Wednesday, 6 August 2014

Y Scaa Harrish Innsmouth: Y Turrys

Jalloo ass Pixabay rere kied

As myr shen ghow mee toshiaght er turrys oardreilagh, agh lieh fud-y-cheilley, trooid cassanyn keylley dorraghey Innsmouth. Hie mee shaghey y droghad as çhyndaa cour buirroogh ny h-easyn s’inshley; hooill mee faggys da thie-sheelee Varsh, as er lhiam dy row eh quaagh nagh geayll mee feiyr keirdey jeh. Va’n thie shen ny hassoo er eaynin awiney kiontoyrtagh, faggys da droghad as cohionnal straiddey. Er lhiam dy nee yn ynnyd baljagh s’leaie v’ayn, roish my daink Kerrin y Valley noa ‘syn ynnyd oc erreish da’n Irree Magh.

Haink mee tessen y chlash reesht er droghad Main Street, as feddyn slyst treigeilys lhome hug mee er creau aght ennagh. Va mollyn tuittymagh dy vullee Ollanagh er nyannoo fannys aggagh quaagh, as dirree speek gowlagh shenn agglish nyn gooyl, as y kione giarrit jee. Va tannys ec thie ny ghaa ayns Main Street, dy baghtal, agh va’n chooid smoo jeu fo ghlass as buird. Cur shilley shaghnagh sheese fo-raaidjyn gyn pemmad, honnick mee uinniagyn dooey follym ny bwaaneyn treigit. List ymmodee jeu er uillin chryggylagh anchredjuagh, erreish da ny bunnyn oc goll fo ayns shoh ny ayns shid. Vlak ny h-uinniagyn orrym gollrish sooillyn scaanagh, as v’eh orrym goaill cree roish my dod mee çhyndaa my hiar cour yn clyst. Dy jarroo, ta scoagh thie treigit mooadaghey ‘syn aght towse-oaylleeagh, cha nel ‘syn aght earrooagh, raad ta ny thieyn co-chruinnaghey nyn gaair ‘ollym-faase lhome. Jeeaghyn er astyllyn marroo-hooillagh gyn jerrey; smooinaghtyn er shamyryn ass towse co-chianglt myr anvaaraght ghorraghey ghroamey, lane sneeuaneyn as cooinaghtyn as y veishteig varriaghtagh — t’eh dooshtey aggleyn as feohyn lorgagh nagh dod y fallsoonys s’fondagh ad y vooghey. Va Fish Street wheesh treigit as Main, agh va ymmodee thieyn stoyrey breekey as cloaie aynjee v’ayns stayd braew foast. Va Water Street ny mac-straid eck, bunnys, agh dy row doarlishyn mooarey aynjee rish y cheayn raad va ny keiyghyn traa dy row. Cha vaik mee nhee bio erbee, agh ny h-eeasteyryn skeaylt er y voalley marroo foddey jeem, chamoo geayll mee sheean erbee agh freayney ny tidey phuirt, as buirroogh easyn ny Manuxet. Va’n balley boirey orrym ny s’trimmey as ny s’trimmey foast, as yeeagh mee my yei dy sleetçhagh rish teiy my raad erash harrish droghad corragh Water Street. Rere y jalloo, va droghad Fish Street lane vrisht.

Çheu hwoaie ny h-awin va lorg bea sallagh ry-akin—thieyn paggal eeastyn gobbraghey ayns Water Street, çhymleeyn jaaghagh as mullee charrit nish as reesht, sheeanyn keayrtagh nagh hoig mee c'raad ass haink ad, as cummaghyn spaagailagh anvennick mastey straiddyn groamagh as cassanyn lhome. Dy jarroo, hug eh orrym ve ny smoo meegherjoilagh foast na fadaneys ny jiass. Erskyn ooilley, va’n sleih ny s’graney foast n’adsyn chumm ayns mean y valley, as ny s’quaaghey; as ymmodee keayrtyn hooar mee blass olk ennagh hug orrym aachooinaghtyn lane ard-yindyssagh ennagh nagh dod mee cur enney er. Gyn ourys, va fuillaght yoarree sleih Innsmouth ny s’troshey ayns shoh na ‘syn antraie—mannagh nee doghan eh “dreagh Innsmouth”, as eisht, er lhiam dy row ny cooishyn s’messey cummal ‘syn ard shoh.

