Tuesday, 25 October 2011

Feyshtey feamagh

Mastey ceaughyn traa elley, ta mee gynsaghey çhengaghyn, as Sheenish Vandarin nyn mast'oc. Ta mee er ny h-ynsaghey harrish tree bleeaney nish, neayr's ghow mee toshiaght dys goll da'n Çheen as ynsaghey Baarle ayns ollooscoill ayns Xi'an rish daa vee. Ghow mee ram taitnys jeh'n cheayrt, ga dy row doilleeidyn reirey ayn bentyn rish yn obbyr. Myr sampleyr, va mee gynsaghey Baarle beill as beggan cultoor Goaldagh; va brastyllyn Baarle formoil oc hannah er son screeu as lhaih a.r.e. Agh cha row laare-ynsee erbee ayn! Myr shen, cha row fys aym er c'red v'ad er n'ynsaghey foast, ny c'red by ymmydoil daue, ny c'red verragh dreeys baaish orroo. As cha row eh ro-vaghtal dou ny v'eh orrym ad y ynsaghey, cur tastey da mooadys ny brastyllyn - feed dys daeed, foddey rouyr da brastyl çhengey beill mie. Fy-yerrey, hayrn mee beggan fys assdaue er ny by vie lhieu eh y ynsaghey (obbyr trome), as goll rere shen.

Agh shen skeeal elley da laa elley. Neayr's va mee goaill toshiaght er son y cheayrt shen, ta mee er n'ynsaghey Sheenish Vandarin. Dy firrinagh, ta anaase er ve aym urree rish bleeantyn. As mish ass Lerphoyll, ny bunnys, va stoo Sheenish as "Sheenee" (Scousee son y chooid smoo, s'cosoylagh) ry-akin dy mennick. Tra ghow mee toshiaght studeyrys er çhengaghyn as çhengoaylleeaght y yannoo, hug shin ram geill jee (mastey mraane elley). Shen er y fa dy vel ee mie er enney da cagh, agh ta lhiettrimyssyn eddyr ish as çhengaghyn Ind-Oarpagh. As chammah's shen, ta ram studeyryn Sheenagh (ny as Sheenish Vandarin oc) 'sy rheynn aym. She çhengey aalin t'ayn (ta gagh çhengey aalin*) as ram troyn anaasagh eck, as ec y traa cheddin, she ben cham t'ayn. Ta mee dy kinjagh mollit eck cowraghyn yl-cheeayllagh, ny shenn raa ennagh, ny caillt er y fa nagh vel baarnaghyn erbee dys cowraghey creeaghyn ny focklyn. Agh ta mee goaill ram taitys jeh ynsaghey ish as jannoo ymmyd j'ee, as jeh ny nod mee lhaih nish as beggan Sheenish aym.

Aghterbee! Rish blein nish, ta mee er n'ynsaghey jeh ben-ynsee ass Hunan as shen feer vie. Rish nuy mee, ta mee er n'ynsaghey marish carrey dou ayns co-ynsagh beg, ayns thie-tey son y chooid smoo. Nish t'ee er nyannoo briwnys dy lhisin ynsaghey mychione bee Sheenagh, as ren shin beggan studeyrys er kaart bee noght. As yn çhiaghtin shoh çheet, hemmayd dys thie bee Sheenagh as cooilleeney'n lane oie 'syn Çheenish, my ta shen jantagh. Feyshtey feamagh dy firrinagh (ny bashtey ailey my share lhiat!). Bee eh orrym jannoo ram studeyrys er tasht-fockle Sheenish rish y çhiaghtin shoh çheet...

*agh cha geayll mee rieau çhengey erbee ta cur wheesh graih aym as ny Celtiee as gennaghyn myr undinaght chaillt

No comments:

Post a Comment