Thursday, 28 March 2013

Shaddoge sauçhey

Pomelos - Grapefruits

Ta lus-oayllee Ollooscoill Florida croo shaddoge vees ny sauçhey da sleih ta goaill stoo lheeys. Rere coontey jeianagh 'sy Canadian Medical Association Journal, ta 85 stooghyn lheeys ayn (ec y chooid sloo) nod eddyr-obbraghey marish shaddoge. Shimmey stoo lheeys cadjin ta nyn mast'oc as ad cooney noi cooishyn slaynt scanshoil. Chammah's shen, ta'n earroo shen gaase dy jeianagh: ayns 2008, va 17 stooghyn ayn dod eddyr-obbraghey marish shaddoge as croo fo-eiyrtys trome, agh shen 43 rish 2012. T'ad goaill stiagh shiartanse dy statinyn, stooghyn lheeys noi çhingyssyn cree as canghyr, as noi-veiyn.

Ta ny stooghyn lheeys shoh goll er ee. Ta bea-feddynaght ("bioavailability") injil oc, dy ghra myr shen, cha nel agh beggan jeu roshtyn ny killagyn erreish da goll er ee; myr shen, ta'n towse beill foddey ny smoo na'n chooid vees bentyn rish y chorp. Chammah's shen, t'ad goll er soe-obbraghey ec yn ensyme CYP3A4. Dy meeaighar, ta shaddoge as messyn mooinjer lhiettal CYP3A4 dy neuchaghlaaee. Shen eiyrtys stooghyn kemmigyn, furanocoumarinyn. T'adsyn lhiettal CYP3A4 do nagh dod ad lheie ny stooghyn lheeys; myr shen, ta cooid foddey smoo roshtyn y fuill, myr anlught. Foddee sleih surranse failleil aarey, ennalagh ny baase doaltattym kyndagh rish.

Ayns y çhalee, ren lus-oayllee towse cooid furanocoumarin ayns ymmodee arraghyssyn shaddoge, as feddyn aalaghtyn-meshtit as towse furanocoumarin feer veg oc. Er lhieu dy vel cooid furanocoumarin fo stiurey un yienntag, er y fa dy dooar ad co-cheintys feer 'ondagh. Myr shen, er lhieu dy nod ad sheelraghey arraghys sauçhey da sleih ta goaill ny stooghyn lheeys 'sy chooish; as t'ad er ngoaill toshiaght er yn obbyr shen. She aalaght-meshtit pomelo as shaddoge jiarg t'ayn, as she mess s'miljey va dean bunneydagh ny shalee. Er lhieu nagh bee y mess noa ry-gheddyn ec y theay rish queig ny shiaght bleeantyn.

T'ad er nyannoo prowaltys seyrlann er eiyrtys soo ny shaddogeyn "sauçhey" ("UF914") er killagyn deiney, as cha vaik ad fo-eiyrtyssyn jeeyllagh erbee. Ny yei shen, bee eh orroo prowaltyssyn-lhee deiney y yannoo dys shickyraghey nagh vel doilleeid erbee ayn.

Imraaghyn

Genetics and Breeding: Characterization of Furanocoumarin Profile and Inheritance Toward Selection of Low Furanocoumarin Seedless Grapefruit Cultivars
Chunxian Chen, Paul Cancalon, Carl Haun, Fred Gmitter, Jr.
Journal of the American Society for Horticultural Science
2011-09, 136:358-363

Grapefruit–medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences?
David G. Bailey, George Dresser, J. Malcolm O. Arnold
Canadian Medical Association Journal
2012
DOI:10.1503 /cmaj.120951

No comments:

Post a Comment