queig ny jeih minnid as çhyndaa jesh as toshtal as jesh, v'eh lieh-jarroodit aym as chaill mee y raad. Jannoo reddyn ny smessey, ta coonceilee Vannin nearildagh as imlagh, myr cretooryn feie, as cha mie lhieu brishey stiagh er pobble liorish cowraghyn boiragh ooilley mygeayrt as enmyn reddyn orroo. Wahll, cha nee ard-valley t'ayn, cre mysh briaght jeh peiagh ennagh? Bee fys oc, dy shickyr.

Cha row fys ec y chied tree sleih vrie mee jeu er ynnyd Athol Street, ny'n Guild Room (as cha row fys oc er c'red ta'n Guild Room noadyr). Bwooise da jee, va fys ec y treeoo er y Centenary Centre raad va cuirrey kiaullee ny h-oie, as ta shen er Atholl Street myrgeddin. Hooar mee y straid, as goll sheese. Eisht hooill mee seose. As sheese reesht. Cha nee straid liauyr t'ayn, as myr shen cha row feme aym er monney traa shen y yannoo. Va'n Centenary Centre baghtal as buigh ny hoie ayns mean ny straiddey, agh cha row lorg erbee jeh Guild Room erbee ry-akin aym. Va troor aeg nyn soie rish y Centenary Centre, goaill cowag, as vrie mee jeu. Hug ad leshtal doaieagh dou nagh dod ad mish y chooney, er y fa dy row mee er reih tree Albinee joarree ass pobble Phurt ny h-Inshey. As mish my ommidagh, by foddey ny s'anmey eh hoig mee dy nee Rua Macmillan as y possan ec v'ayn. Fy-yerrey, hoilshee peiagh ennagh 'sy Centenary Centre dou (Breeshey Maddrell, foddee?) nagh vel y Guild Room ny hroggal hene, agh çhamyr ennagh 'syn agglish Saasilee hoal noi y Centre nagh row enmyssit er y chlaare. Va peiagh kioot ennagh er chur seose cowrey "Guild Room →" er yn agglish, agh atreih! V'eh follit voish y straid ec pillyr, son y chooid smoo, faagail y cowrey elley "Peel Methodist Church" dy chur sleih er shaghryn. Ta bea lane dy cheishtyn beggey ta cur blass urree as bree aynjee. Hie mee stiagh.

Cha row monney sleih 'sy leaght, mysh queig-jeig, foddee. Dindys mee er shen, agh va ram sleih gobbraghey, s'cosoylagh, cha row adsyn er seyrey. Vrie mee jeh ben my nee ad recortys jeu myr t'ad ny keayrtyn, do noddagh sleih nagh row ayns shen eaishtagh rish, agh dooyrt ee dou nagh row shamraig hellveeish oc. Wahll, haghyr eh dy row recortysser beg aym - ta mee jannoo ymmyd jeh ny keayrtyn dy yannoo recortys jeh seshoonyn gamman as stoo myr shen, as hug lhiam eh dys Mannin. Myr shen heb mee dy yannoo recortys, as v'ad jeean dy liooar.

Va daa leaght ayn, liorish Úna Uí Lachtnáin voish Oireachtas na Gaeilge, as Christine James voish yn Eisteddfod. Loayr ad er shennaghys y daa 'eailley, doilleeidyn as caghlaaghyn, as er y chultoor as cummey t'oc nish. Va doilleeidyn dy liooar oc, goaill stiagh cohuittym tradishoon bardagh ayns Bretin rish unnaneys Vretin as Sostyn, as cummaght pholitickaght as caggey theayagh ayns Nerin. S'treisht lhiam dy bee ny leaghtyn greinnaghey sleih dy vooadaghey ynnyd as cummaght ny Cruinnaght ayns cultoor Vannin. Va'n recortys castreycair as hug mee coip da skimmee ny Cruinnaght erreish dou roshtyn thie.


Screeu mee lane phost ayns shoh, goaill stiagh smooinaghtyn reaghee, beggan dy veg er thieyn oast, as ram er y cuirrey kiaull, obbyr lane oor, bunnys. Eisht gholl Blogger y clane gyn oyr erbee. Nee'm my chooid share ny va scanshoil y aascreeu, agh gow my leshtal my t'eh beggan cuttagh; ta fa mie ayn. Erskyn ooilley va ram screeuit aym er Strengyn as Rua Macmillan nagh gooin lhiam eh, as cha nel cree aym dy yannoo eh ass y noa.


Dy firrinagh, ghow mee beggan yindys hoshiaght nagh row ny smoo goll er 'sy laa. T'eh jeeaghyn dy vel lhiettrimys 'cooid hoshee' (critical mass) ayn. She feailley veg t'ayn, ta mooar-chooid nyn Manninee ta goll da cuirraghyn kiaull erreish daue faagail yn obbyr, as cha nel monney sleih seyr 'sy laa; myr shen cha nel eh feeu reaghey monney 'sy laa. Er y laue elley, mannagh vel reddyn er lheh ry-yannoo 'sy laa, cha nel eh feeu goll er seyrey rish y Chruinnaght mannagh vel oo er seyrey foast; as mannagh vel oo er seyrey, t'eh ny sloo cosoylagh dy jig oo dys cuirraghyn kiaull as reddyn elley, er y fa dy bee reddyn elley shirrey ort ad y yannoo as bee oo skee lurg yn obbyr. Chammah's shen, foddee sleih çheumooie jeh Mannin jannoo briwnys nagh vel eh feeu çheet harrish jus er son cuirrey ny ghaa (haink mish, dy jarroo, agh va mee er seyrey hannah as jeean agglagh dy loayrt beggan Gaelg fy-yerrey; cha nel monney caa aym ayns Aah yn Ollee). Dy beagh eh gollrish yn Eisteddfod, as reddyn goll er car y laa, hig ad, foddee. As veagh ee ny taghyrt smoo, myr shen veagh ny smoo geill currit jee, s'cosoylagh. C'red foddee oo jannoo? Wahll, er thurrick hene: co-chosheeaghtyn, co-hurryssyn da ynnydyn cultooragh as najooragh, leaghtyn (cur studeyryn rish obbyr!), filmyn ny drama Celtiagh, lessoonyn bunneydagh ayns çhengaghyn Celtiagh, tuarastyllyn ellyn as keirdey, co-lhongaghyn foddee, aachroo shennaghyssagh ayns Cashtal Rosien... C'red by vie lhiat? Agh dy shickyr, ta feme ec reddyn er argid as traa, as t'ad goan dy liooar, as cha nel eh feeu reaghey reddyn nagh jig sleih daue.

Shoh eh ny va mee son gra heose, dy giare: Cha nel eh feeu reaghey reddyn 'sy laa mannagh vel sleih er seyrey dy heet daue, agh cha nel eh feeu goll er seyrey 'sy laa mannagh vel veg taghyrt. Shen y cheisht!

V'eh orrym ceau daa oor erreish da'n leaght, er y fa nagh ghoghe y cuirrey kiaull toshiaght derrey 8f. She oor dree t'ayn 6f, as ooilley ny thieyn-tey dooint; shen y reih voayl aym dy cheau traa ayn. Hooill mee rish yn çhooylaghan as kionnaghey tey voish bwaane tey va foshlit foast, myr bannaght veg Yee. V'ee kiart grianagh dy liooar dy gholley magh bree feayree ny geayee. Va mee er n'ee bee mea dagh ec lhongey rish shiaghtin hannah, as cha dod mee surranse moggaid 'oalley 'oawragh elley, myr shen chionnee mee arran bainney as ooyl 'sy Cho-op.

Hoshee Strengyn y cuirrey kiaull, roie trooid meshtane breck dy charryn crampey dy liooar. V'ad maylartey gitar, mandalyn as banjoe eddyr y jees oc rere ny carryn v'ayn, as cummal seose ryddim breeoil as gerjoilagh. Chloie ad shenn charryn çheerey, carryn noa, as eer asstayrn ny ghaa ass filmyn as y lheid, gyn doilleeid erbee caghlaa eddyr oc. Cha ghow ad arrane, agh va'n kiaull tayrnagh dy liooar ny yei shen. Poynt loggyr da Paayl er y fa dy loayr eh Gaelg! Reill ad ennaghtyn caarjoil er y chooish as mongey er eddinyn.

Rish y scuirr, dinsh fer ennagh "Juan?" dou as hooar magh mee dy nee Rob y Teare v'ayn, çhyndaader Jeih Skeealyn Scaanjoon. Myr haghyr eh, va mee lhaih Jeih er y turrys shen, agh cha row caa aym d'insh da wheesh va mee goaill soylley jeh. Hug eh mish da quaiyl Chris Sheard, ta cur çhyndaayssyn Coonceil ny Gaelgey dou nish as reesht er son obbyr er Wiki ny Gaelgey (agh cha row traa aym rish tammylt dy jannoo monney). Nagh mie eh cur eddinyn marish ooilley ny h-enmyn fy-yerrey!

Eisht troor Albinagh, Rua Macmillan er yn 'iddyl, Tia Fyles er y yitar as Adam Brown er y dollan. V'ad cloie carryn kiuney as jeeaney, sursmooinaghtagh as gleashagh, shenn charryn as (son y chooid smoo) nyn obbyr noa hene. Va'n kiaull ny smoo çhaghnoil na claare Strengyn, er lhiam - cheayll mee blass Egyptagh ny keayrtyn, as va ram caghlaaghyn bieauid as aght ayn - agh cha nel oalaght chiaullee aym. Chloie Adam as Tia carr ynrican y chione, as b'vaghtal eh dy nee troor feer schleioil t'ayn. Cosoylit rish seshoon coloayrtyssagh Strengyn, va clabberaght ny smoo cliaghtit ec Rua, agh reill ad yn ennaghtyn ainjyssagh ta scanshoil ec cuirrey kiaull çheerey. Cha ghow adsyn arrane noadyr, agh ren tidey dy charryn eigsoylagh cummal seose anaase as tastey eer rish jerrey ny h-oie. She oie feer vie v'ayn dy jarroo, as harrin d'akin Strengyn ny troor Rua reesht gyn ourys.

Dy meeaighar, va blass boiragh er jerrey ny h-oie ayms er coontey ny barrooseyn. Va'n barroose aym dy gholl ec 10.20f, as rish 10.15 hug shin bannaght vooar da carr s'jerree y troor as geddyn aarloo. Traa dy liooar! Eisht daahoilshee ny lampaghyn as roie ad erash er yn ardan. She aagherrym v'ayn! Wahll cha row mee tappee dy liooar dy heiy shaghey y sleih faggys dou; er oyr ennagh cha row mee jerkal aagherrym. Ghow ad toshiaght, as mish boirey ny smoo as ny smoo, jeeaghyn as aayeeaghyn er yn ooreyder aym as bleastey fo veehurransaght, bunnys. Va mee my hoie ec kione foddey straih, rish cleigh yiarn, jeih trieyn erskyn thallooin ec y chione, as ga nagh row aght erbee dy ghrappal harree smooinee mee er shen keayrt ny ghaa. She carr mie v'ayn, ta mee shickyr, agh y tree minnid sodjey hurr mee rish traa liauyr. Scuirr ad as skellal roish fy-yerrey ec 10.18, as ersooyl lhiam gollrish tendreil, lheimmey harrish glioonyn peiagh ny ghaa as aaskinney voish reddyn. Bwooise da Jee, honnick yn immanagh mish çheet as fuirraghtyn orrym, agh dooyrt eh dou myr spotçh: "Remember, you wait for the bus, the bus doesn't wait for you!"

Ny yei shen as ooilley, she oie haitnyssagh v'ayn.

No comments:

Post a Comment