Sunday, 23 October 2011

Gyn vree

Er y gherrid, cha nel monney stoo noa jeant aym er son yn ynnyd-eggey beg aym. Dy firrinagh, ta bea er ve trome rish y vlein shoh chaie. Cha nel my vea hene cho olk, agh ta mee tarroogh as fo stroos bentyn rish yn obbyr as reddyn elley. Ta'n rheynn gobbraghey ain arraghey dys troggal elley y sourey shoh hugain, as ta obbyr ass towse ry-yannoo. Agh ta'n lught reirey neuarryltagh briwnys erbee y yannoo, as ta'n ard-ven ersooyl fo asslaynt ennagh kerroo ny bleeaney dagh blein, as cho skee as faase nagh nod ee jannoo monney tra t'ee erash. Myr shen, ta'n lught obbree er nyannoo tooilley obbyr rish daa vlein, as ceaut as skee. Cha nel shen ro-olk dooys, dy firrinagh, agh t'eh jeeaghyn dy vel dagh ainjyssagh aym fo doilleeid trome ennagh; çhingys, mooinjer çhingey, studeyrys gyn raah, argid, staartaghyn, cooish ghraih chrampagh... as myr shen ta aeraght trome as groamey er feie ny caayrey. T'eh cur lhag-chreeys orrym as cha nel eh greinney aittys ny gientynaght - ny bree.

Liorish ooilley shen, cha nel monney bree aynym ny laghyn shoh, as s'doillee eh red ennagh y screeu. Ta shalee ny ghaa foym as lieh-yeant, agh cha nel traa ny breeaghys aym ad y chooilleeney. Chammah's shen, mannagh vel glout dy hraa ayd, cha aashagh eh reddyn gientynagh y yannoo dy corrym. T'ou jummal traa liorish smooinaghtyn er c'red v'ou jannoo, ny shirrey noteyn, ny shirrey er y vree skeeeallagh v'aynyd y keayrt s'jerree. Myr shen, ga dy by vie lhiam red ennagh noa y chur magh, ta mee aareaghey ny skeealyn ta caghlaait ny screeuit aym hannah, obbyr gyn feme er wheesh bree. S'treisht lhiam dy bee caa aym red ennagh noa y yannoo dy leah.

No comments:

Post a Comment