Wednesday, 22 August 2012

Luanistyn

Ta fys mie aym nagh screeu mee monney ayns shen (ny ayns my Chishtey Stoo noadyr) rish tammylt. Dy jarroo, ta reddyn er ve doillee. Ta shin tarroogh agglagh 'syn obbyr lesh scughey'n lioarlan as jannoo nane ass jees oc; as er coontey reaghys lane woal va ram strooys ayn erskyn ny ta ry-yerkal. As stroos as merghinaght orrym, cha nel monney bree aym ny keayrtyn. Chammah's shen, va shaleeyn elley persoonagh ry-yannoo aym, goaill stiagh artyn gammanagh as shirrey staartey noa (shalee immeeaght foast), as feddyn co-chummaltee noa.

Ny yei shen, ta mee jus aareaghey çhyndaays Lovecraft noa. She skeealeen lomarcan t'ayn, ayrn ass bea fer ennagh honnick reddyn quaagh, agh s'mie lhiam ee ny yei shen. S'treisht lhiam dy verrym seose eh yn çhiaghtin shoh. Chammah's shen ta art oaylleeagh ny ghaa ry-screeu aym...

No comments:

Post a Comment