Red beg voir orrym, shen raad ass haink ny sheeanyn mooghit goan cheayll mee. Gyn ourys, lhisagh ad ooilley er jeet ass ny thieyn as sleih cummal ayndaue dy baghtal; agh ‘sy ‘eill v’ad s’troshey dy mennick sthie adsyn as buird treinit harroo dy çhionn. Cheayll mee jeesternee, clabberaght as peeaghaneys ouryssagh, as hug ad orrym aachooinaghtyn ny thiollaneyn follit loayr y gilley orroo. She smooinaght veegherjoilagh v’ayn. Çhelleeragh ghow mee toshiaght sheiltyn coraaghyn baghee yn ard. Cha row mee er glashtyn fockle erbee ‘sy clyst, as va boirey erskyn soilsheydys orrym gyn clashtyn ad noadyr.

Ren mee kirtaghey ass y slummey groamey marrey, gyn tannaghtyn agh dy chur shilley bieau er daa agglish vraew hraartagh ec corneil Main Street as Church Street. She faaie New Church Green y nah ghean ghooghyssagh aym, agh aght ennagh nagh dod mee surranse goll shaghey y shenn agglish reesht, erreish dou fakin cummey y taggyrt agglagh erskyn soilsheydys cheau y chrooin yoarree. Anshaght, va’n aegan groseyragh er chur raaue dou nagh row ny h-agglishyn, chamoo Halley Oardyr Ghagon, nyn ynnydyn sauçhey da fir joarree.

Myr shen, hie mee my hwoie er Main dys Martin, as eisht çhyndaa cour yn antraie. Hie mee tessen Federal Street dy sauçhey çheu hwoie ny faaie, as entreil naboonys ooasle fioghit ny straiddyn Broad, Washington, Lafayette as Adams. She eaghtyr garroo as cummey gyn kerey v’er ny shenn astyllyn staydoil nish, agh cha row ad er goayl y foays lhiouanagh oc dy slane. Chossyn thie mooar er thie mooar my gheill; va’n chooid smoo jeu moal nish, as fo vuird mastey garaghyn feie, agh va blass cummaltee er fer ny ghaa ayns dagh straid. Ayns Washington Street hooar mee straih dy chiare ny queig ry-cheilley as oardagh mie oc, as ny faaieaghyn as garaghyn jesh dy liooar. Er lhiam dy by thie Henn Varsh eh y nane share. Va garaghyn parterre lheead echey ayns ardane, as adsyn sheeney foddey erash dys Lafayette Street hene.

Cha row nhee bio erbee ry-akin mastey ooilley ny straiddyn shoh, as ghow mee yindys jeh’n lane dolley kiyt as moddee ayns Innsmouth. Red elley voir orrym nagh dod mee feaysley magh, shen stayd doont çhionn ymmodee uinniagyn treeoo laare as garrad, ec ny thieyn ooasley braew foast chammah. Va blass keiltynys sleetçhagh ry-ennaghtyn er feie ny caayrey tost scarrey baaish shoh, as cha dod mee cur moom y sheiltynys dy jagh mee er fakin gyn scuirr, ec sooillyn shliawin fo chlea vlak orrym gyn dooney.

Ren mee creau rish builley brisht tree er y chlag ass claggys my hoshtal. By gooin lhiam ro-vie yn agglish vuttagh dirree ny sheeanyn jee. Hie mee rish Washington Street cour yn awin, raad haink mee quaiyl cryss shenn çhynskyl as dellal. Va thie obbree tholtanagh jeeragh roym, as honnick mee lorg kuse elley ‘sy chlash my yesh, chammah’s shenn stashoon traenagh, as droghad raad yiarn as mullagh er.

Va claare raauee er y droghad corragh roym, agh b’lhoys dou goll tessen eh erash da’n broogh yiass, raad va cowraghyn bea ry-akin. Ren cretooryn sleetçhagh spaagailagh blakey orrym ayns aght nagh hoig mee dy baghtal, as ren ny h-eddinyn smoo cadjin jeeaghyn orrym dy feayr as peeikearagh. Va Innsmouth çheet dy ve erskyn surranse, as hyndaa mee sheese Paine Street cour y Cherrin dy tappee. Va doghys ennagh orrym dy noddin feddyn carbad verragh lesh mish dys Arkam, do nagh beagh orrym fieau er traa faagee foddey y varroose baggyrtagh.

Shen eh tra honnick mee thie boght ny firvooghee my hoshtal, as hug mee my ner shenn dooinney faasaagagh fritlagagh ny hoie roish. Va eddin jiarg neealagh er, as sooillyn ushtagh, as v’eh goaill coloayrtys marish piyr dy ‘irvooghee – cha row adsyn jesh, agh cha row cummey quaagh orroo noadyr. Gyn ourys, she Zadok Allen v’ayn – y dooinney lieh-cheoie bunnys keead d’eash as currit da’n jough, as wheesh dy skeealaght ghraney as yindyssagh echey er Innsmouth as y dorraghys aynsyn.

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment