Saturday, 2 August 2014

Y Dhiane as yn Ainle

Rish snaue magh ass oaieghyn ny merriu, haink dhiane quaiyl ainle. As yeeagh y jees ry-cheilley er reeghyn as reeriaghtyn, as aeganyn as caillinyn as caayryn deiney. Honnick ad shenn deiney trome ayns ny caairyn oc, as clashtyn paitçhyn goaill arrane 'sy vagher. Honnick ad caggaghyn foddey as fir chaggee as baljyn boallit, creenaght as olkys, as moyrn reeghyn, as deiney dagh ooilley çheer by enney ec soilshey ny greiney orroo.

As loayr y dhiane rish yn ainle: "Cur my ner y bee aym."

"Be dakeon para Thina poluphloisboio Thalassaes," as yn ainle dy injil, son hooill ad rish y cheayn, "as nod oo shen y chur fo haart myrgeddin?"

As fo jiarg-chorree haink glassaght atçhimagh er y dhiane, son rish tree thousane bleeaney v'eh er nyannoo eab y linney shen y scryssey as va'n carr foast gaaheeaney ayns e chione.


Shoh heese y teks Greagish bunneydagh, ass yn Iliad 1:34

ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ:
βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης:

hṑs éphat᾽, édeisen d᾽hò gérōn kaì epeítheto mýthōi:
bē̂ d᾽akéōn parà thîna polyphloísboio thalássēs:

Loayr eh, as haink aggle er y shenn dooinney as ghow eh rish e ghoo:
Hooill eshyn ny host rish buirrooghey ny marrey:


Ta'n skeealeen shoh çhyndaait ass The Worm and the Angel liorish yn Çhiarn Dunsany. Ta'n lioar vunneydagh ry-lhaih er Project Gutenberg.

No comments:

Post a Comment