Monday, 6 October 2014

Yn Scaa Harrish Innsmouth: cleayney Zadok Allen

Shegin da teaym roonagh ennagh—ny cleayn sharroo er bun dorraghey follit—er chur orrym caghlaa yn aigney v’orrym. Va mee er giarail rish foddey nagh derrin geill agh da seyrnaght hene, as ec y traa shid hene va mee jannoo siyr cour Kerrin y Valley myr eab dy hirrey arraghey leah ass y valley yngyragh baaish as loau. Aght ennagh, tra honnick mee shenn Zadok Allen, haink rish strooanyn noa ‘syn aigney aym, as ren mee feiyal as mish neuhickyr.

Va’n aeglan er my hickyraghey nagh niarragh y shenn dooinney agh sannishyn keoie brisht er skeealyn erskyn credjue sheelt. Harrish shen, v’eh er chur raaue dou nagh beagh eh sauçhey loayrt rish dy vaikagh ynnydee erbee shen. Ny yei shen, va’n shenn ‘eanishagh jeh fioghey y valley ny violagh nagh dod mee shassoo n’oi. Va’n cooinaghtyn echey roshtyn erash dys eashyn lhongyn as thieyn-obbree; son nagh vel beeal-arrish whaagh cheoie dy mennick ny cochaslys chowreydagh er bun cree firrinagh? Shegin da’n shenn ‘er er vakin dagh ooilley chooish Innsmouth rish jeih bleeaney as kiare feed. Ghooisht accrys scoillaragh aynym ny stroshey na keeal as arrey; as corvian aegid orrym, heill mee dy noddin creearey cree shennaghys hene ass y deayrtey breagagh fud-y-cheilley darragh jeh, gyn ourys, fo greim jough lajer.

Hoig mee nagh dod mee loayrt rish ‘syn ynnyd shen, son gyn ourys veagh ny firvooghee shassoo noi. Ny share yinnin aarlaghey son y obbyr, er lhiam. Va’n guilley groseyragh er ninsh dou c’raad va jough smugglit ry-gheddyn gyn boirey, as chionneein boteil ny ghaa. Eisht, yinnin streeley gyn dean baghtal faggys da thie ny firvooghee, as çheet cooidjagh Zadok erreish da goaill toshiaght rouail reesht. Va’n fer aeg er ninsh dou dy nee dooinney graue-aashagh v’ayn, as nagh b’oayllagh da soie harrish oor ny ghaa ‘syn oayll.

Hooar mee boteil dy ushtey bea dy aashagh, agh er leagh mooar, ec yl-stoyr dullyr ayns Eliot Street faggys da’n Cherroo. Va blass “dreagh Innsmouth” bolg-hooillagh er y dooinney sallagh chreck eh dou, agh va aght beasagh echey. Er lhiam dy b’oayllagh da lheid y dooinney bentyn rish ny fir yoarree ghoan haink dys y valley—immanee lorree, kionneyderyn airhey as fir ghennal myr shen magh.

Tra haink mee erash, hooar mee dy row yn aigh marym, son honnick mee cummey fritlag hang dy ghooinney stroogey e chassyn ass Paine Street mygeayrt corneil Hie Ghilman: Zadok Allen hene. Rere y phlann aym, hayrn mee e yeill liorish leaystey y boteil noa v’aym dy erreayrtagh. Dy leah, hoig mee dy row eh spaagail my yei as jeeagh yeearreeagh er. Hooill mee trooid Waite Street cour yn ard smoo lomarcan as fys aym er.

Va mee reih coorse rere y chaslys-balley ren y guilley groseyragh dou. V’eh foym roshtyn çheu jiass ny marrey, as ish lane treigit tra hug mee shilley urree hoshiaght. Cha row mee er vakin peiagh erbee agh ny yeeasteyryn er y challoo foddey; as dy raghin glout ny ghaa elley, veign ass yn shilley ocsyn myrgeddin. Yinnin shirrey soieag er keiy lomarcan ennagh, as feyshtey shenn Zadok choud’s by vie lhiam, gyn boirey er tastey ny h-ynnydee baggyrtagh. Roish my rosh mee Main Street, cheayll mee “Hoi, y ghooinney!” peeaghaneagh my yei, as dy leah lhig mee da tayrn ry-lhiattee as sluggey bolgum jeean ny ghaa jeh'n voteil.

As shinyn shooyl harrish Water Street as çhyndaa my yiass, trooid ooilley-traartys as tholtaneyn corragh meshtallagh, ghow mee toshiaght cur magh brod meein ny ghaa. Hooar mee nagh beagh y çhengey seyrey cho aashagh as shen. Fy-yerrey, honnick mee clash faiyragh cour yn ‘aarkey eddyr boallaghyn breekey kynneigagh. Heeyn keiy thallooin-as-cloaie ny yei, fo harkil; va carnyn cloaie fo cheynnagh ayn myr soiaegyn, as va thie stoyr brisht ‘sy twoaie ny scaa mie noi shilley peiagh erbee. Shoh, er lhiam, ynnyd slanjeant son cohaggloo folliaghtagh liauyr, as myr shen ren mee stiurey Zadok sheese y raad as teiy ynnyd cooie mastey ny claghyn. Va blass gowlagh baaish as treigeilys ‘sy voayl, as soar yeeastagh by ghoillee dou shassoo noi; agh va aigney fondagh aym gyn lhiggey daue my chumrail.

As mish son faagail er barroose hoght er y chlag, va mysh kiare ooryn ain son coloayrtys. Hug mee ny smoo jough lajer da’n shenn sooder, as ee my chirbyl goan hene. Ghow mee kiarail gyn deayrtey rouyr; va mee shirrey tagglooaght y jough, as voir mee dy darragh thollaneys ersyn. Rish oor, er lhiam dy row y fastaght sleetçhagh lheie ersooyl beggan er veggan, agh v’eh foast my volley as shaghney feyshtyn erbee er shennaghys dorraghey Innsmouth. Share da loayrt er cooishyn jeianagh; va fys fondagh echey er ny pabyryn-naight, as beoyn lajer er son fallsoonys giare-ocklagh y valley beg çheerey.

Rish jerrey y naa laa, va drogh-ourys orrym nagh beagh kerroo dy ushtey bea cooilleeney’n obbyr, as va mee smooinaghtyn dy nhare dou faagail y dooinney as kionnaghey boteil elley. Agh eisht, trooid taghyrt hene, haink y caa nagh dod mee jannoo jeh yioin, as haink bree noa stiagh ayns mungley y shenn ‘er peeaghanagh hug orrym croymmey dy chlashtyn rish. Va’n cooyl aym cour y cheayn yeeastagh, agh v’eshyn jeeragh urree; as aght ennagh va’n sooill echey er soiaghey er linney injil foddey Sker y Jouyll, as ish ry-akin dy baghtal—tayrnagh, bunnys—erskyn ny tonnyn. Hug y reayrtys shen meehaitnys er, as ghow eh toshiaght guee mollaghtyn faase urree, derrey lheie ny focklyn ersooyl myr sannish folliaghtagh as sooill toiggalagh. Chroym eh roym as goaill greim er yn ‘iltag aym, as fockley magh sannish nagh noddagh oo meehoiggal eh.

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment