Friday, 14 March 2014

Y Scaa Harrish Innsmouth: Y Barroose

StateLibQld 1 68755 Bridge and weir at McDonald Road, Windsor, ca. 1910

Kiart roish jeih er y chlag mairagh, va mee my hassoo roish Drugglann Hammond ayns Kerrin y Valley, fuirraghtyn er y varroose cour Innsmouth. Cha row agh un chishtey troailtys aym. As meir y chlag snaue roish, honnick mee ny streeleyderyn lheie ersooyl, beggan er veggan, dys buill elley heese y raad, ny dys y Chirbyl Share harrish y cherrin. Er lhiam nagh row y jantagh tiggad er ro-vooadaghey wheesh feoh v’ec ny h-ynnydee er Innsmouth as ny cummaltee echey. Eisht honnick mee carbyd beg—ny red shenndeeagh ass credjue, bunnys, lheeah as sallagh—clabberey sheese State Street as çhyndaa dy scuirr rish y chlagh oirragh faggys dou. Dennee mee çhelleeragh cre’n barroose v’ayn, as eisht honnick mee cowrey do-lhaih er yn uinnag. “Arkham-Innsmouth-Newb’port”. Va’n çheb kiart.

Cha row agh tree troailtee er. She deiney dorraghey neuskiogh v’ayn, groamagh agh aeg dy liooar. Rish scuirr y charbyd ren ad spaagail magh dy staghylagh, as shooyl seose State Street nyn dost. Sleetçhagh, bunnys. Harlhiem yn immanagh myrgeddin, as yeeagh mee er as eh shooyl stiagh ‘sy drugglann dys kionnaghey red ennagh. Gyn ourys, shoh y Joe Sargent va’n jantagh tiggad er jeet ersyn. Eer roish my doddin cronnaghey cre’n cummey v’er, haink thooilley dy ‘eoh dooghyssagh huggym nagh dod mee castey ny soilshaghey magh. Dennee mee dy doaltattym dy row eh lane dooghyssagh nagh by vie lesh ny h-ynnydee goll er barroose lheid y dooinney, ny cur shilley er oayll eshyn as e vooinjer ny s’menkey na v’eh orroo goll.

Tra haink eh magh ass y çhapp yeeagh mee er ny s'cruinney. By vie lhiam toiggal cre'n oyr hug eh wheesh drogh-ennaghtyn orrym. She dooinney shang as lhean-gheaylinagh v'ayn, shey trieyn er yrdjid, bunnys. Cheau eh eaddagh shivoil gorrym boght, as bayrn golf lheeah ceaut. V'eh mysh queig-jeig as feed d'eash, agh mannagh dug oo geill da'n eddin voal 'ollym, va blass shinney er, son va craplagyn dowiney 'sy wannal echey. Va kione keyl lhean-stronnagh echey, as deam magh sooillyn gorrym fliugh gyn meekey harrish beill liauyr çhiu. Va'n eddin chleaynit as y smeg veayl, as ny cleayshyn beg neuchadjin. Cha daase agh renaigyn buigh goan er ny lieckanyn garroo glass-lheeah; v'adsyn peeshagh as trudlagh, as er lhiam dy row y crackan neuchorrym , myr dy row çhingys ennagh roostey eh. Va laueyn mooarey cuishlinagh echey, as daah quaagh leeah-ghorrym oc. Va ny meir feer yiare cosoylit rish y laue hene, as va beoyn orroo dy chassey sthie. Hug mee my ner dy row cosheeaght spaagagh echey rish shooyl erash da'n varroose, as yeeagh mee dy row cassyn foawragh neuchooie echey. Ny smoo yeeagh mee orroo, ny smoo yindys ghow mee dy dod eh kionnaghey braagyn cooie daue.

Va blass smarree ennagh er yn 'er hug meehaitnys orrym. By vaghtal eh dy dobbree eh 'sy phurt eeastagh, ny streeley 'syn ard, as va'n soar cowreydagh trome er. Cha dod mee eer sheiltyn cre'n fuilleeaght whaagh v'aynsyn. Cha daink ny troyn quaaghey echey ass yn Aishey, y Pholaneesey, y Levaant ny fir ghoo erbee, agh hoig mee çhelleeragh cre'n blass joarree hooar ny h-ynnydee aynsyn. Er lhiams, she milley bea-oaylleeagh v'ayn, cha nee eiraght yoarree.

