Tuesday, 29 November 2011

Shirrey jeirk

Va mee 'sy vrastyl Sheenish noght, agh gyn jargaght geill y chur. Ta shin gynsaghey ayns thie ooree son y chooid smoo (cha nel agh jees jin as y ven-ynsee), as mish goll stiagh, va dooinney Big Issue ny hassoo çheumooie jeh'n thie ooree as shirrey jeirk er sleih. Wahll, hug my ner çhelleeragh nagh nee feer chreckeyder BI v'ayn: cha row eh ceau y perree oikoil, as ga dy row kaart enney ennagh echey, v'eh er streng cadjin (lhisagh eh ve ayns poagey tarhoilshan) mygeayrt e wannal. Chammah's shen, cha row agh un earishlioar echey as cha row eh shirrey eh y chreck noadyr, agh jeirk (agh, dy olk, ta mee er nyannoo feer chreckeyderyn shen y yannoo ny keayrtyn). As mish as y ven-ynsee goll stiagh 'sy thie ooree as feddyn my charrey ny hoie rish y dorrys, haink y far-chreckeyder nyn yei, as lesh shinyn nyn shassoo eddyr eshyn as y skimmee, hie eh dys coyr rioee faggys da'n dorrys as cur stiagh eh laue. Eisht ren eh red ennagh quaagh lesh y wuinneel echey, as çhyndaa as goll magh. Nagh quaagh shen! Wahll, cha dod mee smooinaghtyn dy baghtal rish minnid, agh eisht va mee shickyr dy row eh er ngeid red ennagh - boteil dy choke, er lhiam. Gowym rish, s'cosoylagh eh nagh row eh agh feayraghey e veir rish thullagh ynrican, agh... cha row, noadyr. As eisht v'eh çheumooie reesht as shirrey jeirk. Wahll, lurg minnid dooyrt mee rish my chaarjyn ny honnick mee, as v'ad fud-y-cheilley myrgeddin. Fy yerrey, hie mee as gra rish y skimmee, as ghow ad yindys, agh cha dod ad jannoo monney agh cur coontey çhellvane da'n vainshter assaaragh. As cur bwooise dou, myrçhaagh.

Hie shin seose ny greeishyn as goaill toshiaght, agh eisht haink ny ner dy dod shin y marliagh y 'akin trooid yn uinniag, as eh foast shirrey jeirk. Loayrt shin er y chooish nish as reesht, as va mee boirey er ny lhisin jannoo. Veg? Fys er ny meoiryn-shee y chur? Fy yerrey, erreish da feed minnid, foddee, dooyrt my charrey, my t'ou uss jeeley 101 (ayn Sostyn er y chooid sloo) t'eh uss y chiangley rish y skimmee meoir-shee s'niessey. As mish craa, ren mee shen er y çhellvane laue aym (cha nel eh aym dy cadjin, ta mee eh y 'aagail thie). Dreggyr ad y çhellvane dy tappee as v'ad cooyrtoil dy liooar, as gra dy darragh meoir-shee ennagh, foddee. Honnick mee gleashtan claare feeal lurg lieh-oor, agh va'n dooinney ersooyl (fy yerrey) as cha scuirr eh.

Aghterbee, ta'n chooish er chur ram boirey orrym. Quoi ec ta fys er, agh t'eh rieau cur aggle (boirey, er y chooid sloo) orrym dellal rish ny shirveishyn, ga dy vel fa mie aym. Haghyr y red cheddin tra va gleashtan er aile çheu chooyloo y thie rish mean-oie as v'eh orrym y brigaid aile y hellvaney. Foddee er y fa dy ren ad cur wheesh trimmid 'sy scoill er nagh lhisagh oo ad y hellvaney er son cooish jeh beggan scansh. Dooyrt ad dy row ram paitçhyn jummal traa ny shirveishyn as va sleih geddyn baase ny keayrtyn kyndagh rish. Foddee er y fa dy nee taghyrt doaltattym as quaagh t'ayn, as ta kimmeeys boirey er cagh? Foddee er y fa nagh nhione dou ny lhisin jannoo. Cha dod mee cur geill mie 'sy vrastyl, as cha ren shen cooney nyn ynsaghey. S'treih lhiam gra nagh row mee my studeyr mie noght.

Ta mee cur dwoaie er lheid ny deiney. Chammah's boirey er sleih, t'ad jannoo assee da ny feer chreckeyderyn as jummal co-ennaghtyn y theay. Ta mee er ngeddyn wheesh boirey ayns Aah yn Ollee veih sleih "Big Issue" shirrey jeirk, ny "shen y coip s'jerree aym, lhig dou eh y 'reaylley... (agh lhig dou yn argid y 'reaylley myrgeddin)", s'goan mee kionnaghey yn earishlioar nish. She braddeeys t'ayn, dy jarroo. As ta mee goaill yindys, cre'n aght t'ad geddyn stoo Big Issue dys jannoo yn arrish? Vel ad roostey ny feer chreckeyderyn?

S'cosoylagh nagh vow ad y fer-chreckeyder mollaghtagh, as dy voghe ad, cre'n feeu? Nee ad eh y lhiettal veih shirrey jeirk? Ny jeh milley ennym ny feer chreckeyderyn? S'cosoylagh nagh noddagh ad taishbyney kimmeeys erbee. Cha nel freggyrt baghtal da shirrey jeirk (as un fa dy vel eh ayn foast). As ta mee foast smooinaghtyn, lhisin er aawoalley dy s'tappee? Dod mee er ny ghoaill, foddee, as eisht..? Ta'n lane chooish er my anveaghey dy mooar. S'treisht lhiam nagh gaillym cadley er e son.

No comments:

Post a Comment