Wednesday, 22 October 2014

Ny Tree Mec Vooarey

As fy-yerrey hrog Deiney er ard gloyr s'jerree ard-veenid, troggal smoo ny caayrey yerrinagh.

Ayns duinid thallooin foddey foue, ren jeshaghtyn cronnane rish cooilleeney dagh ooilley feme v'oc; cha row laboraght erbee ry-yannoo ec Deiney. Ghow ad aash nyn soie, as coloayrt er yn 'Eysht Keintys.

As nish as reesht, ass magheryn jarroodit, haink shenn ven voght as shirrey jeirk. Haink ee dy doccaragh dys y dorrys sodjey magh, dys arragh sodjey ghloyr yerrinagh Gheiney. As dagh cheayrt hug ad cooyl ee. Cha row y chaayr shoh, ard-obbyr Gheiney, cooie jee.

She Najoor haink shirrey jeirk ass my magheryn, as hug ad cooyl ee dagh keayrt.

As ersooyl lhee reesht dys ny magheryn.

As laa dy row haink ee reesht, as reesht ren ad dy jiooley. Agh haink tree mec vooarey mâree.

"Hie stiagh adsyn," as ish. "Adsyn my vec, stiagh 'sy chaayr eu."

As hie stiagh ny tree mec vooarey.

As shoh mec Najoor, cloan agglagh y ven hreigit: Caggey, Genney as Plaih.

Dy jarroo, hie ad stiagh as feddyn Deiney gyn yss 'sy chaayr oc; foast smooinaghtyn er ny Feyshtyn oc, lhiantyn hug yn ard-veenid oc, gyn eer clashtyn rish y cheimnaghey as ad nyn dree tayrn faggys daue.


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass The Three Tall Sons liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

No comments:

Post a Comment