By hreih lhiam fakin nagh jig troailtee elley er y varroose. Aght ennagh, va anvea aym tra heill mee troailtey my lomarcan marish yn immanagh shoh. Agh va’n traa faagee çheet dy baghtal, myr shen hug mee boirey fo smaght as eiyrt er yn ‘er er boayrd. Darr mee billey dollar da as tallaghey “Innsmouth”. Yeeagh eh orrym dy quaagh rish turrick, as cur erash brishey daeed ping dou gyn fockle erbee. Hooar mee soiag foddey jeh, agh er y çheu cheddin, son va mee son fakin y cheayn rish y turrys.

Fy yerrey ghooisht y carbad anheiltagh lesh clistey, as ren shin clabberey shaghey shenn thieyn breekey State Street, nyn modjal dy heean as jaagh. Cur shillaghyn bieau er y ‘leih er y phalmaid, er lhiam dy chronnee mee cleayn quaagh gyn jeeaghyn er y varroose—ny gyn shen y yannoo dy baghtal. Eisht ghow shin nyn doshtal dys High Street as raad smoo rea. Dettyl shin shaghey shenn thieyn mooarey staydoil ny pobblaght leah, as gowaltyssyn coloinagh ny shinney foast; shaghey Lower Green as Awin Parker, as fy-yerrey magh ass ny thieyn er roie foddey neuchaghlaaee trooid slyst feayn foshlit ny marrey.

She laa çheh grianagh v’ayn, agh rish imman trooid y çheer gheinnee lane dy hiast as mooinney moal, daase y blass fadaneagh v’urree beggan er veggan. Ass yn uinnag honnick mee ushtey gorrym as oirr geinnee Plum Island, as eisht hayrn shin feer faggys da’n traie tra scarr y raad beg ain jeh’n ard-raad ta roie dys Rowley as Ipswich. Cha row thie erbee ry-akin, as jeh cummey ny raidjey hoig mee nagh row monney traaght ‘syn ard. Va croanyn çhellvane beg ayn, as daah ny greiney orroo; cha row agh daa streng oc. Nish as reesht hie shin tessen droghad fuyghee garroo, raad ta strooan tidee snaue foddey stiagh ‘syn antraie, as scarrey yn ard ny stroshey foast jeh’n çheer mygeayrt echey.

Ayns shoh as ayns shen honnick mee kiappyn marroo as boallaghyn-undin ghob magh ass y gheiney arraghee. Chooinnee mee ny lhaih mee ayns lioar hennaghys ennagh riyr, dy nee çheer troaragh v’ayn eash dy row, as shimmey peiagh chum aynjee. Screeu ad dy cheaghil shen ec y traa cheddin as ym-ghorley Innsmouth ayns 1846, as dy vaik adsyn gyn ynsagh laue folliaghtagh olkys ‘sy chooish. Dy firrinagh, she ro-yiarrey biljyn faggys da’n clyst va bun y drogh-chaghlaa. Vrish shen coadey share y thallooin, as fosley raad seyr da’n gheinnagh snaue stiagh er y gheay.

Fy-yerrey hie Plum Island ass shilley, as honnick shin yn Eearvooir anvaaragh er y çheu hoshtal. Ghrapp y raad keyl myr ughtagh geyre, as huitt ennaghtyn imnea orrym rish jeeaghyn er y vullagh lomarcan roin, raad venn y bayr sclaigagh rish y speyr. Heill mee dy row eh fo y varroose drappal ny sodjey foast, neayr’s faagagh shin y thalloo sunt as colheie marish folliaghtyn aer ard as speyr keiltynagh. Daase bree baggyrtagh ayns soar ny marrey, as haink dwoaie aym er cooyl croymmit anchorragh as kione keyl yn immanagh tost. Yeeagh mee er as fakin dy row cooyl e ching wheesh lhome as e eddin, gyn agh renaigyn moal tiark buigh er eaghtyr glass carragh.

Eisht rosh shin y mullagh as fakin y ghlion ‘eayn roin, raad ta’n Manuxet fosley dys y cheayn, çheu hwoaie jeh linney liauyr ny h-eayninyn ta gaase dys mullagh Kingsport Head as sheeyney magh cour Cape Ann. Er oirr foddey kayeeagh ny cruinney, va ym-linney thollaneagh y Head ry-akin, as er e vullagh y shenn thie quaagh ta bun skeealyn ass towse; agh nish va my lane gheill goit ec y reayrtys s’faggys skeayll foym. Heill mee eisht dy row mee er jeet eddin ry-eddin rish Innsmouth, raad ta fouyn ceau scaa liauyr.

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment