Tuesday, 19 November 2013

Cohirrey Skeealaght Laa Ruggyree Himmin Beg

Chaarjyn! Ta my laa ruggyree çheet dy leah, as cre'n gioot share dou agh cooid 'sy Ghaelg dyn lhaih? Myr shen, ta mee kiarail Cohirrey Skeealaght Laa Ruggyree. As ta mee shirrey erriu goaill ayrn aynsyn, my saillt; mannagh jean, cha bee shirrey erbee ry-akin, gyn çheet er y cho-.

Ta aundyryn argid (beg) ry-gheddyn assjeh, dy jarroo.

Nish, reillyn. Shegin dou soiaghey y lheid.

  • Shegin diu screeu 'sy Ghaelg!
  • Ta mee shirrey skeealyn beggey. Cha nel poyntyn ry-gheddyn ny ry-chosney bentyn rish liurid. Ny screeu harrish 2000 focklyn my saillt. Cha nel "cooid sloo" erbee.
  • Ta çhyndaayssyn ass çhengey erbee cooie dy liooar - agh, shegin dou gra my lioarlannagh, cha noddym goaill rish çhyndaayssyn jeh skeealyn nagh vel ass coip-chiart foast!
  • Cha nel mee gaggyrt kied elley er ny t'ou screeu, agh by vie lhiam ny skeealyn share y chur er my vlog.
  • Verrym jerrey er y cho-hirrey rish jerrey ny bleeaney, as jannoo briwnys laa ennagh ayns Jerrey Geuree.
  • My t'ou son goaill ayrn, cur dt'ennym heese, as cur skeealyn dou ec btinternetponkcom fo'n ennym shimminbeg.

Reddyn nagh vel reillyn, agh cur tastey daue ny yei shen:

  • Ta mee shirrey skeealyn as blass reddyn yindyssagh oc. S'mie lhiam fansee, feayn-skeealleydaght, far-skeealaght heanse, ny reddyn elley bentyn rish reddyn quaagh.
  • Share lhiam skeealyn taitnyssagh. Cha nel mee soit er spotçhyn, agh bare lhiam goaill soylley jeh ny ta mee dy lhaih! My t'ou screeu skeeal bentyn rish sleih boght doolagh surranse, ny "grimdark" ennagh, cha nel monney caa ayd.
  • My ta Gaelg schlei ayd, ta caa share ayd. Ny yei shen, cha verrym flout da skeealyn anaasoil screeut dy jeean jus kyndagh rish marranys ny ghaa. Cha nel kied erbee aym myr briwnys çhengey. Failt er paitçhyn, aegidee as sleih aasit goaill ayrn.

As failt ort y naight y skeaylley, my ta caarjyn ayd as Gaelg oc. Cha nel monney sleih lhaih y blog shoh.

No comments:

Post a Comment