Friday, 19 October 2012

Tostid 'sy lioarlann!

She shiaghtin skeeagh elley v'ayn. Ta shin tarroogh dy liooar. Shen ny haghyrys my t'ou jannoo un lioarlann ass daa, as freayll skimmee fer jeu dys tendeil ymmydeyryn y jees oc ta çheet da'n un voayl nish. Va daa wheesh ny h-ymmydeyryn jannoo famman dys cur erash daa wheesh ny lioaryn da lieh ny sleih dobbree lieh ny buird do nagh dod ny smoo jin cur shirveish eer dy row traa ain. Va barraghyn scudleelioaryn myr nah voalley rish ny boallaghyn, as dagh shirveishagh roie mygeayrt my fer keoie.

Ec y traa cheddin, ta ard-eiyr ayn. Hoshiaght, dy chredjagh oo rieau dy vel lioarlann ny voayl shee, jean aasmooinaghtyn. Ta'n boayl lane dy yeshaghtyn sheeanagh: co-earrooderyn, taishbyneryn boalley foawragh beilloo, jeshaghtyn coip-hollys, dagh fer jeu sheer-chronnaney eer tra nagh vel peiagh erbee bentyn roo. Ta çhellvaneyn oik, intercom as tree(!) coryssyn arree screeaghey er fud y laa, as mannagh vel, ta çhellvaneyn as radioyn laue ny dorysseyryn ry-chlashtyn dy baghtal trooid dorryssyn foshlit failtagh ny lioarlann. S'doillee eh feddyn magh my ta bun sheean ennagh mastey'n tharmane, ny loayrt rish sleih harrish yllagh y giat "sauçhys" ta shassoo noi peiagh neuloghtagh ennagh, as yllagh yn ourallagh boght tra ta'n giat dooney er e lurgaghyn. Ta'n giat jouyllagh shen screebey er ard lesh dagh peiagh goll ny hrooid, as eisht erash lesh cling; myr noi-chastey skeeys, ny keayrtyn t'eh aaghooishtey ass cadley boiragh, builley ry-cheilley myr ribbey roddan as cur magh sheean ny s'cooie da clag raauee çhennar fovooirane na da jeshaght stiuree entreilys ta currit ass nagh ren oo cur jee y kaartey ayd kiart er yn aght oardit. Gow padjer nagh jagh y larym arree lioaryn hene er bioyraghey! Ta'n gullyrnee shen dy liooar dy chur er fakideryn roie er çhea er son fastee, er deiney lajer giallaghey, as er shenn ard-scoillaryn baneaghey as tuittym dy trome noi boalley ennagh fo aggle. Foddee oo credjal dy vel peiagh ennagh fo drogh-ouyrys eab kynney-ghunverys, cha nel jus er n'eeassaghey lioar ennagh nagh ren ny lioarlannee aarlaghey dy kiart. Shen gyn çheet er beepyn as çherryn gyn scuirr lesh lioaryn goll er eeassaghey, glionnagyn goll er dooishtey as y corys intercom goll er brishey er lesh çhellvane creeney ennagh gyn coodagh fondagh, as frappal myr aile lane fuygh glass. Ta shligganys beayn lectraneagh ayn nagh lhiggagh dhyt ny sheeanyn y aarheynn; t'ad covestey myr sheer-tarmane ta soodraght harrish keeallyn castit myr mooir leoaie seiy.

'Sy choirrey çherragh cronnaneagh shoh, ta sheean beayn tarrarey boallaghyn, cur sheese caabylyn, bwoalley dorryssyn, builley coshey as obbraghey oardyn faggys as foddey jeed neuvaghtal, bunnys, da cleayshyn skee. Da peiagh erbee elley - noanee neuchreoit ta ventreil stiagh son y chied cheayrt 'sy çhiamble ynsee shoh - t'eh clashtyn dy vel ard-eailley electronica annymoil er lheh ayns Akihabara er ny crosh-skedjal marish taishbynys çhaghnoalleeaght lhieggey bleinoil yn teihll. Aigh vie nagh vel peiagh erbee geabbey dy obbraghey ayns shoh, eh?

As shen jerrey shayll 10-oor Jeheiney ec jerrey'n çhiaghtin. As ta mee gobbraghey mairagh myrgeddin. As kiart erash da'n fer oast aym cur stiagh - fy-yerrey, er dy shiaght shiaghteeyn! - jeshaght deayrtee noa (dgms, fer ta cur magh ushtey gyn screeaghey as gyn ceau lieh jeh trooid ny boallaghyn as sheese da'n çhamyr aarlee!) ta'n uinniag shamyr aarlee er ngoaill toshiaght lhiggey stiagh ushtey.

"T'eh tayrn dy traa ny lhiabbagh", myr shen.

No comments:

Post a Comment