Wednesday, 26 September 2012

Car ny h-Oie

Snaue driaght ailey fritlagagh trooid y cheyll, sooillyn lostee leaystey noon as noal 'sy chonghorraghys. Va'n thalloo tash fo chosh kyndagh rish tree laghyn fliugh, as chrott eh er yn eaddagh ain. Cha daink agh meir ghoaney ny h-eayst trooid duillagys souree. Hooill shin dy moal agh dy jeean, as scrutaghey yn thalloo mygeayrt-y-mooin. Nish as reesht, haink yllagh ass scoarnyn skee, gyn freggyrt. Ren shin troagyraght roin, brishey slattagyn as broo renniee. Lheim rannagyn ass y raad, as vrish ushagyn magh ass ny crouwyn tra heiy shin nyn drooid, as accan orrin dy fergagh. Cha dug shin geill daue.

Rish oor er oor, ronsee shin mastey biljyn kiuney ny keylley, er son dooinney aeg as lurgey brisht echey, foddee. Cha dooar shin veg agh reddyn feie. She oie chraidagh v’ayn, chroo far-hannishyn kiart ayns eaishtaght as hug orrin rouail dy kinjagh lorgey orroo. Haink moghrey er y driaght boght, shiaght sleih broghe as feed, er troggloo, bunnys. Snaue shin erash da’n thie mooar as insh da’n venainshter nagh row y mac ry-gheddyn er chor erbee. S’taittin lhiam gra nagh cheayll mee ny dreggyr ee eisht, as mish my lieh-chadley liorish oie er choshey gyn aash. S’cosoyolagh eh nagh row eh cair da possan cheau yn oie er-e-son. Cha gooin lhiam shooyl dy croobagh dys y lhiabbee rish irree magh ny greiney as tuittym ayn, agh begin dou er nyannoo shen.

Va’n balley er-aile er coontey’n vac er shaghryn. Cha dooyrt mee veg, as cha ren mee boirey monney er-e-hon. Rish ymmyrkey thie bart connee rish keeiragh ny hoie, va mee er vakin y chaillin waagh fuirree er çheu ny loghey heear, as bundeil er yn assyl eck. Va mee er moaldey as mongey urree; as ny s’anmey, raad ta imman yiass y thie mooar roshtyn y bayr, va mee er vakin cummey ainjyssagh dorraghey sleetçhal cooyl billey, as er vockley magh er ard bannaght er creeghyn as graih ayndaue. As eisht va mee er ngoll thie jeant booise, as er chur sheese y brat aym as er nee, as er vuirraghtyn er y symney neuhaghnagh. Shimmey sannish foddey cheayll my chleayshyn yn oie shid ‘sy çhiar, as shimmey lorg neuvaghtal honnick mee, as shimmey oor derrey hyndaa driaght aile cour y logh rish dromm ny hoie as cur neuhastey da cowraghyn crubbey shenn assyl ennagh.

As rish Oie ny Bleeaney Noa, haink kishtey fuyghee gyn cowrey voish balley foddey ennagh, lane rosagyn çhirmit as moggaid vane nyn mast’oc; as urreeish va laue ennagh er ngrainney bannaght er creeghyn as graih ayndaue.Jalloo er bun caslys Fir0002 ec Flagstaffotos, lesh kied CC-BY-NC Wikimedia Commons.

No comments:

Post a Comment